The Keyword Academy

Hvad er The Keyword Academy?

The Key­word Acad­e­my er især inter­es­sant for dig, som er nyb­eg­y­n­der, men gerne vil skabe en online ind­komst med Google Adsense eller affil­i­ate mar­ket­ing kam­pag­n­er. Som medlem for du adgang til alt, hvad du behøver at vide for at komme i gang med dine første Adsense hjemmesider.

Lær at tjene penge online

Video Skolen: Der er ikke tale om et mirakel pro­gram, som kan gøre dig rig, imens du sover. Der er tilgengæld tale om adgang til en masse gode træn­ingsvideo­er, hvor du lær­er trin for trin, hvor­dan du skal lave dine hjemmesider og få trafik til dem. Video­erne tager tid at se, men jeg har selv lært utrolig meget ved at se dem, og den viden er alene alle pen­gene værd.

Niche Key­word Tool: Søge­ord­s­analyse er afgørende for din suc­ces med Adsense, og her kom­mer key­word værk­tø­jet niche refin­ery dig til hjælp. Med dette key­word tool spar­er du en masse tid på dine søge­ord­s­analyser og udreg­n­er hvor meget, der er poten­tiale for at tjene på dine søge­ord.

Gæsteindlæg Sys­tem: Her kan du få fuld val­u­ta for pen­gene, da det giv­er dig mulighed for udvælge dig rel­e­vante niche hjemmesider til dine artik­ler. Du kan i over­sigten se, hvilken pager­ank siderne har, og dermed opnå nogle meget gode kvalitet­slinks til dine egne sider.

Du kan også tilmelde dine egne sider til sys­temet, og mod­tage gæsteindlæg fra andre, imod at de for links i artiklen. Derved får du gratis kvalitets ind­hold til dine sider, og du kan selvføl­gelig altid afvise indlæg, som du ikke ønsker udgivet på din hjemme­side.

Hjælp fra Forum: The Key­word Acad­e­my er som sagt et godt sted for nyb­eg­y­n­dere, som jeg selv var, da jeg blev medlem. Hvis du er i tvivl om noget som helst, så er der tilknyt­tet et forum, hvor du altid kan få hjælp at de andre medlem­mer af Key­word Acad­e­my. Jeg har ikke selv søgt hjælp i deres forum, men jeg har læst mig til mange gode råd og konkrete løs­ninger ved at læse nogle af de mange spørgsmål og svar, som find­es derinde.

Virker The Keyword Academy

Deres gæste indlægssys­tem har jeg alt for lidt erfar­ing med, til at kunne sige om det virk­er, men den første måned koster kun 1$, og med alt det jeg har lært i deres video­er, vil jeg bestemt anbe­fale det til alle nyb­eg­y­n­dere. Uden den viden jeg har fået fra The Key­word Acad­e­my, var jeg ikke kom­met så godt fra start, som jeg har gjort. Der­for er jeg også stadig medlem, og jeg vil  anbe­fale dig også at blive det, hvis du ønsker at arbe­jde ser­iøs med dine Adsense hjemmesider

Vurdering

Et virke­lig godt valg for nyb­eg­y­n­deren, der vil arbe­jde mål­ret­tet med Adsense hjemmesider. Hvis du ikke ved noget i forve­jen, så pyt for du lær­er det hele her trin for trin.

For den øvede vil jeg også sige at The Key­word Acad­e­my er værd at afprøve, da deres gæsteindlæg sys­tem ser meget lovende ud i mine øjne. Deres niche key­word tool kan spare dig en masse tid, hvis du ikke i forve­jen har lavet dit eget key­word tool

Det koster trods alt kun 1$ den første måned, så det er vel værd at prøve.…det gjorde jeg heldigvis 🙂

GD Star Rat­ing
load­ing…
The Key­word Acad­e­my, 5.0 out of 5 based on 2 rat­ings

14 kommentarer til “The Keyword Academy”

 1. Jeg vil blot sige at jeg bruger deres sys­tem postrun­ner til mine engelske sider, det er det sys­tem som du kan sende gæsteindlæg ud med. Det er rigtig god til at lave din linkbuild­ing, og hvis du vil prøve kræfter med en artikel­data­base og komme hur­tigt fra start, så kan du tilmelde din hjemme­side til deres data­base og så vil du beg­y­n­de at mod­tage artik­ler, nogle mod­tager næsten 10 artik­ler om dagen, så det er da en nem måde at få en masse ind­hold på.

 2. Hej Daniel

  Tak for din kom­men­tar. Det er super at vi beg­y­n­der af være en del danske medlem­mer af The Key­word Acad­e­my.

  En af mine egne sider mod­tager ca. 20 indlæg om dagen. 20 x 300 ord er alligev­el 6000 ord om dagen, så du har ret i at det er en nem måde at få unikt ind­hold på.

  Det eneste det kræver er at god­k­ende og afvise artik­ler for at holde en rimelig kvalitet. Det arbe­jde er jeg ved at oplære min assis­tent fra Fil­ip­pin­erne op i, så jeg selv spar­er tid på at gøre det.

  Kvaliteten er end­da meget højere end de beskriv­elser, som jeg mod­tager i mit danske linkkat­a­log.

  Den største fordel ved Postrun­ner er dog de link man selv kan udgive på andres sider. Mulighe­den for selv at bestemme ankertek­ster, og hvilke sider artik­lerne skal udgives på, gør det utrolig nemt at arbe­jde med linkbuild­ing.

 3. Bare lige for at sikre mig at jeg har forstået det rigtigt: Hvis jeg nu køber en lang række artik­ler af en skribent, og lig­ger links i og sådan, så kan jeg med TKA få artik­lerne dis­tribueret ud til rel­e­vante sites, og på den måde linkbuilde? Det lyder da skide smart 😀

 4. Hej The­is

  Ja det er nem­lig s.… smart, og det bliv­er brugt af alt for lidt. Du kan forestille dig det, som et stort netværk, der vil udgive gæsteindlæg, så længe dine artik­ler er orden­lig skrevet med min. 300 ord og maks. inde­hold­er 2 links.

  Hvis du f.eks har et site om iPhone, så er det ikke sikkert, at der find­es sites kun om iPhone i netvær­ket, men du vil kunne finde nogle rel­e­vante niche sider, hvor dine søge­ord vil passe ind.
  Men bare det at selve artiklen han­dler om dit søge­ord vil også give noget vær­di, selvom den bliv­er udgivet på en site, som omhan­dler alt mellem him­mel og jord.

  Btw. søge­ordet “ipod­touch” er ret let at flette ind i engelske artik­ler 😉

 5. Jeg overve­jer at melde mig til TKA. Men hvad med de sites. Køber du selv domæne og host­ing, eller kør­er du med TKA’s gratis host­ing? Kan ikke finde ud af, om der er en hage ved det 🙂

 6. Hej Kasper

  Deres gratis host­ing er et tilt­ag, som er kom­met efter jeg selv blev medlem. Det er lavet for at gøre det let­tere og bil­ligere for folk at komme i gang.

  De vil bare gerne hjælpe dig i gang, og så håber de at du bliv­er ved med at være medlem. Så du kan roligt prøve, det er jo også gratis at være medlem den første måned, så meld dig til og se, hvad du synes om det.

  Jeg er selv rigtig glad for at jeg blev medlem, og nu har jeg været det i et år 🙂

  Held og lykke med det, hvis du kaster dig ud i det

 7. hej den­nis. Kender du nogle i nord­jyl­land eller omegn, der også laver affil­i­ate mar­ket­ing, som man evt. kunne netværke med?
  Eller hvor man man kan finde info?
  kh mano

 8. Hej Mano

  Jeg er selv medlem af et lukket affil­i­ate mar­ket­ing netværk.

  Hvis du gerne vil lave dit eget, men ikke kender nogen, som arbe­jder med affil­i­ate, så vil jeg anbe­fale dig at oprette en tråd i affil­i­ate kat­e­gorien på Amino.dk

  Der er jeg ret sikker på at du vil kunne finde andre fra Nord­jyl­land, som også laver affil­i­ate mar­ket­ing. Bare husk at der skal være et for­mål med grup­pen, så i ikke alle sam­men bare møder op for at blive fodret med guld­ko­rn om, hvor­dan i kan tjene flere penge på affil­i­ate mar­ket­ing.

  For mig han­dler netværk først og fremmest om at GIVE noget af det, som jeg selv kan bidrage med. Hvis du har den ind­still­ing, så vil du også opleve at andre er vil­lige til at hjælpe dig, når du har brug for det 🙂

 9. Hej Den­nis m.fl.

  Først vil jeg lige sige at jeg syntes det er superfedt site du hold­er, har brugt det meget de sid­ste par måned­er, når jeg har lavet research. er helt nyb­eg­y­n­der, men syntes jeg er kom­met rigtig langt, med hjælp her­fra!

  Jeg meldte mig ind i TKA for en måneds tid siden, og har læst og lyt­tet til ALT deres mate­ri­ale. Det virkede rigtig for­nuftigt, MEN nu er de beg­y­n­dt med deres ver­sion 2.0 og det hele virk­er en smule meningsløst nu.

  Efter at Pan­da er kom­met på “gaden”, er deres værk­tø­jer ikke up to date, og vil ikke give den ønskede effekt mere, og måden at skrive på skal nu være meget anderledes, læn­gere indlæg med et bredere ind­hold. og deres eget key­word tool er nu også begrænset, og de anbe­faler selv at man benyt­ter key­word dom­i­na­tor tool.

  Hvad er din / jeres hold­ning til alt dette… for mig virk­er det som om man skal glemme alt man har lært, og blot lave hjemmesider med godt ind­hold man bræn­der for, da alt Affil­i­ate vil blive drop­pet til bun­den af google. (med min­dre man bruger Adsense selvføl­gelig).

  Sid­der blot og er en smule frus­tr­eret over den tid man har brugt på at lære, hvis man skal starte for­fra! 🙂

  Kasper -> jeg har selv opret­tet en kon­to hos hostgator.com som TKA selv anbe­faler, og det virk­er super godt. og så er du heller ikke afhængig af dit abon­nement hos TKA hvis du væl­ger at droppe dem senere hen!

  PS hvor­for datere du ikke vores indlæg 🙂 Det er svært at vide om man kom­mentere på et tudse gam­melt indlæg.

 10. Hej Thomas

  Jeg tror at The Key­word Acad­e­my hele tiden vil ændre sig i takt med at der sker ændringer i Google.

  Det er selvføl­gelig en skam at den “gam­le” metode ikke virk­er så godt som tidligere, men TKA tager i det mind­ste action og lær­er folk, hvor­dan de skal ændre deres gam­le sites, så de fort­sat kan tjene penge på net­tet.

  Jeg tror stadig at nyb­eg­y­n­dere (folk som tjen­er under $1000 om måne­den) kan lære meget ved at være medlem af The Key­word Acad­e­my.

  —————————

  Dato på kom­mentar­er kom­mer på en dag jeg har tid og husker det 🙂

 11. Hej Den­nis

  Kør­er du videre med TKA 1.0 meto­den eller er du gået over til TKA 2.0 med dine sider ?

  Jeg synes det er lidt svært at vide hvad der virk­er lige for tiden, men hvis det bliv­er ved at gå op ad/frem ad for dine sider og du bruger TKA 1.0 så virk­er den nok ok stadig..

 12. Hej Elo

  Godt og rel­e­vant spørgsmål 🙂

  Jeg har stadig sites, som kør­er 1.0 meto­den, og de klar­er sig fint i Google. Men allerede inden TKA lancerede 2.0 meto­den var jeg beg­y­n­dt at satse på “kvalitetssider”, da jeg tror, at de har langt større chance for at over­leve.

  Husk er der er en grund til at TKA har ændret tak­tik, så jeg vil anbe­fale dig at følge den. Jeg har i et stykke tid overve­jet at skrive et indlæg om, at jeg har skiftet tak­tik, siden jeg start­ede mine adsense/affiliate sider. Så det bliv­er nok et emne, som jeg kom­mer til at skrive om i et kom­mende indlæg.

 13. Der er nok ingen tvivl om at en kvalitets side har bedre chance for at blive ved at klare sig godt i fremti­den. Men det er en helt anden slags arbe­jde der skal lægges i at lave kvalitets sider, det er svært hvis ikke det er et emne der har ens inter­esse.

  Men ser frem til at læse det kom­mende indlæg..

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.