Status efter første måned med mit nye linkkatalog

Du har måske tidligere læst mit indlæg, om hvor­dan jeg fik mit linkkat­a­log. Det er lavet på et script fra Hub­Dir, og jeg har der­for ikke selv skulle kode noget som helst. Det eneste jeg har skulle fort­age mig, var at oprette kat­e­gori, titler og beskriv­elser, og så var jeg stort set kørende. Nu er der så gået en måneds tid, og der­for mente jeg, at det var tid til en sta­tus.

Hvor mange links er blevet tilmeldt

Jeg var selv spændt på, hvor mange tilmeldte links et helt nyt linkkat­a­log ville få. Det er dog endt med 300 god­k­endte links efter den første måned, hvilket jeg er meget til­freds med. Grun­den til de mange tilmeldinger skyldes især, at jeg har pro­moveret det på Amino, som vrim­ler med folk på jagt efter et gratis link.

Der er selvføl­gelig også blevet afvist en del links, da jeg kræver en unik beskriv­else på min­i­mum 400 tegn. Jeg vil tro, at jeg har afvist omkring 10% af de ind­k­om­mende tilmeld­ninger, men jeg havde dog troet at tal­let ville være højere. Men der er alt­så stadig en del, som laver linkbuild­ing, der rent fak­tisk kan skade der egen hjemme­side i form af dubli­cate con­tent prob­le­mer. Om det er for­di de er dovne eller uvi­dende, ved jeg ikke.

Hvor mange besøgende har siden haft

Antal besøgende den første måned på henvisninger.dk

Som du kan se blev det til næsten 1100 besø­gende hvo­raf de 746 var unikke besø­gende. Det er mere end jeg for­vente, og det skyldes de mange besøg fra iværk­sæt­ter­fo­rum­met Amino.

Siden var hur­tig til at blive indek­seret af Google, og 213 af de besø­gende er kom­met fra organ­iske søgninger i Google.  Antallet af besøg fra søge­mask­in­erne er stødt sti­gende, så det er jeg til­freds med, da det er her­fra, den primære trafik fre­mover skal komme fra.

Forventninger til fremtiden

Da mit linkkat­a­log mest er et pro­jekt, som jeg laver for sjov, så har jeg ikke de store for­vent­ninger. Jeg vil løbende god­k­ende links og lave linkbuild­ing til siden, men ellers for den lov til at passe sig selv.

Jeg reg­n­er med at besøgstal­let vil stige i takt med, at siden får bedre plac­eringer i Google. Så de tilmeldte links skal nok få både linkvær­di og besø­gende, og udgifterne til siden, kan jeg allerede nu se, bliv­er dækket af mine Adsense indtægter.

Der har været meget snak om, at linkkat­a­loger vil miste deres vær­di i Google, men for mig at se, kom­met det an på kvaliteten af siden. Jeg kunne godt tænke mig at høre andres hold­ning til denne pås­tand, så smid gerne en kom­men­tar med din mening, især hvis du selv har et link kat­a­log.

GD Star Rat­ing
load­ing…
Sta­tus efter første måned med mit nye linkkat­a­log, 5.0 out of 5 based on 1 rat­ing

16 kommentarer til “Status efter første måned med mit nye linkkatalog”

 1. Spæn­dende eval­uer­ing.
  Jeg er især inter­esseret i at se resul­tater­ne for næste måned hvor de er knap så præget af resul­tater­ne fra Amino.

 2. Hej Mikael

  Jeg for­ven­ter selv af trafikken stiger en smule, alt efter hvor­dan siden find­er sig til rette i google. Antallet at tilmeldte links vil jeg tro bliv­er omkring 100–200, men nu må vi se.

 3. Hej. Et rigtig godt script du har val­gt btw. Jeg kan se, at du benyt­ter Adsense på dit linkkat­a­log. Er det noget du tjen­er nævneværdigt på? Havde selv et linkkat­a­log engang, men kunne ikke få folk til at klikke på mine adsense reklamer 🙂

 4. Hej Fred­erik

  Har du selv erfaringer med dette script?

  Mht. adsense så bliv­er der godt nok klikket på dem, men for at det skal give noget nævneværdigt, skal der mange flere besø­gende til. Men som det ser ud nu, skal det nok tjene udgifterne hjem og lidt til 🙂

 5. Ja, jeg har selv anvendt det engang, men endte med at bruge et andet, der var lidt mere flek­si­belt mht. design. Mit prob­lem var bare, at jeg ikke kunne få dækket udgifter på nogen måde — også selvom jeg havde en del besø­gende. Jeg fik også bran­det det lidt over amino osv. Det hele endte med at blive en lidt dårlig for­ret­ning, men det var meget sjovt at dri­ve et linkkat­a­log. Var bare nys­ger­rig efter at høre, om det lykkes for andre at tjene lidt på det 🙂

 6. Jeg tror at du forvek­sler Hub­Dir med en andet script, for Rune har først lige fri­givet det. Men du har måske fået det af ham?

  Man bliv­er heller ikke rig af et linkkat­a­log, men det afhænger jo også af hvor meget arbe­jde, der bliv­er lagt i det. Hvis man søger for kun at god­k­ende unikke beskriv­elser og linkbuilder løbende, så tror jeg sagtens at man kan få en for­nuftig indtægt.

 7. Jeg må have begået en fejl, synes at lay­outet min­der en del om et script, jeg brugte engang. Fedt at Risom har lagt det ud, han er ellers en dygtig pro­gram­mør. Hmm jeg tror bare, at grun­den til at jeg ikke tjente så meget, var for­di jeg brugte Adsense — og de brugere, der tilmeldte sig min linkkat­a­log er web­de­signere, som selvføl­gelig er bek­endte med Adsense, og som har en min­dre tilbø­je­lighed til at klikke på annon­cerne?

 8. Jeg tænk­te nok du forvek­slede det med et andet script 🙂

  Mht. at du ikke tjente på adsense, så skal du være klar over, at de web­de­signere, som opret­ter links til deres hjemme­side, ikke er dem, der skal klikke på dine adsense annon­cer.

  De skal oprette links og beskriv­elser, som skal skaffe dig besø­gende fra søge­mask­in­erne mm., og det er de besø­gende, som du vil skal have til at klikke på adsense.

  Håber det giv­er mening 🙂

 9. Laver du ik også en update på din artikel­data­base, når tiden nærmer sig?
  For den er jeg end­nu mere inter­esseret i at høre om ;D

 10. Fedt nok at det køre så godt for dit link kat­a­log. Måske skulle jeg smutte for­bi og smide nogle af mine egne sider ind? 🙂

Der er lukket for kommentarer.