Status på mit linkkatalog fra HubDir

Det er nu snart et halvt år siden af jeg lavede et linkkat­a­log med et script fra Hub­Dir.

Jeg har tidligere skrevet et indlæg om hvor­dan jeg fik mit eget linkkat­a­log, som du kan læse, hvis du selv overve­jer at få dit eget linkkat­a­log. Jeg lavede også en sta­tus for hvor­dan det gik den første måned, hvor linkkat­a­lo­get nåde at mod­tage mere end 300 god­k­endte links.

I dette indlæg vil jeg kigge tilbage på hvor­dan linkkat­a­lo­get har klaret sig, efter at Google har fjer­net en del danske linkkat­a­loger.

Hvor mange links er blevet tilmeldt siden sidst

Efter den første måned var der som sagt allerede 300 god­k­endte links, og på nuværende tid­spunkt er der 737 god­k­endte links. Så der kom­mer stadig en del tilmeldinger, dog ikke så mange som i starten, hvor der kom rigtig mange tilmeldinger fra indlæg på Amino, som jeg sjældent bruger mere.

Der er i alt blevet tilmeldt 1028 links, hvo­raf 291 blevet afvist, som oftest pga. kopierede beskriv­elser. Det er dog hele 11,2 % af de besø­gende, som tilmelder et link, der bliv­er god­k­endt, og det synes jeg er ganske fint.

Tilmeldinger af godkendte links det første halve år:

Hvor mange besøg har linkkataloget haft

Antallet af besø­gende afspe­jler meget godt antallet af tilmeldte links, og linkkat­a­lo­get har sidet start haft 7149 besø­gende. Der var flest i starten pga. indlæggene på Amino, men linkkat­a­lo­get har haft sta­bil trafik lige siden.

Jeg er lidt over­ras­ket over, at kat­a­lo­get har over­levet Googles ned­slagt­ning af danske linkkat­a­loger. Eller ret­tere sagt er jeg mere over­ras­ket over, at et linkkat­a­log som wubi.dk er blevet dein­dex­eret, da jeg ved at Mikael sørg­erede for en høj kvalitet.

Udvikling af antal besøg siden linkkatalogets start

Hvor mange besøg kommer fra Google

Som du kan se på over­sigten for trafikkilder, så er det fra Google de fleste besøg kom­mer. Næsten 3800 besøg er det blevet til fra Google, og det er uden særlig meget linkbuild­ing. Det er ikke bestemte søge­ord, som giv­er mange besøg, men mange forskel­lige long tail søgninger, som find­es i de mange linkbeskriv­elser.

Det er også værd at bemærke at over 1000 besøg kom­mer fra direk­te trafik. Mange vender tilbage for at oprette nye links, men der er fak­tisk 75 % nye besø­gende fra den direk­te trafik.

Stigende trafik fra Googles organiske søgninger

Vil linkkataloget overleve

Det er svært at spå om, og det kom­mer helt an på Google. Mange danske linkkat­a­loger er allerede blevet fjer­net, men af en eller anden grund har mit fået lov at blive. Jeg har ikke lavet noget hokus pokus seo, men sitet har fået naturlige links fra folk, som ønsker at få deres link fremhævet. Det kom­bineret med Hub­Dir scriptet ser Google ud til at kunne lide, og hvis der ikke sker drastiske ændringer, så tror jeg at besøgstal­lene vil stige stødt i år.

Hvor­dan tror du det går med de danske linkkat­a­loger i 2011?

GD Star Rat­ing
load­ing…
Sta­tus på mit linkkat­a­log fra Hub­Dir, 5.0 out of 5 based on 1 rat­ing

20 kommentarer til “Status på mit linkkatalog fra HubDir”

 1. Fedt at du læg­ger disse data frem i lyset, tak! Jeg er også ganske forun­dret over hvor­for netop dit site ikke er blevet fjer­net fra Googles indeks.
  Håber du føl­ger op på dette indlæg, hvis der skulle ske noget nyt.

 2. Hej Tobias

  Det var så lidt, jeg del­er dem gerne, da det ikke er en af mine primære indtægt­skilder.

  Jeg skal nok gøre opmærk­som på, hvis der sker noget nyt. Så må vi jo se hvad Google har tænkt sig, der skal ske med linkkat­a­lo­get. Jeg bliv­er ved med at god­k­ende og afvise nye links, så længe det får trafik og giv­er lidt omsæt­nin­gen.

 3. Ja noget af det inter­es­sante, kunne jo være at få lidt ind­b­lik i hvilke kri­terier, de så rent fak­tisk lig­ger vægt på hvis man ikke skal fjernes fra deres index. Det er jo ikke lige­frem meget logisk sådan som det er sket.

 4. Nem­lig, Ken­neth. Jeg fat­ter sim­pelthen ikke, hvor­for netop Den­nis’ Hub­Dir site ikke er forsvun­det?!? Jeg kender til andre Hub­Dir sites, som også har været meget kri­tiske mht DC tek­ster, og de er fjer­net fra Googles indeks fuld­stændig. Feks dette http://www.linkdanmark.dk (ikke mit). Det er helt væk fra Google.
  Men om det bety­der noget, at man ændr­er på Hub­Dirs opsæt­ning, så det ikke er default set­up kunne måske være en ide? Alt­så så Google ikke genk­ender Hub­Dir’s set­up? I don’t know…

 5. Hej Ken­neth

  Nej der er ikke meget logisk i, hvad der er sket. Kun at Google ikke kan lide linkkat­a­loger.

  Umid­del­bart ser det ud som en manuel fra­sor­ter­ing af Google, men så forstår jeg bare ikke, at man ikke har fjer­net alle linkkat­a­logerne. Prob­lemet er nok, at selv om de straf­fer alle, vil der stadig dukke nye op. Jeg ser det som et skrækek­sem­pel, for at stoppe ten­densen med de mange nye linkkat­a­loger.

  Hvis der er nogen som har et andet bud, så hør­er jeg det gerne 🙂

 6. Du må have gjort et eller andet rigtigt, siden at Google pt har ladet det over­leve. Måske pga kvaliteten eller at de besø­gende reelt har noget ud af kat­a­lo­get?

  Hvor­dan det kom­mer til at gå med de sid­ste danske linkkat­a­loger er svært at spå om. Men er det ik kun de bedre, som stadigvæk er i “live”? Og hvis det er, så lad­er Google dem nok leve, da de jo har noget brug­bart ind­hold!

 7. Hej Morten

  Ja noget må jeg havde gjort rigtig, og det er nok, at jeg tjekker ALLE tilmeldinger for om de har unikke beskriv­elser. Jeg afvis­er mange som har brugt samme beskriv­else andre sted­er.

  Da der fornylig var Page Rank update, fik kat­a­lo­get også tildelt PR1, så der­for antager jeg, at kat­a­log ikke står til nogen straf, som det ser ud nu.
  Selve scriptet tror jeg dog også har en del af æren.

  Rådet må være at holde kvaliteten høj, både hvis man vil ranke i Google, og hvis man vil blive god­k­endt i mit linkkat­a­log

 8. Jeg er såmænd ikke i tvivl om at Google vil fort­sætte med at rydde op i de dårlige link kat­a­loger, det vil sige dem som god­k­ender alt og som ikke sikre at der ikke er nogen dou­ble con­tent.

  Så hvis du fort­sæt­ter med at sikre kvalitet i de links du god­k­ender, så tror jeg ikke man har noget at frygte.
  Men det var da en ser­iøs ned­slagt­ning af mange link kat­a­loger, hvor flere gik fra pager­ank 4 til 0 og fra flere tusind sider indek­seret til 0.

  Men har man lyst til at se en over­sigt over opda­teringerne af pager­anks, så har jeg lavet en post her
  http://www.linkdatabase.dk/blog/post/2011/01/22/Nedslagtning-af-link-kataloger.aspx

  Men der er også noget andet godt kom­met ud af det, flere at lis­terne med link kat­a­loger skriv­er også hvor mange sider der er indek­seret foru­den pager­ank. Som også du sikkert har set på WebIQ

 9. Meget spæn­dende artikel. Har selv lige købt hub­dir og domænet link-katalog.dk så glæder mig til at prøve det.
  Hvilke fak­tor­er går du ud after når du acceptere eller afvis­er folk?

 10. Lyder som en god ide med at opfylde de nævnte krav 😉
  Men nu noget mere rel­e­vant:
  Jeg får denne fejl når jeg vil sub­mitte en ny list­ing:
  -> HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/firma-basen.dk/httpdocs/seo_function.php on line 434 <- Andre der har set den fejl? Den fulde fejlmed­delse lyder: Warn­ing: file_get_contents(http://search.yahooapis.com/SiteExplorerService/V1/inlinkData?appid=ZmusjW3V34EPIE9kX9xF_cMcvC9_lvwjFR5PQA2H__jED0XBh3nntFzda9TM&query=http%3A%2F%2Fwww.bindesboll.dk%2Fcms%2Findex.php%3FcID%3D10%26smID%3D&omit_inlinks=domain) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/firma-basen.dk/httpdocs/seo_function.php on line 434

 11. @Tobias er det på mit kat­a­log du men­er? Der er nem­lig kom­met andre tilmeldinger i dag. Men ellers så send den til min mail, så opret­ter jeg den for, siden du føl­ger med på min blog 😉

 12. Hej Den­nis.

  Jeg kan knap nok læse din tekst når jeg trykker på “Blog / Linkkat­a­log”

  Tror lige du skal rette str. en anelse — Jeg har tilmed et syn som en ørn 😉

 13. Øv for googles syn på link kat­a­loger. Men som en klog mand engang sagde “google vil skide på dig, det er brugerne de er inter­esseret i”. Og det kan man jo egentlig ikke fortænke dem i.

  Nogen der ved om artikel data­bas­er kan blive ramt af den samme skæb­ne?

 14. Jeg har netop her i 2014 opret­tet http://www.linkkataloget.dk som har fået over 200 tilmeldinger på 20 dage. Det samme som du gjorde er mange kom­met fra Amino men har dog også hen­tet nogle på Face­book og Google Adwords.

  Jeg er spændt på at se om 2014 er året for total ned­slagt­ning af linkkat­a­log eller om det får lov at over­leve. Jeg ville ihvert­fald være ked af det efter så mange timer foran taste­turet. Jeg laver selv meta og title på alle kat­e­gori­er og under­sider. Så jeg ved at SEO delen er i orden. 🙂

 15. Jeg har fornyligt startet et nyt niche link kat­a­log, som jeg tror og håber vil over­leve alle frem­tidi­ge Google opda­teringer 🙂 På mit web­site http://nemvinduespudsning.dk skriv­er jeg mange artik­ler for “gør-det-selv” men­nesker, anmeldelser af diverse pro­duk­ter og jeg *kom­biner­er* det så med et link kat­a­log over vin­due­spud­sere med unikke udførlige beskriv­elser — og hvor man kan søge dem ved at klikke på ens lokale by eller område. Den kom­bi­na­tion men­er giv­er en del øget vær­di 🙂 Men jeg er dog meget nys­ger­rig på at høre hvad jeres erfaringer er med jeres (nye) link kat­a­loger her i 2015 🙂

 16. Hej Den­nis, og jer andre 🙂

  Nu siger kalen­deren 2018!

  Hvad er jeres mening omkring linkkat­a­loger nu?

  Er det tiden værd at tilmelde sig de kat­a­loger man kan finde, eller er det spild af tid?
  End­da måske direk­te skadeligt?

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.