Status på adsense og affiliate projekt efter første måned

Det har været en rigtig spæn­dende tid den sen­este måned, for som du kunne læse i mit indlæg om hvad jeg skal lave i 2010, er jeg kom­met i gang med mit adsense og affil­i­ate pro­jekt.
Inden jeg gik i gang, har jeg brugt mange timer på at læse om emnet, og jeg blev især inspir­eret af Mikael Rieck, som blog­ger på antphilosophy.com. Mikael har skrevet mange gode indlæg om, hvor­dan han selv har skabt online indtægt, og han giv­er nogle gode konkrete eksem­pler på, hvor­dan han gør det. Hvis du overve­jer at tjene penge online på adsense eller affil­i­ate, så vil jeg anbe­fale dig at blive inspir­eret af Mikaels mange indlæg, om hvor­dan han selv gør.
Den viden, som jeg har læst mig til på et utal af sites, inden jeg gik i gang, har givet mig en god start på mit pro­jekt. Jeg har allerede den første måned lavet et tocif­ret antal sites med massere af kvalitets ind­hold til søge­mask­in­erne. Langt de fleste at mine sites er engel­sksprog­ede, og da jeg selv er en halv krig om at skrive artik­ler på engel­sk, så har jeg val­gt at out­source denne del til free­lance tek­st­for­fat­tere, som jeg har skabt kon­takt til via Elance. Jeg har indtil­videre benyt­tet mig af 3 forskel­lige fre­lancere for at variere skrivestilen i artik­lerne og sprede risikoen for at blive sny­dt.

Da jeg ikke selv skal bruge tid på at skrive artik­ler, fri­giv­er det en masse tid til at lave linkbuild­ing til mine sider, og resul­tater­ne har allerede vist sig. Flere at mine sider har allerede efter 1 måned fået pager­ank af Google. Nu går jeg ikke selv så meget op i pager­ank, da den ikke er afgørende for, om jeg får besø­gende, men for mig er den en indika­tion af at min linkbuild­ing virk­er. Jeg har ikke haft noget mål mht. indt­jen­ing i denne måned, men siderne har allerede givet et par hun­drede fra adsense samt et par affil­i­ate salg, så jeg er glad og til­freds og ser lyst på fremti­den.

Hvis du selv kender til nogle gode blogs om online markeds­føring, som har hjulpet dig selv godt i gang, så del dem gerne 🙂

GD Star Rat­ing
load­ing…
Sta­tus på adsense og affil­i­ate pro­jekt efter første måned, 5.0 out of 5 based on 2 rat­ings
Gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing
Lær hvor­dan du tjen­er penge på net­tet med min gratis e‑bog “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”, og få løbende gode tips og tricks til at opti­mere dine sites.

14 kommentarer til “Status på adsense og affiliate projekt efter første måned”

 1. Det er da hur­tigt, du beg­y­n­der at se resul­tater. Godt gået.

  Jeg kan ikke engang få en god­k­endelse igen­nem hos Adsense — jeg har foreløbig ven­tet over 1 måned, så det går da ikke videre hur­tigt. Og man kan dælme ikke engang kon­tak­te dem for at høre, om man er røget ud af køen.

 2. Tak John­ny
  Jeg havde selv en del prob­le­mer med god­k­endelse til Adsense, men genbestilte 3 gange og til sidst dukkede den op med posten.

  Jeg håber du snart mod­tager den så du kan komme i gang og dele erfaringer 🙂

 3. Hej Den­nis

  Spæn­dende at læse om dit adsense/affiliate pro­jekt. Jeg har også læst Michaels spæn­dende indlæg og ladet mig inspirere.

  Mit lille forsøg med rent danske adsense blogs har nu i snit givet 60 kr om dagen gen­nem en læn­gere peri­ode. Det har givet en meget god timepris per artikel 😉

  Tim

 4. Hej Tim

  Det lyder spæn­dende, hvor længe har du været i gang?

  Jeg har mest fokuseret på engelske sites, men jeg har også kørt nogle forsøg med et par danske, og de ser ud til at være prof­itable 🙂

 5. Hej Den­nis

  Jeg har ca været igang ca årsskiftet. Blev egen­ligt trick­et af at jeg havde et gam­melt indlæg på en blog som blev ret besøgt omkring jul/nytår 2009 som gav en pæn opsæt­ning (dog ikke nok til at blive udbe­talt).

  På bag­grund af det sat­te jeg nogle niche-web­sites i søen, og de fleste har generet indtægt. Min kon­klu­sion på den korte bane er at man er nød til at ramme mange forskel­lige nich­er hvis man vil have en sta­bil indtægt på adsense.

  Tim

 6. Helt enig, hvis det udelukkende er adsense er det bedst at lave en masse niche sider.

  Det let­tere at lave 10 sider, som giv­er 100 kr. om dagen, end det er at lave 1, der giv­er 1000 kr. om dagen.

  Det arbe­jder jeg i hvert fald efter 🙂

 7. Hej Math­ias

  Jeg vil anbe­fale dig at finde dine con­tent writ­ers via elance.com, der vil du nemt kunne finde en til dit behov. Prisen afhænger af kvaliteten, jeg benyt­ter mig selv at bil­lige 400 ords artik­ler til 3$ stykket. Kvaliteten er ok, der kan dog være en fejl hist og pist, men de bruges primært til adsense sites og linkbuild­ing.

  Jeg fortæller blot hvad artiklen skal han­dle om og hvilket ord den skal opti­meres til. Vil du have gode kvalitets artik­ler skal du nok reg­ne med omkring 10$ pr. artikel. Jo bedre du kan beskrive hvad du præ­cis ønsker, jo bedre resul­tat får du. Så dine pro­jek­tbeskriv­elser til dem er vigtige, men der er i forve­jen skrevet mange gode derinde, som du kan lade dig inspir­erer af.

 8. Hej Den­nis

  Sta­tus efter et stykke tid 🙂 Som forud­set er det vigtigt at have nok nich­er, så en adsense ikke tør­rer ud, for­di en niche stop­per, enten for evigt eller måske kun året.

  Nogle nich­er er meget speci­fikt for årsti­den, hvor andre mere spred­er sig ud over hele året.

  Tim

 9. Hej Tim

  Godt at få bekræftet. Jeg satser også på af sprede risikoen på mange små niche sites, dog laver jeg også nogle mere ser­iøse og større sites.

  Sta­tus her­fra: lig­ger i hængekø­jen i Thai­land med min iPhone, imens mine sider og free­lancere pass­er sig selv 🙂

  Tak for sta­tus Tim, jeg glæder mig til at følge udviklin­gen 🙂

 10. Hej Den­nis

  Cool at læse om dine erfaringer med Adsence og affil­i­ate! Jeg skal helt sikkert have kigge på Elance, da jeg har samme prob­lem med at det tager 7 år og en mad­pakke at skrive på engel­sk 😉

  Jeg har arbe­jdet ca. 1½ måned med adsence på et par hjemmesider med en del trafik. Så nu tjen­er jeg ca 150 kr om dagen, og det giv­er i den grad “blod på tanden” 🙂
  .-= Thomas Justesen´s last blog ..Lat­ter til polter­abend er et hit =-.

 11. Hej Thomas

  Jeg kan kun anbe­fale Elance, da jeg kun har haft gode oplevelser med de tek­st­for­fat­tere, som jeg selv har brugt. Bare husk at jo bedre du kan beskrive, hvad du har brug for, jo bedre resul­tat får du 🙂

 12. Hej Mikael

  Den er også på min to do, men vi går snart live med den nye pokal web­shop, som jeg er ved at ligge sidst hånd på.

  Men jeg skal nok få pres­set en update ind, der har jo været mass­er af udvikling trods 3 ugers ferie i Thai­land 🙂

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.