Status — 2 års arbejde med affiliate markedsføring

Der er nu gået 2 år siden, at jeg start­ede med mine Adsense/affiliate pro­jek­ter. Der­for er det blevet tid til en update over, hvor­dan det er gået siden, jeg lavede den sid­ste update for 1 år siden.

 

Google Adsense projekter droppet

Det sen­este år har jeg fokuseret på de sider, som var beg­y­n­dt at give indt­jen­ning. Da jeg start­ede med mine Adsense og affil­i­ate pro­jek­ter, så prøvede jeg mange forskel­lige ting af for at finde ud af, hvad der virkede for mig.

Det var især Google Adsense sites, som jeg satsede på, men efter et års tid fandt jeg ud af, at der virke­lig skulle mange besø­gende til, for at jeg kunne tjene penge på Google Adsense. Siderne udviklede sig i den rigtige ret­ning, men emn­erne havde over­hovedet ikke min inter­esse, og de var der­for utrolig kedelige at arbe­jde med.

Jeg brød mig heller ikke om tanken om, at Google til enhver tid kunne finde på at spærre min Adsense kon­to, hvis der var noget, som de ikke brød sig om. Det var sim­pelthen et alt for usikkert grund­lag at bygge min online busi­ness på. Hvis jeg fik lukket min kon­to hos Google, så ville det være besværligt at erstat­te reklamerne med andre, som vil kon­vert­ere og give en god indt­jen­ning.

 

Affiliate kampagner er vejen for mig

Affil­i­ate kam­pag­n­er tiltalte mig mere og mere med tiden. Mod­sat Google Adsense som kræver mass­er af trafik, så kunne der tjenes en del penge på få besø­gende, hvis man skaffede rel­e­vant trafik. Jeg havde tidligere lavet nogle indlæg, som var beg­y­n­dt at få en del trafik fra de organ­iske søgninger i Google. End­nu bedre så købte de besø­gende rent fak­tisk de pro­duk­ter, som jeg reklamerede for. Det beg­y­n­dte at give en for­nuftig omsæt­ning, og der­for val­gte jeg at fokusere på at opti­mere disse.

Jeg beg­y­n­dte at oprette flere indlæg, som skulle mål­rettes relaterede søgninger, og jeg lavede en del linkbuild­ing til disse sider. I takt med at jeg fik mere og mere trafik til mine affil­i­ate kam­pag­n­er, så blev jeg kon­tak­tet af et fir­ma, som sol­gte et tilsvarende pro­dukt, som det jeg reklamerede for på mine sider. Pro­duk­tet var end­da lidt bedre men også dyrere. Der­for kunne de også tilbyde mig mere end min gam­le samar­be­jdsparter.

Hvor jeg tidligere fik om 40 kr. pr. salg, for jeg i dag omkring 200 kr. pr. salg — Hvorfor?

Den gam­le samar­be­jdspart­ner benyt­tede sig af et affil­i­ate netværk, som jo også skulle have en bid af kagen + de sol­gte pro­duk­tet bil­ligere end mange konkur­renter, og der­for var der naturligvis ikke så meget at give ud af.

Den nye samar­be­jdspart­ner har jeg lavet en direk­te affil­i­ate aftale med, og der­for er der ingen fordyrede mellem­led. De sæl­ger pro­duk­tet dyrere end mange konkur­renter, men har lavet en række forbedringer, som gør det prisen værd. De tænker langsigtet og giv­er mig der­for en MEGET STOR del af kagen, da de ved, at de på sigt nok skal tjene penge på kun­den.

Så når du har mass­er af mål­ret­tet trafik og ved, at du kan sælge pro­duk­tet, så vil jeg bestemt anbe­fale dig at finde en direk­te samar­be­jdspart­ner, for det har gjort en kæmpe forskel for mig selv!

 

Hvor er det gået med omsætningen?

Det ple­jer at være min omsæt­nings­graf, som de fleste er inter­esserede i at se. Der­for skal du heller ikke sny­des for den i denne update. Jeg er da også stolt af at vise den frem, da den tydelig vis­er en kon­stant frem­gang i min omsæt­ning. Det første år havde jeg ingen for­vent­ninger til omsæt­nin­gen, da jeg udfra andres erfaringer kunne høre, at man sjældent tjente meget det første års tid eller to. Men som jeg skrev i min 1 års opda­ter­ing, så for­vent­ede jeg, at jeg nu skulle beg­y­n­de at tjene penge på mine pro­jek­ter — Sådan kom det heldigvis også til at gå!

 

Omsætning affiliate marketing
Udvikling af min affil­i­ate omsæt­ning siden jeg start­ede for 2 år siden

 

Mit fremtidige arbejde med affiliate marketing

Udfra de erfar­ing som jeg har gjort mig de sen­este 2 år, så vil jeg naturligvis satse på de ting, som har vir­ket for mig. Så jeg vil fort­sætte mit samar­be­jde med mine nye affil­i­ate part­nere, og pro­mote flere af deres pro­duk­ter. Vi har virke­lig fået et godt samar­be­jde og snakker løbende om, hvad vi sam­men kan gøre for at sælge mere.

Hvis vi på et senere tid­spunkt ikke kan komme overens, så kan jeg nemt skifte deres affil­i­ate kam­pag­n­er ud med andres. Så jeg er ikke afhængig af dem, men som det ser ud nu, så får vi begge mest muligt ud af at samar­be­jdet fort­sæt­ter.

Alle mine gam­le Google Adsense sider lever stadig på net­tet, men jeg arbe­jder aldrig på dem mere. Enten kom­mer de til at blive brugt til linkbuild­ing, eller så frasæl­ger jeg dem på et tid­spunkt, hvis jeg får et tilbud, som jeg ikke kan takke nej til. Indtil da får de lov at stå og tjene lidt småpenge ind til mig hver måned.

 

Hvis du har spørgmål, så er kom­mentar­erne til for det samme 🙂

 

 

GD Star Rat­ing
load­ing…
Sta­tus — 2 års arbe­jde med affil­i­ate markeds­føring, 4.6 out of 5 based on 12 rat­ings
Gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing
Lær hvor­dan du tjen­er penge på net­tet med min gratis e‑bog “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”, og få løbende gode tips og tricks til at opti­mere dine sites.

33 kommentarer til “Status — 2 års arbejde med affiliate markedsføring”

 1. Jeg har det fak­tisk selv lidt på samme måde ang. Google Adsense, så jeg bruger det ikke alene på mine sider.
  Troede fak­tisk også at du havde været igang med affil­i­ate mar­ket­ing i mere end 2 år:O
  Fedt indæg! Håber på nogle flere snart;)

 2. Det lad­er til at en kom­bi­na­tion af hårdt arbe­jde og held (den “per­fek­te” leverandør) virke­lig har betalt sig — tillykke!

  Jeg er nys­ger­rig efter at høre hvor­dan AdSense per­formede ifht. dine affil­i­ate-kam­pag­n­er, inden du lukkede din kon­to. Er det noget du vil fortælle om?

 3. Tillykke med resul­tatet!

  Jeg har et spørgsmål: Når du indgår en direk­te aftale med sæl­ger — hvor­dan track­er du/I så salg? Er det via et sys­tem, sæl­ger benyt­ter? Eller hva’?

 4. Hej Den­nis. Tak for info og tillykke med væk­sten 🙂 Har du fået noget ud af din e‑bog, var den besværet værd og bruger du den aktivt idag til at dri­ve traf­fik og omsæt­ning?

 5. Hej Den­nis

  Fedt du del­er dine tanker og erfaringer. Der er flere og flere der går væk fra adsense. Vi er pr i gang med 5 affil­i­ate pro­jek­ter, dog med en lille tvist, som jeg vil skrive om på et senere tid­spunkt.

  Vores tanker har været det samme som dine, nem­lig at slippe for at være afhængige af en enkelt annon­cør. Hvis denne sæt­ter prisen pr. salg ned, ja så find­er man bare en anden der vil betale.

  Vi (Web­Coders + en samar­be­jdspart­ner) gør nogle ting for at vores pro­jek­ter er sal­gsklare, dvs. ønsker et fir­ma at starte op med gode rank­ings har vi flere forskel­lige mulighed­er for at sælge affil­i­atesiderne fra, hvis de alt­så vil til lom­merne, men som sagt er det noget jeg vil skrive mere om på et senere tid­spunkt.

 6. @Kasper Toxvig
  Nej har kun været i gang et par år — Der skal nok komme flere indlæg, men det bliv­er nok stadig kun til et om måne­den, så du må væb­ne dig med tålmodighed 🙂

  @Morten
  Tak — Det håber jeg bestemt også!

  @Tobias Hylde­borg
  Tak — Jeg ved godt at det ville til­før­er lidt ekstra vær­di for mine læsere, hvis jeg delte de konkrete tal. Dette har jeg dog truf­fet en beslut­ning om for længe siden ikke at gøre.

  @Christoffer Hau­thorn
  Tak — Mht. Adsense så tjente jeg kun omkring 70 kr. på 1000 side­vis­ninger, hvis jeg ligge ALLE annon­cer og sites i en pul­je over de 2 år. Nogle sites tjente selvføl­gelig bedre, men aldrig i nærhe­den af mine affil­i­ate kam­pag­n­er!

  @Thomas Rosen­stand
  Tak — Ja de bliv­er tracked hos min part­ner. Så de kunne nemt snyde mig, hvis de ville, men jeg stol­er på dem, da vi har et godt samar­be­jde, og det er en win-win sit­u­a­tion for alle. Med de salg der kom­mer ind i forhold til hvor mange besø­gende, som jeg sender dem, så er der heller intet der tyder på at de sny­der mig — Tvær­ti­mod 🙂

  @Jesper Chris­tiansen
  Tak — Da jeg val­gte at skrive min e‑bog, så var det både for at dele mine erfaringer og beg­y­n­de at få opbygget en email­liste. Tidligere har jeg ikke sendt noget ud til dem (udover et par automa­tiske opføl­gn­ings mail). Jeg ønskede blot at opbygge lis­ten og vente med at sende dem noget, før jeg havde noget virke­lig rel­e­vant. Men så sent som i dag, så har jeg netop sendt de 1000+ tilmeldte en mail ang. den eksklu­sive aftale, som jeg har lavet med Repay­Media. En aftale som jeg fik i hus netop på grund af denne email­liste, som er mål­ret­tet folk med inter­esse for affil­i­ate mar­ket­ing 🙂

  @Thomas Frost
  Tak — Det lyder som et spæn­dende pro­jekt, som jeg glæder mig til at høre mere om. Det kan nok være svært at over­be­vis mange nye kun­der om vær­di­en af disse sitet, men der skal nok være noget, som ser forde­len ved at få dette for­spring! Netop der­for behold­er jeg også mine gam­le Adsense sider, indtil der vis­er sig en køber, som kan se vær­di i disse 🙂

  1000 tak for alle jeres kom­mentar­er! Uden dem gad jeg slet ikke at blogge, så jeg værd­sæt­ter dem MEGET 🙂

 7. Hej Den­nis,

  Tillykke med den flotte udvikling, det er godt gået! Nu har jeg ikke selv rigtig arbe­jdet med affi­late sider, da tiden ikke er til det, men jeg har plan­er om at prøve at kaste mig ud i det, når der bliv­er tid til det — og så vil jeg da helt sikkert have dette med i tankerne, at fremhæve affi­late pro­jek­ter frem­for Adsense…

 8. Hej Den­nis,

  Stort tilykke med den flotte udvikling — helt fan­tastisk stign­ing. Jeg har ikke rigtigt kunne finde nogle af dine affil­i­ate-sider. Hvad kan det være? Er det af tak­tiske årsager eller hvorledes? 🙂

 9. Det er bare skide godt gået Den­nis!

  Stort tillykke med det flotte resul­tat. Glæder mig til at følge dig de næste 2 år, hvor du forhåbentlig væk­ster end­nu mere?? 😉

  Klø på!

 10. Det lyder som et for­nuftigt valg. Jeg er også selv skep­tisk over­for google. De har nok lidt for meget at skulle have sagt. Jeg har ful­gt dig i lang tid på mine kones opfor­dring. Jeg synes du har nogle gode vin­kler på de forskel­lige temaer du bringer op. Jeg synes det er en jun­gle out there, og det har været et positv oplevelse at læse din e‑bog. Mange tak, Den­nis

 11. Inspir­erende his­to­rie 🙂
  End­nu et bevis på, at hvis bare man bliv­er ved og kon­stant opti­mer­er hvor man kan, så skal man nok opnå suc­ces.

  Mht. til inter­esse, så synes jeg også det er vigtigt at man laver pro­jek­ter om de emn­er man har inter­esse for. Ellers kør­er man træt i det inden det når at blive en suc­ces.

 12. virke­lig inspir­erende læs­ning. jeg håber­min indt­jen­ings kurve kom­mer til at ligne din når jeg har været igang i 2 år. men nu må vi se. jeg knok­ler hårdt på og håber det lykkes.

 13. Hold da op for en eksplo­siv udvikling! Super flot Den­nis og stort tillykke.

  Kan være det er mig der er lang­som, men nåede du dit mål med 10.000 om måne­den som min­i­mum?

 14. Spæn­dende at du er gået over til affil­i­ate mere frem­for adsense 🙂 har selv over­be­vis­nin­gen om at affil­i­ate giv­er mere, men at adsense er mere sta­bilt og “pas­sivt”.

  Tror en bland­ing af disse to “pas­sive ind­kom­ster” kan give et godt indt­jen­ings­grund­lag.

 15. Hej Den­nis,

  Super med dine årlige updates. Det er rart at kunne følge med. Og når man som du, har sat­set på at leve af en online reklamerindtægt, er det også godt at se, at det er en flot sti­gende kurve du kan præsen­tere.

  dbh
  Ken­neth

 16. Hej Den­nis.

  Du for­bløf­fer mig gang på gang, jeg er efter­hån­den blevet en fast læs­er af din blog og du giv­er god inspi­ra­tion 🙂

  Jeg vil da også lave en blog om jeg selv, hvor jeg skriv­er ned hvor­dan det skrid­er frem mdr. for mdr. Hvem ved, måske det også ser godt ud om et års tid jo med de pro­jek­ter jeg har gang i nu.

  Så mit spørgsmål til dig, jeg syntes din side er utrolig flot bygget op, sim­pel og lige til. Har du brugt et bestemt theme eller hvor­dan?

 17. Det er super imponerende og motiv­erende at se din frem­gang over 2 år. Jeg har selv nærmet mig de 14 måned­er siden jeg skabte min første side — og hvis graf beg­y­n­der at stige ligeså ekspo­nen­tielt som din, bliv­er jeg mere end almin­deligt glad.

  Du nærmer dig idol­sta­tus. Jeg glæder mig til frem­tidi­ge opda­teringer!

 18. @Kristian Ole Rør­bye
  Tak Kris­t­ian. Jeg vil helt sikkert anbe­fale affil­i­ate kam­pag­n­er frem­for Google Adsense. Især hvis din trafik er mål­ret­tet. Held og lykke med pro­jek­terne når du kom­mer i gang.

  @Nicolai Busek­ist Ohlsen
  Tak — Jeg reklamere sjældent med hvilke sider, som jeg tjen­er penge på, da jeg ikke ønsker at andre kaster sig ud i samme nich­er bare for­di at de ved, at jeg kan tjene penge på dem. Der er jo ingen grund til selv at skabe mere konkur­rence 🙂

  @Nikolaj Bomann
  Tak — Jeg glæder mig selv til at se, hvor­dan det ser ud om 2 år. Jeg tror dog, at jeg til den tid fokusere mere på egne pro­duk­ter frem­for at sælge andres. Det synes at være en trend blandt langt de fleste affil­i­ate mar­keters, som jeg selv føl­ger i udlan­det. Hvor­for tjene nogle få pro­cent, hvis man kan tjene 100% og allerede har trafikken 😉

  @Lars Klit
  Super at du val­gte at lytte til din kone 🙂 Jeg er glad for at du får noget ud af det, som jeg skriv­er. Du har helt ret i at det er en jun­gle at finde rundt i, men husk at der ikke kun find­es én rigtig løs­ning på det. I bund og grund han­dler det bare om at få lavet noget og være ved­varende, så kan der altid jus­teres og opti­meres hen af vejen. Der hvor de fleste fejler, er at de giv­er op for tidligt, for­di de bliv­er trætte af at lave det samme dag ud og dag ind uden at se nogle resul­tater.

  @Klaus
  Tak Klaus, jeg håber du selv kom­mer til at se den samme udvikling, og det er der stor chance for, hvis du bare bliv­er ved!

  @Steffen
  1000 tak Stef­fen. Jeg nåede mit mål med de 10.000 kr. i online indtægt 🙂

  @Casper
  Mange tak!

  @Christopher
  For mig kan det i hvert fald bedre betale sig at køre affil­i­ate kam­pag­n­er, da min trafik er meget mål­ret­tet. Jeg bruger stadig Google Adsense til at sup­plere, men det er småpenge der kom­mer ind der­fra.

  @Kenneth Wellin
  Godt du kan bruge det til noget. En gang havde jeg aldrig forestil­let mig at det kunne lade sig gøre, at jeg skulle komme til at leve i Thai­land af en mere eller min­dre pas­siv reklame indtægt. Men det vis­er at alt er muligt for den, som har vil­jen til at tage action 🙂

  @Jesper Krogfelt
  Jeg er oprigtig glad for at du er blevet fast læs­er, og jeg håber at det jeg skriv­er giv­er dig en eller anden form for vær­di. Mht. til min sides tema, så bruger jeg et der hed­der The Theme Foundry. Jeg har dog lavet rigtig mange ændring i det med tiden, men du kan jo gøre det samme.

  @Halfdan Timm
  1000 tak Half­dan! Det virk­er som om at du selv er meget pro­duk­tiv, så jeg er sikker på at du nok skal se en pos­i­tiv udvikling! Idol­sta­tus — nej tak 😉

 19. Hej Den­nis.
  Jeg har ful­gt dig rigtig længe efter­hån­den, og er imponeret af den måde du lever på. Håber jeg selv en dag når der til.
  Jeg er kun inde i mit 6 måned med affil­i­ate mar­ket­ing, og ind­så for en måned siden, at den side jeg havde sat­set alt på, at starte op var baseret på fork­ert grund­lag. (Fork­ert forståelse af en søge­ord­s­analyse). Fandt dog heldigvis en ny niché som allerede efter 6 dage online har 20–25 besø­gende organ­isk hver dag. 🙂 Det er sku da en start.

  Håber alt det bed­ste for dig og din kæreste, og vil bestemt stadig følge din fær­den.

  De bed­ste hilsner
  Kim Lang­holz

 20. Hej Kim og tak for­di du føl­ger løbende med på bloggen.

  Det er selvføl­gelig surt at få startet ud på fork­ert grund­lag, men dejligt at høre du har suc­ces med din nye side 🙂

 21. Det giv­er stof til efter­tanke, jeg er net­top påb­eg­y­n­dt min første adsense side. Du kom­mer med nogle gode point­er og føler også at det er en ordentligt mund­fuld som nok ikke vil give det vilde afkast 🙁

 22. Spæn­dene side du har og inter­es­sant med det affli­ate.
  Men jeg kender ikke selv så meget til det andet end det du har skrevet og så hvad jeg har googlet mig frem til.

  Men det jeg godt kunne tænke mig at vide er hvor­dan man går igang med det?

  hvor­dan kan man lave de sider?

  Hvor­dan ser de sider ud?

  hvor nemt/svært er det at gøre det?

  hvis man ikke kender noget til affli­ate på forhånd hvor store chance har man så egentlig for at kunne gøre det samme som dig og rejse til evt. thai­land, fil­ip­in­erne eller andet sted og leve af det?

  er det ikke meget svært at leve af?

  skal der ikke meget arbe­jde, tålmodighed, dygtighed samt held til at kunne gøre det og leve af det sam­tidig?

 23. Ok har google lidt nu ang. affil­i­ate mar­ket­ing så ved lidt mere om det nu. ved om hvad det går ud på. Men ikke end­nu hvor­dan man gøre det, andet end at man opret­ter nogle sider på net­tet med emn­er man kender til og skriv­er om det, og så har reklamer på sin side som man tjen­er penge på når nogle klikker på de reklamer.

  Skal lige læse lidt mere om det og evt. kigge på den e‑bog som du har skrevet om affil­i­ate mar­ket­ing.

  Men hvis jeg prøver det af nu hvor jeg bor i dk og får tjent lidt på det, skal jeg så betale skat af det eller hvor­dan?

  For vil først lige læse om det og så overve­je om jeg vil prøve det og om jeg kan finde ud af det.

 24. Spæ­nende læs­ning! I forhold til track­ing så er det vel os muligt at tracke det via ana­lyt­ics? Nu ved jeg ikke hvor­dan din aftale er præ­cist skruet sam­men, men hvis vi siger du tjen­er 20 % pro­vi­sion af sal­get, så kan du vel få adgang til deres ana­lyt­ics og tjekke under hen­vis­ninger? 🙂

  Men ja ellers så forstår jeg godt hvor­for du har drop­pet Adsense, har selv en side som ikke tjen­er særlig meget i forhold til de besø­gende som den har!

 25. Jeg er i dyb tvivl.
  Alle sæl­ger mobil cov­ers etc.
  Jeg man­gler links til noget ell. fir­ma hvor der er gode ting.

  Jeg beun­dre dig

 26. Hej Den­nis

  Fint indlæg du har lavet. Har kigget mig rundt omkring på din blog og vil helt klart vende tilbage og læse mere. Jeg er helt ny inden­for affil­i­ate ver­den, men sug­er til mig af alle de gode fif man kan få rundt omkring på net­tet.
  Er også ved, at prøve mig lidt frem med forskel­lige affil­i­ate pro­gram­mer, for at se hvad der giv­er bedst resul­tat i mit régi.

  Tak for god og lærerig læs­ning!

 27. @Kasper
  Det kan stadig lade sig gøre at tjene mange penge på Google Adsense, jeg find­er bare selv affil­i­ate mere inter­es­sant. Test det af og se hvad der fun­ger­er bedst for dig 🙂

  @Sam
  Læs min gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing. Den besvar­er de fleste af dine spørgsmål.
  Mht. om det ikke er meget svært at leve af, så vil jeg sige nej, men det afhænger selvføl­gelig af din egen ind­sats. Ingent­ing kom­mer af sig selv — Heller ikke når man arbe­jder med affil­i­ate mar­ket­ing 🙂

  @Joseph
  Tak — Jeg arbe­jder på at få adgang til deres Google Ana­lyt­ics, så jeg bedre kan tracke og opti­mere siderne.

  @Ole
  Alle sæl­ger da ikke mobil­cov­ers? Hvis du man­gler links til gode fir­maer at reklamere for, så kan du tilmelde dig hos de forskel­lige affil­i­ate netværk som Trade­dou­bler og Part­ner Ads. Tak for din beun­dring, men jeg gør ikke noget, som ingen andre kan! 🙂

  @Cher

  Tak — Du er altid velkom­men, og du kan tilmelde dig mit feed (http://feeds.feedburner.com/DennisKjaergaard), hvis du vil følge med fre­mover 🙂 Godt at høre du prøver dig frem, det er den eneste måde at lære på!

 28. Hej Den­nis,
  Tak for gode tips vedr. aff. mar­ket­ing.
  Jeg har to spørgsmål til dig:

  Vil du anbe­fale at starte et større site frem for flere små?
  Hvor mange artikler/ indlæg vil du anbe­fale, der pub­liceres på et aff. site om ugen?

  Mvh.
  Berthel

 29. Hej Berthel

  Det kom­mer an på hvilke typer affil­i­ates sites, som du ønsker at starte. Hvis der er tale om et typisk sites, som får trafikken fra Google vha. søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, vil jeg anbe­fale dig at starte nogle små sites til at starte med. Derefter vil du hur­tigt kunne se, hvilke/hvilket der er poten­tiale i at arbe­jde videre med.

  Mht. hvor mange artik­ler du bør pub­licere om dagen, så bør det være så mange som du har tid/penge til. Jo flere artik­ler du får ud, jo flere besø­gende vil du opleve. Mange er meget motiverede i starten og får skrevet en masse, men senere er det let at blive doven. Hvis du vil have din trafik fra Google, så vil jeg der­for anbe­fale dig at skrive flest mulig indlæg både på dit eget og andres site (linkbuild­ing).

 30. Spæn­dende læs­ning — bliv endelig ved med at opdatere!

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.