Sådan kan danske sportsklubber og foreninger tjene/spare penge på præmiebudgetet

Ind­køb af præmi­er til konkur­rencer og stævn­er kan være en stor udgift for sport­sklub­ber og foreninger, men her er et tip til, hvor­dan de kan spare penge på deres præmiebud­get.

I 2007 start­ede vi web­shop­pen Billigepokaler.dk, hvor vi sæl­ger sport­spræmi­er til meget lave pris­er. Men fornylig har vi lige lanceret vores første affil­i­ate kam­pag­n­er (reklamer som kan vis­es på andres hjemmesider) hos Part­ner-ads, hvor vi udbe­taler 10% af omsæt­nin­gen på de salg, som folk skaf­fer os.

Der­for kan enhver klub eller foren­ing blive affil­i­ate part­ner og vise vores affil­i­ate kam­pag­n­er på deres egen hjemme­side, og fore­tage deres egne præmiekøb igen­nem deres eget affil­i­ate link. Dermed tjener/sparer klubben 10% af køb­sprisen.

Heru­dover mod­tager man selvføl­gelig også betal­ing, hvis andre per­son­er fore­tager et køb igen­nem klubben/foreningens affil­i­ate links på deres hjemme­side.

Lyder det interessant for din klub/forening

Hvis du gerne vil vide mere, så er du velkom­men til at kon­tak­te mig her, så hjælper jeg dig gerne videre og besvar­er evt. spørgsmål.

Jeg håber, at du vil fores­lå dette i de klubber/foreninger, hvor du selv er aktiv medlem.

Du kan også læse mere på web­shop­pen: Tjen penge på affil­i­ate mar­ket­ing for Billigepokaler.dk

GD Star Rat­ing
load­ing…
Sådan kan danske sport­sklub­ber og foreninger tjene/spare penge på præmiebud­getet, 5.0 out of 5 based on 1 rat­ing

7 kommentarer til “Sådan kan danske sportsklubber og foreninger tjene/spare penge på præmiebudgetet”

 1. Hej Den­nis,

  Fin vinkel på jeres nye pro­gram…

  En anden god vinkel kunne være “Tjen penge på rivalerne”.

  Langt de fleste sports­men­nesker tjekker da lige mod­standerens hjemme­side ud før næste kamp. Ved at have jeres ban­nere på klub­si­den, er der dermed også gode chancer for at tjene en skilling på sine rivaler.

  Hvis I er lidt skrappe, kan det helt sikkert give lidt omtale i nogle af de min­dre sportsme­di­er 🙂

 2. Hej Peter

  Tak for dit indspark, det lyder i hvert fald som en god over­skrift, der vil skaffe opmærk­somhed 🙂

  Vi er først lige kom­met i gang med affil­i­ate mar­ket­ing, og jeg kunne godt tænke mig at bruge det på en mere kreativ måde, end man nor­malt ser det brugt. Så tak lidt inspi­ra­tion!

 3. Spæn­dende. Nu må du endelig skrive hvad dine erfaringer er, når du nu er “på den anden side af bor­det” i affil­i­at­ever­de­nen, og hvor­dan det går generelt med kam­pag­nen! :=).

  /Thomas

 4. Jeg skal nok skrive lidt om, hvor­dan det kom­mer til at gå. En del er allerede beg­y­n­dt at hente vores kam­pag­n­er hos part­ner-ads, men der er end­nu ingen, som har ledt til salg!

  Men jeg var til gengæld også ind­stil­let på, at der skal bruges tid og kræfter på at finde de “rigtige” affil­i­ates 🙂

  Nu er kam­pag­nen i hvert fald oppe at køre, så nu kan jeg altid hen­vise til den, når jeg møder poten­tielle part­ners.

 5. er det ikke brud på part­ner-ads regler? så vidt jeg er ori­en­teret må man ikke klikke på egne linkss…det er ikke for at lege busse­mand — men ville være lidt røv med et sagsan­læg fra part­ner­ads — eller deres kun­der…

 6. Kære anonyme

  Nej — Vi betaler ikke klik pris­er, så der­for kan hverken part­ner-ads eller vi som annon­cør ikke miste noget ved, at folk klikker på deres egne kam­pag­n­er hos os. Vi betaler kun når folk køber noget.

  Part­ner-Ads får sin pro­vi­sion
  Klub­berne der køber præmi­er får pro­vi­sion at deres egne køb
  Web­shopen får et salg

  Så alle er glade og til­fredse i denne sam­men­hæng 🙂

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.