Outsourcing

20 ting du nemt kan outsource

Jeg er en stor tilhænger af out­sourc­ing, da det giv­er mig mulighed for at få lavet en mange ting, som jeg ellers aldrig havde fået lavet selv/kunne lave selv.

Vi kan ikke være lige gode til alt, og der­for har jeg laver denne liste til dig med 20 ting, som du nemt kan out­source på Elance, hvis du har en hjemme­side, blog eller web­shop. Der er sikkert også noget, som du kunne bruge hjælp til.

 

Tekstforfatning

Indhold til dit site

Har du brug for meget tekst ind­hold til din side, er du ikke selv god til at skrive dine tek­ster, så bør du finde en god tek­st­for­fat­ter, som kan skrive nogle gode tek­ster for dig.

 

Artikelskrivning

Hvis du benyt­ter dig af artikel­markeds­føring, så kan du finde en free­lancer, som skriv­er en række artik­ler til dig efter dine ønsker. Så har du altid artik­ler liggende, når du falder over gode sites, som du kan udgive artik­lerne på.

Oversættelse af tekster

Skal du have over­sat din hjemme­side til et andet sprog, så er det en nem opgave at out­source på Elance. Find en god free­lancer, som mestre de sprog du ønsker over­sat, og lad per­so­n­en lave arbe­jdet for dig.

Tekst til SEO

Hvis du selv laver din søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, så ved du at der skal bruges mange mere eller mere lig­e­gyldige tek­ster i forbindelse med din linkbuild­ing. Disse tek­ster er bil­lige at out­source, og det spar­er dig for en masse tid.

Forfatning af annoncetekster

Har du svært ved at skrive gode og kon­vert­erende annon­cetek­ster, så burde du måske få en anden til at skrive dem. Lad en pro­fes­sionel tek­st­for­fat­ter lave dine annon­cetek­ster, så du kan kon­cen­trere dig om noget andet.

Find freelance tekstforfatter til tekstforfatning

 

Design

Logo

Stort set alle har et logo, men det er de fær­reste, som kan lave det selv. Et godt logo kan betyde meget for at folk husker din hjemme­side. Få en erfaren design­er til at lave et flot logo til dig, så du ikke skal skifte iden­titet senere.

Hjemmesidedesign

Er din hjemme­side lavet på et gratis tem­plate, så er det måske tid til at få lavet dit eget unikke web­de­sign, så din hjemme­side kom­mer til at virke mere ind­by­dende, tro­værdig og bruger­ven­lig for dine besø­gende.

 

Affiliatebannere

Hvis du gerne vil have andre til at sælge dine pro­duk­ter, så bør få lavet nogle affil­i­ate­ban­nere, og få dine affil­i­ate kam­pag­n­er opret­tet på diverse affil­i­ate netværk. Find en god ban­ner­grafik­er, som kan hjælpe dig i gang.

Grafik til sitet

Få lavet dine egne ikon­er, en ny head­er eller andet grafik til din hjemme­side, så din side skiller sig ud fra mæng­den. Uanset hvad du gerne vil have lavet, så kan du altid finde en grafik­er på Elance, som kan hjælpe dig.

Billedredigering

Bruger du mange billed­er på din hjemme­side, så ved du sikkert også, at der kan bruges meget tid på bille­dredi­ger­ing. Få en pro­fes­sionel til at gøre det på halve tid, og lav selv det, som du er god til.

Find freelance designer til din hjemmesides nye design

 

Programmering

Webudvikling

Skal du have lavet en ny blog, web­shop, por­tal eller anden hjemme­side, men har du ikke helt styr på at kode selv. Så få lavet det ordentligt fra start, så du slip­per for at spilde tid på en løs­ning, som ikke hold­er i læng­den.

Softwareudvikling

Har du en god ide til et pro­gram, så få en pro­gram­mør til at lave det for dig. Der find­es mange bil­lige pro­gram­mør­er, som gør det muligt for dig at udvikle din egen soft­ware til egen benyt­telse eller salg.

iPhone Apps

Det væl­ter ud med iPhone Apps, nogle bedre end andre. Hvis du vil have lavet din egen iPhone App, så kan det sagtens lade sig gøre. Det er de fær­reste som selv kan lave en iPhone App, så find en dygtig free­lancer til opgaven.

Forbedring af loadtid

Et din hjemme­side blevet tung og lang­som, så trænger du måske til at få ryd­det op i koden. Find en dygtig pro­gram­mør og få ham til at kigge din kode igen­nem. En hur­tigere hjemme­side vil give dine besø­gende bedre bruger­ven­lighed.

Social media profiler

Kunne du godt tænke dig at få lavet en flot Face­book side eller andre pro­fil­er på de sociale medi­er. Find en free­lancer, som ikke laver andet, og lad ved­k­om­mende hjælpe dig med at opbygge en gen­nem­ført social media pro­fil.

Find freelance programmør til programmering af din nye hjemmeside

 

Marketing

Google Adwords

Det er ikke nemt at lave gode Google Adwords kam­pag­n­er, og hvis du ikke har styr på hvad du laver, så kan du hur­tigt miste mange penge. Få der­for en free­lancer til at oprette eller vedlige­holde dine Adwords kam­pag­n­er.

Facebook annoncer

Har du heller ikke styr på Face­book annon­cer, så find­es der mange free­lancere, som kun arbe­jder med annon­cer på Face­book. Lad dem tage sig af din markeds­føring på Face­book, og evt. andre sociale medi­er.

Nyhedsbreve

Næsten alle ved at nyheds­breve kon­vert­er­er godt, så jeg håber, at du allerede selv opbyg­ger din egen e‑mail liste. Hvis ikke så find­es der også free­lancere, som kan lave den slags e‑mail mar­ket­ing for dig.

Søgemaskineoptimering

Har du ikke helt styr på der SEO, eller har du bare ikke tid til at få det lavet, så find­es der rigtig mange, som udfør­er søge­mask­i­neop­ti­mer­ing free­lance. De kan enten helt eller delvis stå for seo af hjemmes­i­den samt linkbuild­ing.

Affiliate kampagner

Har du dine egne pro­duk­ter, så få andre til at sælge dem for dig mod at de får pro­vi­sion. En Free­lancer vil kunne hjælpe dig med at opbygge og opti­mere dine affil­i­ate kam­pag­n­er eller sprede bud­sk­a­bet om dem til rel­e­vante sites.

Find en freelancer til at stå for din markedsføring/marketing

 

Kom selv i gang med outsourcing

Out­sourc­ing fri­giv­er meget tid, især hvis der kun er dig selv til at få tin­gene gjort. Der er meget, som hele tiden skal laves, hvis man dri­ver en eller flere hjemmesider. Der­for kan det være en stor fordel at out­source dine opgaver, så du kan fokusere på at udvikle din virk­somhed.

Søg på Elance efter den rette per­son, som kan løse lige netop din opgave.

GD Star Rat­ing
load­ing…
Out­sourc­ing , 5.0 out of 5 based on 1 rat­ing
Gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing
Lær hvor­dan du tjen­er penge på net­tet med min gratis e‑bog “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”, og få løbende gode tips og tricks til at opti­mere dine sites.

12 kommentarer til “Outsourcing”

 1. Det kunne næsten have han­dlet om, hvad man skal ansætte folk til i sin virk­somhed 🙂

  Out­sourc­ing er godt, men det kan også give bagslag.

  Over­sæt­telses­branchen har i mange år været førende inden for out­sourc­ing (jo, også foran soft­wareud­vikling), men nu beg­y­n­der det for alvor at give dem prob­le­mer.
  Tidligere havde bureauerne en del interne over­sæt­tere, men der var mange penge at spare ved at out­source det og skære ned på antal interne medar­be­jdere. Og for hver krise eller spare­runde kunne man bare fyre et par medar­be­jdere og evt. hjælpe dem godt i gang som free­lancere.
  De sid­ste 5–6 år har over­sæt­telses­bu­reauerne ikke haft interne over­sæt­tere, og kon­stant pres på pris­erne har fået mange erfarne free­lancere til at stoppe som free­lancere. Det bety­der, at bureauerne ikke læn­gere har adgang til samme antal erfarne leverandør­er, og så må man gøre mere og mere brug af nyud­dannede. Og uanset branche tæller erfar­ing rigtig meget, og det kan man kun i begrænset omfang dække ind med nyud­dannede.

  Så jo, out­sourc­ing er godt, hvis det kan give dig mere tid til vigtigere opgaver, men selvom man ikke ansæt­ter folk, så bør man alligev­el sætte penge og ressourcer af til den nød­vendi­ge uddan­nelse af leverandør­erne.

  Det er du også selv lidt inde på, når du skriv­er “dygtig xxx”, “erfaren xxx” og “pro­fes­sionel xxx”, men andre sted­er skriv­er du “bil­lig xxx”. Jo, man kan godt selv se, om ens leverandør har lavet et flot logo, men resten kræver andet end blot at finde en til­fældig per­son. Uanset, hvad man skal have lavet, så er det sjældent super­bil­ligt, hvis det også skal være godt nok.

 2. Den­nis, godt indlæg — og god liste

  John­ny, der er fak­tisk en meget god grund til ned­pri­or­i­terin­gen af over­sæt­telser. Mange sprog­ekspert­er har været alt for sløsede i den pæd­a­gogiske ind­sats for at gøre det klart at lidt Google Trans­late kan være sjovt når moster Oda skal have en span­sk tekst fra ferielandet — for­di det virk­er med nemme sæt­ninger begge veje.

  Når en tekst skrives på fran­sk, og køres en tur gen­nem GT, går det fuld­kom­men galt. Folk der således vil “følge med” på medi­er som Face­book ender med at blive mere forvirrede end godt er, for­di de tror på GTs autoritet som over­sæt­telse.

  Det virkede jo med moster Oda-tek­sten”, og så tror ved­k­om­mende, at denne opgave kan løs­es af enhver.

  Sjovt nok er der ingen der vil tage en gut der men­er sig ekspert i mar­ket­ing og kun kræver 200 kilo i årsløn alvorligt. Men når en over­sæt­ter skal have 10.000 for en brochure på 8 sider er der ikke mange der min­der ved­k­om­mende om, at en mil­lionind­sats for at etablere sig er spildt bare for­di der spares på over­sæt­telsen.

  Så prin­cip­ielt kan de jo ikke brokke sig over det gør ondt når de har skudt sig selv i foden tidligere… 🙂

 3. Efter jeg i den sen­er tid har prøvet at sætte mig ind i det grundlæggende SEO, så syn­des jeg at være parat til at kopi­er din kon­cept lidt med postruner osv. Jeg har været inde på elance de sid­ste par dage. Jeg tøver lidt, for jeg er ikke sikker på hvilke prisle­je det forsklige skal koste, jeg vil jo nødig give for høj en pris, i forhold til pris­niveauet, har du et par tips ?

 4. @Henrik: der er vist desværre ikke nogen over­sæt­tere, der får 10.000 for 8 sider — men det kunne da være dejligt. 🙂 Der find­es fak­tisk vel­fun­gerende mask­i­nover­sæt­telse — men det er bestemt ikke gratis. Og man kom­mer fak­tisk rigtig langt med Google Trans­late, hvis kilde­tek­sten er skrevet rigtigt.

  Men mon ikke det er kendt i alle branch­er? Press­er man sin out­sourcin­gleverandør for hårdt, så går det galt. Ves­tas prøvede for nogle år siden at presse deres leverandør­er, hvorefter de blev enige om ikke at levere til Ves­tas — og så gik pro­duk­tio­nen i stå 🙂

 5. @Henrik Tak!

  @Johnny Pris og kvalitet hænger som regel sam­men, og jeg men­er at man sagtens kan out­source og sam­tidig få kvalitet.

  Det han­dler om ens eget/virksomheds behov. F.eks kunne de artik­ler min fil­ip­pinske tek­st­for­fat­ter skrive godt være skrevet bedre, men de bliv­er god­k­endt og udgivet af andre hjemmesider, så de opfylder mit behov.

  Jeg betaler kun omkring $1,50 per artikel, og for de penge vil jeg ikke kunne få skrevet meget af en dan­sk tek­st­for­fat­ter.

  For mig han­dler det om godt gam­mel køb­mandsskab: “Hvor kan jeg få opfyldt MIT behov til den bil­lig­ste pris” 🙂

  @Bruno Har du læst dette indlæg? Sådan out­sourcer jeg mine engelske artik­ler til free­lance tek­st­for­fat­tere på Elance

  Det indlæg burde hjælpe dig i gang med Elance

 6. @ Den­nis
  Hvor­dan undgår du de knap så heldige episoder på Elance? Alt­så hvor­dan ved du, at du får noget brug­bart fra en leverandør derinde fra?
  Er helt ny med den side, men er meget inter­esseret i at komme igang!

 7. Overord­net set et rigtig fint indlæg. Jeg har dog lidt prob­le­mer med ordet “nemt” i over­skriften.

  En del af punk­terne — logo, SEO-tek­ster i lav kvalitet, grafik, bille­dredi­ger­ing — er ganske rigtigt nemt at out­source, og det er sam­tidig nemt som læg­mand at danne sig et indtryk af, om kvaliteten er nogen­lunde i orden. Sam­tidig løber man ingen nævneværdig risiko.

  Sagen er helt anderledes med andre punk­ter — over­sæt­telse, SEO, AdWords og anden mar­ket­ing — hvor forskellen på dårligt og godt arbe­jde nærmest er mon­u­men­tal. Dårlig SEO eller AdWords vil være direk­te skadeligt, og dårlige over­sæt­telser kan være med til at gøre hel­hedsindtrykket af din side dårligere. I mod­sæt­ning til de “nemme” punk­ter vil man end­videre her som ikke-ekspert have særde­les svært ved at gen­nem­skue, om man får lev­eret et godt pro­dukt.

  Selvom jeg hælder til en lidt min­dre ubekym­ret til­gang til tin­gene, skal der dog ikke være tvivl om, at jeg ser out­sourc­ing som virke­lig effek­tivt og noget, man bestemt ikke må forsømme at overve­je grundigt.

 8. Hej Morten, det beskriv­er jeg i det indlæg, som jeg link­er til i det sid­ste svar til Bruno.

  Det han­dler i bund og grund om at gøre forar­be­jdet orden­ligt, så du undgår prob­le­mer senere. Men læs indlægget, det kan sikkert hjælpe dig videre.

 9. Hej Jacob

  Hvis man overve­jer out­sourc­ing, så går jeg ud fra at man på nuværende tid­spunkt laver tin­gene internt. Der­for ved man også hvad ens behov er, og så må man selv være ans­varlig for at finde den rette til opgaven.

  Om det er nemt eller svært vil jeg være op til den enkelte. Min hen­sigt er fortælle, at det er opgaver, som sagtens kan vare­tages af andre.

 10. @ Den­nis
  Det indlæg var her ikke, da jeg skrev min kom­men­tar. Men jeg fly­ver straks derind, og ser om det kan hjælpe mig ;D

 11. @Johnny > Jeg tænk­te på f.eks. en sal­gs­brochure, og der er fak­tisk opgaver hvor tek­sten går gen­nem to-tre revi­sion­er, for­di der i første omgang kom­mer kom­mentar­er til tek­sten — sted­er hvor begre­berne enten skal rev­ideres eller i hvert fald omfor­muleres.

  Dernæst kom­mer selve over­sæt­telsen, så kor­rek­turen (som regel out­sourcet af over­sæt­teren da vi ikke er ret mange der er specielt gode til at kor­rek­turlæse egne tek­ster). Dernæst i tredie fase en kon­trol af at DTP-medar­be­jderen har lavet det rigtige arbe­jde.

  I sådanne opgaver (som indrøm­met er *dyre*) er pen­gene givet godt ud af fir­maet, for­di rent knold godt kan købes for 1/3 eller min­dre, men til gengæld er tek­sten så hverken tilpas­set rent kul­turelt eller juridisk, og så bliv­er det hur­tigt dyrere når først brochuren er trykt. Omtryk *er*, som bek­endt, langt dyrere hvis der find­es fejl efter brochuren er sendt ud…

  God week­end. 🙂

 12. Jeg har længe pro­gram­meret hjemmesider, og har selv forsøget med out­sourc­ing (til Indi­en). Efter jeg fik tin­gene lev­eret måtte jeg kon­klud­ere at koden var for­færdeligt rodet, nærmest umuligt at vedlige­holde, og værst af alt var det afsindigt usikkert. Selv de mest basale sikker­heds risi­ci var piv åbne… Endte med at bruge 5 dage på at starte hele l***rtet for­fra 🙁

  Prob­lemet læg­ger i hvis man får out­sourcet noget man ikke kan checke om er sikkert. Det jeg fik lavet kunne hack­es af en 12årig 🙁

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.