Online julekalender til webshops og virksomheder

Har du overve­jet at lave en online julekalen­der til dine kun­der, men ved du ikke, hvor­dan du skal gribe det an? Så vil jeg fores­lå dig at tage et kig på denne online julekalen­der, som gør det super nemt for virk­somhed­er at have deres egen online julekalen­der.

Webshop julekalender

Hvad kan webshops få ud af at have online julekalender

Hvis der er noget som mange danskere elsker, så er det jul og konkur­rencer. Det kan din web­shop udnytte med en online julekalen­der, hvor de hver dag skal svare på spørgsmålet i dagens låge. Det vil mange gerne, så længe der er spæn­dende præmi­er på spil.

Spørgsmål­lene udformer du selv, og det giv­er dig gode mulighed­er for at bygge tæt­tere rela­tion­er med dine kun­der. Det er også en oplagt mulighed til at øge kun­dernes kend­skab til din virk­somhed og dens pro­duk­ter.

Mit råd vil være at du har fokus på bygge rela­tion­er i stedet for at sælge her og nu.

 

Funktioner

Hvad kan en online julekalender

Den omtalte julekalen­der fun­ger­er som en konkur­rence, hvor dine kun­der får et nyt spørgsmål hver dag med optil 5 svar­mu­lighed­er. Lågerne bliv­er automa­tisk aktiveret på den rigtige dato, og du har mulighed for at til­fø­je billed­er eller video til spørgsmå­lene. Delt­ager kan få påmin­delser på mail, og du kan udtrække vin­dere i admin­is­tra­tionssys­temet. Julekalen­deren kan køre både på web og face­book, og du kan nemt akti­vere social shar­ing for at opnå viral effekt.

 

 

Design

Hvordan ser en online julekalender ud

Du kan vælge mellem flere færdi­ge design­sk­a­be­lon­er, eller du kan lave dit helt eget design. Dette kan nemt gøres ved at uploade dit eget bag­grunds­billede samt dit logo.

Her kan du se nogle af dit færdig skabeloner, som du kan vælge mellem:

julekalender design

 

Pris

Hvad koster julekalenderen

Priser på online julekalender

 

Sådan får du din egen julekalender*

Hvis du men­er, at din web­shop bør have sin egen online julekalen­der i år. Så send mig en mail (hej@denniskjaergaard.com), så sørg­er jeg per­son­ligt for, at du bliv­er du kon­tak­tet og kan stille alle de spørgsmål, som du måtte i forbindelse med køb af din web­shops julekalen­der.

Hvis du skal nå at have en julekalen­der i år, så skal du have den lavet nu!

 

*Jeg får pro­vi­sion af fir­maet for at hen­vise dig som kunde. Hvis du ikke men­er at jeg skal tjene penge på dig (selvom jeg har brugt tid på at fortælle dig om pro­duk­tet og mulighed­erne med det), så kan du købe samme pro­dukt på deres hjemme­side julekalender.com — Jeg håber dog at du vil skabe kon­tak­ten igen­nem mig, for­di du men­er det mest fair.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…
Online julekalen­der til web­shops og virk­somhed­er, 5.0 out of 5 based on 3 rat­ings

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.