Liste med gode WordPress plugins

Jeg har altid selv haft stor glæde af andres anbe­falinger af Word­Press plu­g­ins, og der­for vil jeg gerne fortælle om nogle af dem, som jeg selv bruger. Et par stykker af dem koster penge, men resten er gratis plu­ings, som du hur­tig kan down­loade og komme i gang med.

Her er min liste med gode Word­Press plu­g­ins samt en kort beskriv­else:

WordPress SEO

Dette er blevet mit favorit SEO plu­g­in. Det er lavet af Joost de Valk, som også har lavet en række andre gode plu­g­ins til Word­Press. Dette plu­g­in er opfylder alle de ting, som jeg for­ven­ter fra et godt SEO plu­g­in til min hjemme­side.

 

All in one SEO og Platinum SEO Pack

2 andre gode Word­Press plu­g­ins, som hjælper dig med din søgemaskineoptimering/SEO. Du skal kun benytte et SEO plu­g­in, selv har jeg fornylig skiftet min blog fra Plat­inum SEO Pack til Word­Press SEO.

 

SEO Booster PRO

Igen et plu­g­in, som kom­mer din søge­mask­i­neop­ti­mer­ing tilgo­de. SEO Boost­er reg­istrere bl.a. dine plac­eringer på google, og laver derefter interne links for at booste dine plac­eringer. Du kan selv ind­stille hvilke plac­eringer, som du gerne vil booste. Det er desu­den et super værk­tøj til at inspirere til nye søge­ord eller opti­mer­ing af dine eksis­terende sider.

 

TAC — Theme Authenticity Checker

Med dette Word­Press plu­g­in kan du tjekke dine temaer for skjulte links og andet mis­tænk­somt. Jeg bruger selv en del gratis Word­Press temaer på mine adsense og affil­i­ate sider, og dette plu­g­in har været en stor hjælp til at tjekke de forskel­lige temaer for skjulte links.

 

Pretty Link

Hvis du arbe­jder med affil­i­ate, vil du sikkert gerne lave dine links “pæne” i stedet for et typisk affil­i­ate link, som består af en masse tal og bogstaver. Dette hjælper Pret­ty Link dig med, for med dette plu­g­in kan du selv bestemme, hvor­dan dine links skal se ud.

 

SEO Smart Links

Dette plu­g­in er ideelt til interne links i Word­Press. Du kan ind­stille SEO Smart Links til at linke til bestemte sider, hver gang et givet ord bliv­er brugt. Husk at bruge det med omhu og kun når det er rel­e­vant, så du ikke ødelæg­ger læsev­en­lighe­den med en masse lig­e­gyldige links. Det vil hverken dine brugere eller Google synes om.

 

Topicstorm

Jeg har nævnt Top­ic­storm i et tidligere indlæg, og jeg synes stadig, at det er et genialt Word­Press plu­g­in. Dette plu­g­in kan automa­tisk lave ind­hold om pop­ulære emn­er på Twit­ter, ved at hente ind­hold fra bl.a. Twit­ter og wikipedia. Jeg havde selv over 3000 besø­gende på enkelt dag i sid­ste uge, og domænet er kun 3 måned­er gam­mel.

 

Broken Link Checker

Google er ikke glade for døde links, og der­for bør du fjerne dem med tiden, så din side ikke er fyldt med blindgy­der. Bro­ken Link Check­er hold­er øje med dette for dig, og du kan let rette dit link til en ny url eller slette det, hvis siden ikke find­es mere.

 

FD Feedburner Plugin

Glem dit almin­delige RSS feed og tilmeld dit feed til Feed­burn­er. Derefter vil du kunne se, hvor mange der er tilmeldt dit feed samt andre brug­bare oplysninger. FD Feed­burn­er plug­inet hjælper dig med at redi­recte dit nor­male RSS feed til Feed­burn­er.

 

Sharebar

Ggiv­er dine læsere mulighed for at dele din indlæg på socialeme­die. Det gode ved netop “dele-knap­perne” er plac­eret ude i ven­tre side af indlægget, og de føl­ger med når man scroller ned på siden. Der­for er de altid syn­lige og let tilgæn­gelige, hvis dine læsere får lyst til at dele dit indlæg. Du kan selv bestemme, hvilke delek­nap­per du vil anvende. Selv bruger jeg Google+, Twit­ter, Face­book og Any­hed

 

Redirect Old Slugs

Dette Word­Press plu­g­in ændre automa­tisk dine par­ma­links (indlæggets url), hvis du senere væl­ger at ændre dem. Forde­len er du ikke mis­ter de links, som er lavet til det gam­le indlæg, da der automa­tisk bliv­er opsat en 301-redi­rect, som fortæller Google at indlægget nu find­es på den nye url, og dermed behold­er du alt den gam­le “link-juice”.

 

jQuery lazy load plugin

Vil du gerne have dit site til at loade hur­tigere, så bør du overve­je dette plu­g­in. Hvis du har mange billed­er eller andet tungt grafik, så kan det gøre dit site meget lang­somt at loade. Når du har dette plu­g­in installeret, så loader dit site kun de billed­er, som kan ses på skær­men, og først når dine bruger scroller ned på siden bliv­er billed­erne løbende loaded. Det fun­gere super godt, og dine brugere bemærk­er det ikke — kun at dit site bliv­er hur­tigere!

 

GD Star Rating

Google er beg­y­n­dt at vise stjerne i søgere­sul­tater­ne, og det kan være med til at flere klikker ind på dit site (hvis dine indlæg har fået mange stjern­er). Dette plu­g­in hjælper dig med at imple­mentere dette, og giv­er dine besø­gende mulighed for at bedømme dine indlæg.

 

nre­late Related Content

Word­Press plu­g­in som kan vise relaterede indlæg på din blog. Jeg har tidligere anvendt en andet plu­g­in, som blot list­ede en række tek­stlinks, men dette plu­g­in giv­er dig mulighed for at præsen­tere dem flot visuelt. Der er mange forskel­lige lay­out, og det er utrolig let at ind­stille.

 

WP Sin­gle Post Navigation

Sim­pelt Word­Press plu­g­in, som kan skaffe din blog flere side­vis­ninger. Det til­fø­jer en pil i ven­tre og højre side af skær­men, så dine læsere nemt kan tilgå forrige/næste indlæg. Dette plu­g­in skal bare installeres, og så er du kørende. Ingen ind­still­inger — 2 pile that’s it! OBS: Vær opmærk­som på at pilene også vil blive vist på mobil, hvor det ser knapt så pænt ud.

 

Jeg håber at du kunne bruge min liste med gode Word­Press plu­g­ins, og hvis du selv kender til et godt plu­g­in, vil jeg naturligvis meget gerne høre om det 🙂

 

GD Star Rat­ing
load­ing…
Liste med gode Word­Press plu­g­ins, 4.3 out of 5 based on 7 rat­ings

23 kommentarer til “Liste med gode WordPress plugins”

 1. HeadSpace2 er et tem­melig omfat­tende SEO plu­g­in som jeg bruger meget. Deruover bruger jeg NoSpam­NX til at nægte robot­ter at skrive på bloggen og en tred­je jeg er blevet helt vild med er Exe­cutable php wid­get. Ind­tast php eller html kode (f.eks) en sub­scrip­tion box) eller en extra menu.

  Så er der jo Com­mentLuv og “Deans FCKEd­i­tor for Word­Press”…

 2. Hej Den­nis,

  Bruger du ikke “Reg­is­ter Plus” plu­g­in på din data­base findartikler.dk?
  Hvor­dan har du fået lin­ket i mailen til at redi­rect til login siden?

  Mvh. Simon

 3. Hej Simon

  Jeg er ikke helt klar over hvilket link, som du hen­vis­er til??

  Men mon ikke det har været i ind­still­ingerne for Reg­is­ter Plus. Prøv om du ikke kan finde det der, ellers er du velkom­men til at sende en mail.

 4. Hej Denis,

  Super input til WP plu­g­ins og god opføl­gn­ing fra David. Jeg kendte heller ikke NoSpam­NX og Deans FCKEd­i­tor, så dem skal der kigges nærmere på.

 5. Hej Den­nis,
  Tak for et glim­rende indlæg.
  Nogle plu­g­ins kender og bruger jeg allerede. Men et par stykker er noteret på “tjek lige dette” lis­ten.

 6. Hvem elsker ikke et indlæg med gode plu­g­ins? 🙂

  Jeg har dog en note. På min tele­fon ødelæg­ger din share­bar oplevelsen ganske vold­somt. Den skær­er ind over en fjerd­edel af ind­hold­et — kan den på en måde ind­stilles til ikke at vis­es ved mobile brugere? Jeg har selv fjer­net share­bars på mine sider af samme grund.

 7. Tak for tip­pet Half­dan.

  I mine share­bar ind­still­inger er den sat til kun at blive vist, når skær­men er 1050 pix­el er større.
  Jeg ved desværre ikke selv, hvor­dan jeg kan deak­ti­vere den ved vis­ning hos mobil brugere. Så tip mig gerne, hvis du hør­er om en løs­ning.

 8. Tak for lis­ten Den­nis, den er gen­nem­læst og jeg er igang med at læse og tjekke ud 🙂

  I denne research falder jeg selvføl­gelig over nye plu­g­ins. Du nævn­er “TAC — Theme Authen­tic­ity Check­er” til at tjekke thems med. Har du et tip (til os som ikke er særlig meget inden i kode) til hvor­dan du tjekke om nye plu­g­ins er “clean” og risikofrie at bruge — her tænker jeg på de brådne kar derude som lig­ger små vira og andet godt i koderne?

 9. @Philip
  Tak for tip­pet!

  @Thomas
  Super at du kan bruge den. Mht. at tjekke plu­g­ins, så er jeg heller ikke selv en haj til kode, der­for bruger jeg kun plu­g­ins som er anbe­falet af andre jeg kender og som bliv­er brugt af mange. Jeg oplever dog heller aldrig at jeg eller andre oplever prob­le­mer med skjult kode.

 10. hej -
  super liste -
  by the way — er der nogen som kender noget til plu­g­ins i word­press, som gør det muligt for de besø­gende at lave en video optagelse af sig selv, når de besøger sitet, f.eks. via eget web­cam. Sådan at optagelsen kan ses af andre besø­gende efter­føl­gende.…

  Jeg har en opgave klar for den/dem som kan løfte opgaven.

 11. Det virk­er ikke som om at jQuery lazy load plu­g­in virk­er ved mig, muligvis for­di det ikke er blevet opdateret i lang tid.

  Har du gjort andet, så dine billed­er først loader når man scroller nedad? Synes det ser godt ud på den måde!

 12. Hej Den­nis.
  Jeg kan se at du også bruger Optin­Skin for at prøve at få folk til at tilmelde sig dit nyhedsbrev/downloade din e‑bog. Synes i forve­jen det er ret nemt at se mulighed for down­load og tilmeld­ing til nyheds­brev i højre side af din side. Per­son­ligt synes jeg det er mega irriterende at jeg ikke kan klikke den grimme grønne boks væk. Den kom­mer frem hver gang jeg besøger din side, til trods for at jeg i forve­jen er tilmeldt.
  Kan jeg gøre noget for at slippe for det lo..? 🙂

 13. @Lars
  Sådan et plu­g­in kender jeg desværre ikke selv. Du kan evt. få et udviklet på Elance, hvis det ikke find­es i forve­jen.

  @Joseph
  Jeg brugte bare lazy load plug­in’et og så virkede det hos mig. Måske kan det skyldes at du ikke har opdateret Word­Press og plug­in’et ikke virk­er til den ver­sion du anven­der.

  @Jesper
  Jeg får så mange ektra tilmeldinger ved at have Optin­Skin, så den får desværre lov at blive 🙂 Det havde selvføl­gelig været opti­malt, hvis folk der allerede var tilmeldt ikke kunne se den, men indtil der kom­mer sådan en løs­ning, så må du leve med at scrolle for­bi den.

 14. Hej Den­nis..
  Mig og en kam­mer­at er ret “grønne” på området med at lave egen hjemme­side. Vi bruger Word­Press og har prob­le­mer med at få katagorie-opdelt vores “Menu-baren” Vi kan ikke finde ud af om vi skal bruge et plu­g­ins for dette, eller vi bare har over­set en lille ting i WP ind­still­ingerne?
  Håber du kan hjælpe..
  Mvh. Casper

 15. Hej Den­nis,

  Aller­først tak for en rigtig god og rel­e­vant blog. Det er en fornø­jelse hver gang at læse indlæg fra din hånd.

  Dernæst tak for en super liste med WP plu­g­ins. Især nre­late Relat­ed Con­tent og WP Sin­gle Post Nav­i­ga­tion har haft stor betyd­ning for det forhø­jede antal af side­vis­ninger på min blog.

 16. Vil du stadig anbe­fale pret­ty links i 2013 — alt­så cloak­ing af links? Og virk­er GD Stars fort­sat?

 17. Sæt­ter du så 301 eller 307 på redi­rect meto­den på pret­ty links eller er det lig­e­gyldigt? — Og har du hakket af i “nofol­low” i pret­ty links?

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.