Langsom PC? — Få en hurtigere pc gratis

 

Gratis sundheds tjek af din langsom pc

 

Klik her for at scanne din pc gratis for fejl

 

Jeg har fået en langsom computer, hvordan gør jeg den hurtigere?

Ok, så du har også fået en lang­som pc - Men er du klar over at du kan gøre en lang­som pc hur­tigere gratis med Slow PC-Fight­er eller My PC Tune­Up. Begge er gratis pro­gram­mer, der scan­ner com­put­eren for fejl og hjælper med at gøre pc’en hur­tigere.

 

Gratis programmer som renser din langsom PC og gør den hurtigere

 

slowpcfighter vs. mypctuneup

Scan langsom pc gratis for fejl

Scan langsom computer med Slow PC Fighter

Scan din computer gratis for fejl

MyPCTuneUp’s brugere elsker deres program, som renser en langsom pc

Anbefalet program til at scanne og rense poc for fejl
Klik på billedet for at læse de mange anbe­falinger af MyPC­Tune­Up på Trust­pi­lot

 

Hjælp min computer er langsom

Hvor­dan kan jeg gøre min pc hur­tigere

Med disse 2 pro­gram­mer kan du GRATIS scanne din com­put­er for fejl. De løs­er begge opgaven nemt og hur­tigt. Om du gør com­put­eren hur­tigere med MYPC­Tune­UP, Slow PC Fight­er  eller gør din com­put­er hur­tigere gratis selv ved at rense com­put­eren for fejl, gør ikke den store forskel.  For mig han­dler det bare om at gør min pc hur­tigere med det samme og undgå lang­som pc opstart, så jeg ikke skal spilde min tid på at vente. Jeg vil anbe­fale at du gør din pc hur­tigere, så du får en hur­tig opstart af win­dows og pro­gram­mer.

Bedste gratis program til langsom computer

MYPCTuneUP

Hos My Secu­ri­ty Cen­ter find­er du pro­gram­met My Pc Tune Up , som har utrolig mange til­fredse kun­der, og det er måske det bed­ste pro­gram til at rense din pc for fejl, når com­put­eren bliv­er lang­som. Pro­gram­met gør det nemt for alle, og det løs­er prob­lemet og giv­er en hur­tigere pc. Prgram­met scan­ner din com­put­er for fejl, og derefter ret­ter den selv fej­lene for dig. Et super godt pro­gram, hvis du ikke selv har styr på det tekniske.

Slow PC Fighter

Et andet alter­na­tiv er Fir­maet Spam­fight­er, som danskeren Mar­tin Thor­borg står bag, har lavet Slow PC Fight­er, der er et enkelt 2 trins pro­gram, der renser din pc og gør den hur­tigere. Først scan­ner SLOW-PCfight­er din pc for at finde fej­lene, derefter ret­ter den nemt og hur­tigt fej­lene for dig. Opti­mal bruger­ven­lighed som altid fra Mar­tin Thor­borg.

Læs også: Min pc er langsom — Hvordan gør jeg min computer hurtigere

 

 

Du kan downloade SLOW-PCfighter i en gratis version

Den giv­er dig mulighed for at finde fej­lene på din lang­som pc, og derefter reparere 25 af de fundne fejl. Hvis man har flere fejl, som man gerne vil have ret­tet, så skal man købe den fulde ver­sion af SLOW-PCfight­er. På nuværende tid­spunkt har over en 1,6 mil­lion­er brugere prøvet en gratis SLOW-PCfight­er scan­ning, så kom selv gratis i gang med det samme, og sæt fart på din lang­somme pc med SLOW-PCfight­er.

 

slowpcfighter vs. mypctuneup

Scan langsom pc gratis for fejl

Scan langsom computer med Slow PC Fighter

 

Rens langsom computer gratis med dette program

Hvis din com­put­er arbe­jder lang­somt, så start med at hente deres gratis pro­gram der scan­ner lang­som com­put­er gratis for fejl, så du kan gøre din pc hur­tigere, så kan du altid opgradere senere, hvis du ønsker det. Jeg vil anbe­fale SLOW PC fight­er til dig, som ønsker at få en hur­tigere pc gratis uden at skulle kunne noget selv. Hvis du er hard­core com­put­er­bruger, så kan du gøre din com­put­ere hur­tigere gratis ved at gøre det selv. SLOW-PCfight­er er den nemme løs­ning for den almin­delige pc-bruger.

Gør din com­put­er hur­tigere — Rens din pc gratis med Slow PC Fight­er her:

Extend the life of your PC - Optimize your Slow PC

 

Min computer er langsom, hvad kan man selv gøre for at få en hurtigere pc?

Hvor­dan bliv­er min pc hur­tigere — Hvis du selv vil prøve at få en hur­tigere com­put­er gratis, så er der nogle ting, som du selv kan gøre ved din lang­som pc. På Google kan du finde løs­ninger på dine pc prob­le­mer, hvis du ikke vil benytte dig af et lang­som pc gratis pro­gram som Slow Pc Fight­er.

 

Hurtig computer gratis — Gør min pc hurtigere gratis

Nogle af de råd, som kan gør com­put­er hur­tigere, kan være lidt tekniske. Det kræver der­for at du ved lidt om, hvad du laver ved din lang­som com­put­er. Men hvis du tænker: min pc er lang­som, hvad kan jeg gøre selv. Så brug de råd der gør pc hur­tigere gratis. Hvis du ikke føler dig sikker på, hvor­dan man gør selv, så hent det gratis pro­gram som jeg omtaler, så vil det hjælpe dig med at få en hur­tigere com­put­er. Jeg håber du find­er en løs­ning, som hjælper dig med at red­de dine gam­le lang­somme com­put­er, og aldrig igen skal spørge dig selv “hvor­dan gør jeg min com­put­er hur­tigere”. Gør com­put­eren hur­tigere selv gratis, eller som mig ved at bruge et pro­gram, som gør min pc hur­tigere mod betal­ing. Pro­gram­met koster ikke meget, og er der­for en bil­lig måde at få en hur­tigere com­put­er.

Læs også:

Opdatering 2013

Du kan selv forsøge at rette com­put­erens fejl og gøre den hur­tigere ved at følge de råd jeg giv­er i den gratis pc guide, som du kan hente her:

Få min GRATIS PC GUIDE med 9 gode råd om hvor­dan du selv kan gøre din pc hur­tigere
GD Star Rat­ing
load­ing…
Lang­som PC? — Få en hur­tigere pc gratis, 4.7 out of 5 based on 15 rat­ings

5 kommentarer til “Langsom <span class="caps">PC</span>? — Få en hurtigere pc gratis”

  1. Helt sikkert et godt pro­gram, bruger det også selv. 🙂

    Man skal dog lige huske at der kan være mange andre ting, der gør en com­put­er lang­som f.eks. diskde­frag­menter­ing og alt for mange start­spro­gram­mer.

    Men tjek helt sikkert slow­pc­fight­er ud, det er en af de bedre pro­gram­mer.

  2. Hej Jacob

    Du har ret i at der kan være mange ting, som er skyld i en lang­som pc. Det gode ved Slow PC-Fight­er synes jeg er, at man ikke behøver at have for­stand på det tekniske, men bare skal trykke på en knap og så gør pro­gram­met com­put­eren hur­tig igen 🙂

  3. når jeg down­loader det, så står der et sted at det koster penge og der kom­mer en masse andre pro­gram­mer op?

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.