Jeg flytter til Thailand

Drømme skal udleves

Hvis du kender mig, så ved du at jeg elsker Thai­land, og at jeg har plan­er om at fly­tte der­til sam­men med min kæreste. Det er en gam­mel drøm om at bo på en lækker tro­pisk ø og nyde livet, som skal udleves. For et års tid siden beslut­tede vi der­for, at drøm­men skal gøres til virke­lighed i jan­u­ar 2012.

Drømmen kræver penge

For at det kan lade sig gøre, kræver det penge at fly­tte til Thai­land, som vi kan leve af. Det er grun­den til, at dagligt arbe­jder på mine online pro­jek­ter. De fleste af de sider, som jeg dri­ver, er lavet med hen­blik på at opbygge en sta­bil løbende indtægt.Det bety­der også at de ikke giv­er penge her og nu, men efter et par års arbe­jde har jeg dog nået en online indtægt, som jeg kan leve af. Det giv­er et kanon over­skud, når alt min ener­gi går til mine egne pro­jek­ter, og hvis jeg kan leve af det i Dan­mark, så bliv­er det ikke et prob­lem i Thai­land.

Pen­gene er ikke vigtig for mig, de er bare en nød­vendighed for at kunne udleve min drøm. Når vi fly­t­ter til Thai­land, ønsker vi ikke at “arbe­jde”, men kun at lave de ting, som vi har lyst til. Jeg vil dog stadig bruge 2–3 timer om dagen på mine online pro­jek­ter, og der­for opbyg­ger jeg kun ting nu, som er lette at out­source, hvis de bliv­er for tid­skrævende, eller jeg mis­ter lysten til at arbe­jde på dem.  Jeg går meget op i kun at lave det, som jeg har lyst til, og dermed bliv­er udfor­drin­gen at kunne tjene nok på de ting. Det tager tid, men det føles kanon, når det endelig kan lade sig gøre.

Koh Chang ThailandKoh Chang Thailand

Min kæreste og jeg har 2 gange holdt ferie på Koh Chang i Thai­land, og vi elsker begge denne ø. Den er ikke for over­tur­ris­tet, og den er ikke for øde. Der find­es lidt af det hele på øen, som er fuldt med reg­n­skov og hvide sand­strande. Folk er utrolig imødek­om­mende, flinke og hjælp­somme, og vi føler os hjemme, når vi er der, der­for bliv­er det Koh Chang, som vi fly­t­ter til.

Vi har ingen plan­er om at bo på Koh Chang resten af vores liv. Når vi har boet der 1 år eller 2, så tror jeg at vi har fun­det nye sted­er i ver­den, hvor vi kunne tænke os at bo. Måske kom­mer vi til at have en fast base i Thai­land, men hele tiden rejse rundt i ver­den, og se alle de sted­er, som vi end­nu ikke har set. Vi ved det ikke end­nu, mulighed­erne er mange, og man får hele tiden nye drømme. At fly­tte til Thai­land har længe været min ulti­ma­tive drøm, og der­for sørg­er jeg selv for, at den kom­mer til at gå i opfyldelse 🙂

Hvis selv har udlevet en lignede drøm eller selv har overve­jet at flyt til Thai­land, så må du gerne dele dine erfaringer og gode råd.

Jeg har efter­føl­gende skrevet et indlæg om hvor­for jeg fly­t­ter til Thai­land.

GD Star Rat­ing
load­ing…
Jeg fly­t­ter til Thai­land, 3.2 out of 5 based on 11 rat­ings

31 kommentarer til “Jeg flytter til Thailand”

 1. Det er super­godt gået. Der er mange, der drøm­mer, men for de fleste bliv­er det ved det.

  Min hus­tru og jeg har været selvstændi­ge i 10 år nu, og vi har et job, hvor vi i prin­cip­pet kunne bosætte os, hvor vi ville. Men det er svært at tage skridtet, når ens foræl­dre er ved at være oppe i alderen, og man har min­dre børn, der har fået opbygget en ven­nekreds.

  Vi har val­gt den vinkel, at vi arbe­jder mindst muligt, hvilket dog stadig kræver 6–7 timers arbe­jde hver dag. Til gengæld giv­er det os mest mulig tid sam­men med vores børn, og det er vel rimeligt nok, når vi nu val­gte at få dem. Når de ram­mer teenage­muren om 6–7 år, så gider de os nok ikke så meget alligev­el, og så kan vi beg­y­n­de at plan­lægge tin­gene anderledes.

  Til gengæld er der plan­er om måske at lukke vores lands­byskole, og hvis det sker, så vil det plud­selig være rel­e­vant at gen­overve­je, hvor vi vil bo. Så nogle gange kan ens omgivelser være med til at træffe beslut­ningerne for en. Men jeg kan garan­tere, at vi ikke ses i Thai­land — alt over 24 grad­er er ganske enkelt for varmt for mig, så måske en lej­lighed på en gam­mel fran­sk vingård og en ski­hytte i Alperne. 🙂

 2. Hej John­ny

  Fran­sk vingård om som­meren og ski­hytte i alperne om vin­teren lyder også som en god ide 🙂

  Jeg synes at det lyder for­nuftig, at i arbe­jder mindst muligt for at få mest mulig tid med børnene. Vi har ingen børn selv, så det er selvføl­gelig let­tere at drage af sted. Fam­i­lie og ven­ner bliv­er det, som vi kom­mer til at savne i Dan­mark, og der­for sørg­er vi for at nyde tiden sam­men med dem nu.

  Tak for dit indspark 🙂

 3. Hej Den­nis,

  Det lyder, som en kanon idé.

  Jeg er selv fly­t­tet til Mal­ta, dog med en lidt anden mål­sæt­nin­gen. Vejret er lækkert, de lokale er flinke og fik jeg sagt, at vejret er lækkert?

  Du kan bide dig sikker på, at når du først kan leve af din online for­ret­ning i Dan­mark, så kan du også gøre det i udlan­det. Mange sted­er er skat­ten jo langt lavere og det skal du selvføl­gelig drage fordel af.

  Mvh.
  Andras

 4. Hej Andreas

  Det lyder spæn­dende, og Mal­ta lyder jo til at være et besøg værd.

  Det gode vejr trækker også meget i mig, jeg ser bestemt ikke frem til end­nu en vin­ter i Dan­mark 🙂

 5. Hej Den­nis,

  Det lyder som en super beslut­ning og et godt mål. Konen og jeg havde en ide om at fly­tte til Malaysia og bo (vejret, skat­ten osv.), men efter vi tilbragte en måned dernede, så fandt vi ud af, at det alligev­el ikke var det vi ville. Nu er målet der­for, at blive i Dan­mark tæt på fam­i­lie og ven­ner, men til gengæld rejse 4–6 måned­er om året til forskel­lige sted­er i ver­den. Primært om vin­teren som vi abso­lut ikke bry­der os om her i DK 🙂

  /Mikael

 6. Hej Mikael

  Min kæreste og jeg var på Koh Chang for 2. gang i maj, netop for at vi kunne føle an, om vi nu også kunne tænke os en hverdag der. Det kunne vi sagtens, og vi har den ind­still­ing, at når vi ikke gider være der mere, så rejs­er vi bare videre. Det er netop denne fri­hed til at kunne gøre hvad vi vil, som tiltaler os 🙂

  Jeg stiller gerne en bun­ga­low til rådighed, når du vil fly­gte fra den danske vin­ter 🙂

 7. Det lyder godt Den­nis. Hvor­dan er luftfugtighe­den på øen? Det har været min største udfor­dring med Thai­land de gange jeg har været der.

  Mikael

 8. Tillykke med beslut­nin­gen! Jeg kan kun bekræfte, at et skift af loka­tion er en genial ting at gøre. Vi kom­mer næppe tilbage til Dan­mark per­ma­nent efter at have oplevet, hvor­dan en vin­ter skal være, hvor­dan men­nesker kan være i forhold til ven­lighed, opmærk­somhed, empati osv.

  Rigtig meget held og lykke!

 9. Tak Thomas

  Det er super at få bekræftet, og det er netop også folkets væremåde og livsstil, som får os til at søge bedre græs­gange.

  Jeg tror generelt, at mange danskere kunne have godt af at rejse noget mere ud i ver­den, så de kunne åbne deres øje og lære noget. Men det er en helt anden snak, som de selv må ligge og rode med 😉

  Jeg skal for­resten til affil­i­ate netværksmøde hos Thomas igen i dit “gam­le” head­quar­ter, så der sker stadig spæn­dende ting i Ladelund 🙂

 10. Det lyder som en spæn­dende beslut­ning, som kom­mer til at give en masse oplevelser og udfor­dringer…
  Så det bliv­er helt klart spæn­dende at følge ;D
  At fly­tte uden­for DK er ik en tos­set ting, da du vil opleve en helt ny ver­den, som sikkert vil gøre dig end­nu stærkere og mange oplevelser rigere ;D

 11. Hej Den­nis,

  Det lyder virke­ligt fedt! Stort tillykke med jeres beslut­ning — det er et godt eksem­pel på at man bare skal give den gas og følge sine drømme.

  Jeg har en lignede plan på pro­gram­met — men den ven­ter jeg et par år med at gen­nem­føre (kæresten skal lige være færdig på Uni først).

  Held og lykke med det hele, og hold os opdateret 🙂

 12. Hej Den­nis,

  Tillykke med beslut­nin­gen, jeg har selv boet store dele af året i Thai­land, de sen­este 2 år, i forbindelse med min uddan­nelse. Desværre for mig, blev jeg færdig her i som­mers, og er der­for tilbage i kolde Dan­mark. Men det er helt sikkert også kun for en kort peri­ode, så rejs­er jeg afst­ed til Thai­land for at bosætte mig fast der nede.

 13. Det første halve år var jeg i Bangkok, derefter var jeg resten af tiden i Hua Hin. Det er også Hua Hin jeg har plan­er om at fly­tte til igen 🙂

  Men hvis jeg skal give jer et godt råd, så tag at lær en smule thai inden i tager afst­ed. Evt. ved at tage thai på aften­skole, som jeg selv gjorde. Det har virke­lig hjulpet mig mange gange, at jeg bare kunne snakke en smule thai.

 14. Jeg vil gerne lære thai, men det får jeg først tid til, når jeg kom­mer derned. Lige nu skal alt køres i still­ing, så vi kan leve det liv, som vi ønsker.

  Heldigvis har vi allerede en del lokale ven­ner, som gerne vil hjælpe os 🙂

 15. Det er altid godt med lokale ven­ner, det er også grun­den til jeg ønsker at fly­tte tilbage til lige netop Hua Hin, og ikke en anden by. Da jeg allerede har et godt netværk i byen og så er det jo dejligt ikke at skulle starte på bar bund igen.

  Men held og lykke med det hele, og du skal være velkom­men til at smide en mail, hvis der er noget jeg kan hjælpe med eller du har nogle spørgsmål 🙂

 16. Jeg ønsker dig bestemt også held og lykke med beslut­nin­gen. En af mine gode kol­leger er også helt vild med Thai­land, og skal fak­tisk derover om små fire uger. Alene lyset i øjnene når han fortæller om de lune tem­per­a­tur­er og den fænom­e­nale sans for ser­vice de har er da noget som gør indtryk, og jeg er ikke et sekund i tvivl om at det vil være en for­nuftig beslut­ning.

  Go for it. Men husk også at få det bolig­mæs­sige på plads med en lokal advokat, for der er vist noget om at vi, der ikke er thai­landske stats­borg­ere, “kun” kan købe en grund for 99 år — alt­så en slags leje. Værd at huske så vilkårene er ordentlig på plads, og I også kan komme af med en evt. bolig igen.

  For min egen del kunne vin­ter­halvåret sagtens tilbringes på Kre­ta. Vild med øen, og vores sen­este (og første) ferie dernede gav mig blod på tanden — måske noget vin­im­port på sigt da vin også er blandt mine inter­ess­er, jvfr. festvin.dk 🙂

 17. Hej Den­nis

  Ja selv om jeg har vidst at I ville fly­tte i lang tid og jeg glæder mig på jeres veg­ne bliv­er det alt­så lidt under­ligt at du ikke kom­mer med til ERFA-møderne efter Jan­u­ar 2012.

  En ting er helt sikkert I skal have alt ‚mulig held og lykke og jeg glæder mig til at følge med når i fly­t­ter til Thai­land 🙂

 18. 1000 tak Annette 🙂

  Jeg glæder mig rigtig meget til vi fly­t­ter, men jeg kom­mer også til at savne vores hyggelige og lærerige ERFA-møder. Jeg kom­mer jo desværre heller ikke d. 5, da jeg er i Køben­havn i et par uger, men jeg håber, at i får et super møde.

  Håber vi snart ses igen, for jeg har en masse at dele med jer, efter vi har lanceret den nye Magen­to shop 🙂

 19. Hmm, det lyder fedt.

  Af ren nys­ger­ri­hed (kender ikke til regler etc dernede men)

  Har i fået ophold­stil­ladelse? og behold­er i jeres danske stats­borg­er­skab?

  Jeg har også svært ved at se hvor­dan i “bare” kan skifte lokali­tion af den samme grund??

  Lidt prak­tisk info kunne hjælpe andre der muligvis har samme drømme 😉

  Held og lykke

 20. Hej Puk

  Vi er begge ved at få ophold­stil­ladelse på plads, som gælder i et år. Vores danske stats­borg­er­skab behold­er vi.
  Det er meget forskel­ligt hvilken ophold­stil­ladelse man skal have, og i vores til­fælde er der også tale om 2 forskel­lige ophold­stil­ladelser.
  En god ven i mit netværk har startet en dan­sk hjemme­side om Thai­land, der kan du finde mange gode råd, hvis du har lig­nende drømme 🙂

 21. Hej Den­nis,

  Meget inspirende at læse dit ind­slag. Jeg har rejst meget rundt i ver­den og kom­mer til Koh Chang her den 12 jan­u­ar.
  Hvor på øen er i bosat? så vil jeg da komme og besøge jer og blive yderligere inspir­eret. Jeg har booket mig ind på Blue Lagoon.

  Mange hilsen­er
  Anett

 22. Hej Anett

  Jeg er glad for at høre du kunne få inspi­ra­tion fra indlægget.
  Vi bor lige syd for lone­ly beach og i skal være velkom­men til at kigge for­bi, når i kom­mer til Koh Chang. Du kan kon­tak­te mig på min mail hej@denniskjaergaard.com når i er ankom­met, så kan vi aftale nærmere. God tur!

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.