Internet sikkerhed

Program som beskytter pc mod virus, spam, hackere, phishing, spyware mm.

 

Er din pc tilslut­tet inter­net­tet? Hvis den er, så bør du beskytte com­put­eren mod virus, spam, hackere, phish­ing, spy­ware og alle de andre ting, som kan skade din pc og dit pri­vatliv.

Hvis du ikke beskyt­ter din pc, så kan andre nemt få adgang til dine per­son­lige billed­er, video og andre filer/oplysninger, som du sikkert gerne vil beholde for dig selv.

Bedste program til at beskytte computer

Der find­es gode inter­net secu­ri­ty pro­gram­mer, som beskyt­ter din com­put­er for dig, så du slip­per for at bekym­re dig om det. De kan være for­nuftige at købe, hvis du ikke selv har styr på det tekniske, da de gør alt arbe­jdet for dig, imens du nyder en hur­tig og sikker pc på inter­net­tet.

Jeg vil anbe­fale dig at hente dette pro­gram, hvis du vil beskytte din com­put­er mod virus, spam, hack­ing, phish­ing og spy­ware

Dette får du i programmet:

Internet forældrekontrol

Hold styr på hvilke hjemmesider dine børn ikke må have adgang til. Med inter­net foræl­drekon­trol kan du blok­er­er eller fil­tr­erer web­sites, så du slip­per for at bekym­re dig, når dine børn er på inter­net­tet.

Personlig Firewall

Når du bevæger dig rundt på inter­net­tet, så ønsker du naturligvis ikke at andre får adgang til din com­put­er. En per­son­lig fire­wall vil forhin­dre dette, så du ikke får installeret skadelig software/programmer, som kan stjæle dine per­son­lige oplysninger.

Anti-virus

Inter­net er fuldt med virus, som har til for­mål at stjæle dine oplysninger eller skade din com­put­er. Med antivirus pro­gram­mer kan du undgå at få virus på pc’en. Et antivirus pro­gram beskyt­ter dig også mod orme og tro­janske heste, som vil forsøge at infi­cere din com­put­er.

Anti-spyware

Med et anti spy­ware pro­gram kan du beskytte din pc mod spy­ware pro­gram­mer på din pc. Hvis der er blevet installeret spy­ware på din com­put­er, så vil andre kunne få fat i dine passwords/adgangskoder og andre føl­somme oplysninger, som du ikke ønsker at dele med andre på inter­net­tet.

Anti-phishing

Phish­ing er desværre også udbredt på inter­net­tet, så du bør have et anti-phish­ing pro­gram, som beskyt­ter dig mod inter­net svin­del, ondsind­ede hjemmesider og andre for­mer for phish­ing angreb.

Anti-spam

Spam slip­per vi nok aldrig af med, deres bør du også beskytte din mail ind­bakke mod spam mails. Der bliv­er dagligt sendt mil­lion­er af spam mails, men med et anti spam pro­gram, kan du undgå spam i din ind­bakke fre­mover.

Backup

Husker du at tage back­up? Det er vigtig at du har back­up og beskyt­ter dine vigtige fil­er og infor­ma­tion­er, hvis du skulle miste alt din data på com­put­eren. Med en godt back­up pro­gram, vil du altid kunne hente alt din data, hvis du skulle miste dem på den ene eller anden måde. Det ville jo være en skam, hvis du f.eks. mist­ede alle dine gam­le billed­er og video­er, som ikke kan frem­skaffes igen.

Overflytning af data

Hvis du har fået en ny com­put­er, så kan du med et over­fly­t­ning­spro­gram over­fly­tte alle dine ind­still­inger og fil­er fra den gam­le com­put­er. Det er en nem og hur­tig løs­ning på at komme hur­tig i gang på sin nye pc, uden at du skal bruge en masse tid på at gøre det manuelt.

Her find­er du pro­gram­met, som gør det sikkert at bruge inter­net­tet

 

Andre anbe­falede artik­ler om en bedre pc oplevelse:

Lang­som pc

Rens com­put­er

GD Star Rat­ing
load­ing…
Inter­net sikker­hed, 5.0 out of 5 based on 5 rat­ings

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.