Inspiration

InspirationGå på opdagelse i nogle af mine mest populære indlæg

Har kan du finde inspi­ra­tion i nogle af de indlæg, som jeg har udgivet på min blog. Jeg har delt dem op i emn­er, så du bedre kan finde det, som inter­ess­er dig.

 

Affiliate marketing og Google Adsense

Gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing — Jeg kunne godt have brugt en god dan­sk beg­y­n­der­guide til affil­i­ate mar­ket­ing, da jeg selv start­ede. Den fandtes desværre ikke, så nu har jeg selv skrevet en baseret på mine egne erfaringer.

Har du læst min gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing? — Hvis du allerede har læst mig min e‑bog, så vil jeg meget gerne høre din mening om den. Skriv en kom­men­tar til dette indlæg eller læs, hvad andre har skrevet om “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”.

The Key­word Acad­e­my — Jeg har været medlem af The Key­word Acad­e­my siden jeg starte med Google Adsense og affil­i­ate mar­ket­ing. Her kan du læse hvilke fordele, som jeg har haft ved at være medlem.

Hvilket emne skal jeg skrive om? — Når man skal starte sit første site, så kan det være svært at vælge, hvad det kan han­dle om. Der­for får jeg ofte det spørgsmål fra andre. Her kan du læse, hvad jeg svarede en af dem (og alle andre), som hen­vendte sig med dette spørgsmål.

 

Skjul affil­i­ate links med Pret­ty Link Pro — Vil du gerne undgå at vise de lange og grimme affil­i­ate links, som oftest består af en masse tal og tegn. Læs om dette Word­Press Plu­g­in, hvor du selv kan lave en mere tiltaleende url.

 

Affiliate projekt

Hele mit første år med affil­i­ate mar­ket­ing og Adsense har jeg udgivet en række sta­tus indlæg, så folk kunne følge med i udviklin­gen. Det blev til 4 indlæg som du kan finde her:

Sta­tus 1. måned — Sta­tus på adsense og affil­i­ate pro­jekt efter første måned

Sta­tus 3. måned — 3 måned­ers sta­tus på affil­i­ate og adsense pro­jekt

Sta­tus 6. måned — Affil­i­ate og Adsense sta­tus efter 6 måned­er

Sta­tus 1. år — Sta­tus efter første år med Affil­i­ate og Adsense

Sta­tus 2. år — Sta­tus efter 2 år med Affil­i­ate og Adsense

 

Outsourcing

Out­sourc­ing — Her kan du finde inspi­ra­tion til opgaver, der kan out­sources bil­ligt på net­tet. Lis­ten består af 20 forskel­lige ting, som er oplagte at out­source til andre med de rette kom­pe­tencer.

Sådan out­sourcer jeg mine engelske artik­ler til free­lance tek­st­for­fat­tere på Elance — Har du brug for engelske tek­ster til dit web­site, linkbuild­ing eller andet, så kan du her læse, hvor­dan jeg selv fik arbe­jdet gjort bil­ligt og effek­tivt på Elance.

Ansæt­telse af fuldtids tek­st­for­fat­ter — I takt med at behov for tek­ster blev større, så val­gte jeg at ansætte en fil­ip­pin­er på fuldtid til at tage sig af den del. Her kan du læse, hvor­dan jeg fandt og fik ansat en fuldtids tek­st­for­fat­ter.

Sådan er det gået med at out­source til Fil­ip­pin­erne — Her kan du læse om de op- og ned­ture, som jeg oplevede i forbindelse med out­sourc­ing. Hvilket endte med ansætte af en VA (per­son­lig assis­tent).

Skal man give sin free­lance tek­st­for­fat­ter bonus — På Fil­ip­pin­erne får man hvert år en bonus i Decem­ber, som også kaldes den 13. måned­sløn. I dette indlæg kom­mer jeg ind på, om man bør give denne bonus eller ej.

Niko­laj Mogensen om out­sourc­ing — En god ven i mit netværk har fået lov at udgive dette gæsteindlæg, da han kom­mer med nogle gode råd fra egne erfaringer med out­sourc­ing af hans web­shop.

 

Topic Stom — WordPress plugin

Jeg har gen­nem læn­gere tid testet en ret inter­es­sant Word­Press plu­g­in kaldet Top­ic Storm. Kort for­t­alt så laver det selv ind­hold til dig site. Det er dog ikke noget, som jeg vil anbe­fale dig at bruge på dine ser­iøse sites. Men du kan lade dig inspirere lidt i disse indlæg, som alle omhan­dler Top­ic Storm.

Anmeldelse af Top­ic Storm | Word­Press plu­g­in til automa­tisk ind­hold

Pro­jekt Top­ic Storm — Sådan gik det

Over 40.000 besø­gende på under 4 måned­er

 

Linkkatalog

Sådan fik jeg mit eget linkkat­a­log med Hub­Dir — Her kan du læse hvor­dan jeg med et sim­plet script fik lavet mit eget linkkat­a­log. Kat­a­lo­get eksis­tere stadig i dag, og det kræver meget lidt vedlige­hold­else.

Sta­tus efter første måned med mit nye linkkat­a­log — I dette indlæg fortæller jeg om, hvor­dan det er gået med mit linkkat­a­log efter den første måned. Læs hvor mange som har besøgt sitet og ikke mindst, hvor mange der har tilmeldt deres egen hjemme­side, web­shop eller blog.

Sta­tus på mit linkkat­a­log fra Hub­Dir — Et halvt år efter at jeg start­ede mig eget linkkat­a­log, så udgav jeg dette sta­tus indlæg. Her kan du læse, hvor­dan det er gået med antal besø­gende og tilmeldinger af links, samt hvor de besø­gende kom­mer fra.

 

Thailand

Drøm­mer du om en anden livsstil — I dette indlæg har jeg for­t­alt om, hvad der fik mig selv til at skifte livsstil. Læs bla. hvilken bog, som fik mig til at tænke i helt nye baner.

Jeg fly­t­ter til Thai­land — Dette var mit første indlæg om mit valg med at fly­tte til Thai­land. Læs bla. om at penge ikke er vigtige for mig, men nød­vendi­ge at have for at udleve mine drømme.

Der­for fly­t­ter jeg til Thai­land — Her fortæller jeg om hvor­for min kæreste og jeg har val­gt at fly­tte til Thai­land. Du kan bla. læse om, hvor det hele start­ed, og hvor­dan vi fik drøm­men til at gå i opfyldelse.

Pod­cast: Inter­view om hvor­for jeg har val­gt at fly­tte til Thai­land — Min gode ven Mikael Rieck arbe­jder selv inter­net mar­ket­ing, men i dette pod­cast har han inter­viewet mig om mine Thai­lands plan­er.

3 ting jeg ikke kan und­være når jeg fly­t­ter til Thai­land — Når jeg ophold­er mig i Thai­land, så trives jeg bedst i en bun­ga­low uden alt for mange mate­ri­al­is­tiske ting. Men der er 3 ting, som jeg ikke kan und­være!

Koh Chang Thai­land — En sam­let over­sigt for mine Thai­lands plan­er. Læs bla. om mit nye site KohChangers.com, hvor vi vil opbygge en super god rejseguide til andre, som overve­jer at besøge den skønne ø.

Dan­sk iværk­sæt­ter i Thai­land — Gæsteindlæg af Kris­t­ian Ole Rør­bye som bor i Chi­ang Mai, hvor­fra han dri­ver sin virk­somhed, der laver søge­mask­i­neop­ti­mer­ing for danske kun­der.

Diverse inspiration

Her er lidt ekstra indlæg, som du kan dykke ned i, hvis du bare ikke kan få nok 😉

Anbe­fal­ing af danske blogs om online salg og markeds­føring

Lyd­fil­er til med­i­ta­tion

Hvad kan man få for 5 dol­lars på Fiverr

Skal man sende automa­tisk DM til nye fol­low­ers på Twit­ter?

 

GD Star Rat­ing
load­ing…
Inspi­ra­tion, 5.0 out of 5 based on 5 rat­ings

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.