Husjagt på Koh Chang

Vi har nu boet i vores hus i et halvt års tid, og vi har været rigtig glade for det. Da det har været reg­n­tid, har det været dejligt at bo i orden­ligt og tæt hus. Men nu er det ved at blive højsæ­son igen, og vores drømme om et hus med havudsigt er beg­y­n­dt at melde sig igen. Der­for har vi den sen­este måned været på hus­jagt på Koh Chang, og her kan du se nogle de poten­tiale huse, som vi fandt ved at køre rundt på øen.

Hus på vandet i fiskerbyen Bang Bao

Pris: Til salg for 300.000 kr.

Huset i Bang Bao, Koh Chang

Dette hus blev vi med det samme forelskede i. Det er bygget på pæle i van­det, og det har en helt fan­tastisk udsigt. Huset er ejet af en politi­mand, som er blevet for­fly­t­tet til den anden side af øen, og han vil der­for gerne sælge det. Da vi desværre ikke har de 300.000 kr. som det koster, så forsøgte vi igen­nem vores lokale kon­tak­ter at leje det af ham. Desværre var andre kom­met os i forkø­bet og havde langtid­sle­jet det.

Flere billed­er af huset i Bang Bao

Hus på bjergside med udsigt over Bang Bao bugt

Pris: Ukendt

Huset med udsigt over Bang Bao bugt

Foren­den af en side­vej til hov­ed­ve­jen fandt vi et hus, som man havde påb­eg­y­n­dt at bygge men ikke havde færdig­gjort. Det så ud til, at der ikke var lavet noget ved det i 1–2 år. Det kunne ellers blive et rigtig lækkert hus, hvis det blev lavet færdig, og udsigten over Bang Bao bugt er det bed­ste af det hele. Vi vendte tilbage til huset adskil­lige gange for at finde frem til ejerne, så vi kunne under­søge mulighed­erne for at leje eller købe huset. Det lykkes dog aldrig at finde frem til dem, da deres resort var lukket ned, og de for­mentlig ikke ophold­er sig på øen i lavsæ­so­nen.

Flere billed­er af huset med udsigt over Bang Bao bugt:

 

Nybygget hus med flod i forhaven og sandstrand i baghaven

Pris: 5.000 kr./måned

Huset ved floden i Klong Prao

Vi fore­trækker at opholde os syd på øen, men læn­gere nord­på fandt vi et sted, hvor der var ved at blive bygget 6–7 nye huse. Husene så ud til at blive utrolig lækre, og havde fuld udsigt til flo­den fra hele huset. 50 meter bag ved huset er der en flot sand­strand, så også dette hus havde en fan­tastisk beliggen­hed. Vi fik forhørt os om pris­erne, og desværre havde de tænkt sig at tage omkring 5.000 kr./måneden, og så meget vil vi ikke bruge på at leje noget i Thai­land.

Flere billed­er af huset i Klong Prao:

 

Her skal vi bo det næste halve år

Pris: 2.300 kr./måned

Huset i Bai Lan, Koh Chang

Dette hus lig­ger ud til van­det og den flotte havudsigt, som vi altid har drømt om. Nor­malt fun­gere det som udle­jn­ings­bun­ga­low til tur­is­ter, men i reg­n­ti­den er der ret oversvøm­met på grun­den, og det har stået tomt i et stykke tid og er ved at for­falde. Vi snakkede med ejerne, som ville sætte huset (og 2 andre) i stand inden d. 1. nov. Prisen fik jeg forhan­dlet 20% ned og vi slog til og lejede det i et halvt år frem. Vi ved ikke hvor meget de har tænkt sig at forbedre huset, men jeg reg­n­er selv med at lave en del forbedringer, så det bliv­er som vi gerne vil have det.

Flere billed­er af vores nye hus i Bai Lan:

  

Jeg glæder mig til at vågne op og kigge ud på havet fra sen­gen hver eneste mor­gen, og jeg glæder mig til at sid­de på ter­rassen og arbe­jde i de omgivelser. Så her kom­mer jeg til at bruge meget af min tid det næste halve år, og når det bliv­er reg­n­tid igen, så går vi på hus­jagt igen.

GD Star Rat­ing
load­ing…
Hus­jagt på Koh Chang, 4.9 out of 5 based on 7 rat­ings

8 kommentarer til “Husjagt på Koh Chang”

 1. Ahhh ja, en enestående natur — den er jo bare fan­tastisk.

  Men til det prak­tiske: Er der en ordentlig inter­net­forbindelse? Det er jo trods alt det du skal leve af! 🙂

 2. @Jørgen
  Du er altid velkom­men Jør­gen, og jeg glæder mig til at fremvise min nye oase.

  @Kenneth
  Det kom­mer nok bag på mange, men jeg har fak­tisk lejet et hus UDEN inter­net­forbindelse! Vores støreste pri­or­itet har været beliggen­hed. Vi elsker havet og har længe drømt om et hus med havudsigt. Dette hus opfylder alle de ting, som vi ønsker på nuværende tid­spunkt, og der­for har vi lejet det, selvom det ikke har inter­net­forbindelse. Jeg har ladet mig fortælle at mobil­in­ter­net skulle være hur­tigere på Koh Chang end de 2 forskel­lige inter­net­forbindelser, som vi har i vores nuværende hus, så det bliv­er nok løs­nin­gen for mig. Hvis det ikke er til­fældet, så find­es der så mange lækre sted­er på øen, hvor jeg kan sid­de og arbe­jde. Fiber er dog kom­met til øen, og inden­for over­skuelig fremtid skulle det være muligt for mig at få det langt ind i huset for et rel­a­tivt lille beløb.

 3. ja, det må jeg nok sige: En “inter­net-mar­keter”, som arbe­jder hjem­me­fra — og uden inter­net­forbindelse!! 🙂 Den ser man ikke så tit!

 4. Hej Den­nis

  Er I stadig på Koh Chang?

  Reg­n­er med at aflægge øen et besøg i starten af april’14, har et par ven­ner dér. Og lur­er lidt på at finde en langtids leje på Koh Chang.

  Mvh
  Niels

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.