Gratis Antivirus

Kan det betale sig at købe antivirus-programmer?

Klik her for at prøve MyAn­tivirus gratis i 30 dage

Selvom de forskel­lige inter­net browsere hele tiden bliv­er klogere på hvor­dan de skal forholde sig, når man ved et uheld kan komme til at down­loade noget skidt til sin com­put­er, er det stadig vigtigt at du har sikret dig yderligere. Det siges at Fire­fox er den bed­ste brows­er at bruge, hvis man gerne vil være på den sikre side, men det er alligev­el super vigtigt at du ikke udelukkende stol­er på at Fire­fox kan gøre hele arbe­jdet, og sikre dig mod diverse vira på net­tet.

Der findes flere forskellige måder du kan sikre dig yderligere på;

  1. Til­fø­jelser til browseren 

    En til­fø­jelse til browseren i form af en “gad­get” der kan tjekke de sider du vil besøge, umid­del­bart før du klikker på lin­ket og på den måde se om der er noget skadeligt på siden.

  2. Antivirus­pro­gram 

    Du vil måske tænke lidt over hvor­for i al ver­den man oven i til­fø­jelsen til sin brows­er også skal have et antivirus-pro­gram? Svaret er sim­pelt; Til­fø­jelsen til din brows­er kan kun tjekke efter skadelige ting, når du surfer rundt på net­tet og down­loader ting og sager — Antivirus­pro­gram­met vil blive brugt til at tjekke efter farlige ting mens du ikke bruger din brows­er. Det kan fx være du har down­load­et et pro­gram der ikke umid­del­bart ser så farligt ud, men efter instal­la­tio­nen går fuld­stændig amok og spred­er en masse vira og ting og sager på din com­put­er.

De fleste til­fø­jelser til browseren er gratis, men når det kom­mer til antivirus­pro­gram­mer er der for det meste både en gratis-ver­sion og en betalt-ver­sion af de forskel­lige pro­gram­mer. Mange bruger det gratis alter­na­tiv, da den betalte ver­sion sim­pelthen er for dyr at bruge penge på, i forhold til det “for­brug” man har.

Klik her for at prøve MyAn­tivirus gratis i 30 dage

De fleste personer kan sagtens nøjes med en gratis antivirus

Men hvilke typer er det så der anbe­fales at købe et antivirus pro­gram? Hvis du udelukkende bruger din com­put­er til Face­book, mail og lidt spil vil der abso­lut ingen fare være, og du kan sagtens nøjes med den gratis antivirus, men hvis du der­i­mod down­loader meget musik, film eller spil er det et område hvor der find­es utroligt mange vira og andre uhyggelige ting, som bestemt ikke er gode for din com­put­er, og du vil der­for være meget bedre beskyt­tet hvis du ikke væl­ger den gratis antivirus.

GD Star Rat­ing
load­ing…
Gratis Antivirus, 4.8 out of 5 based on 4 rat­ings

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.