Status på mit linkkatalog fra HubDir

Henvisninger - Gratis link til danske hjemmesider

Det er nu snart et halvt år siden af jeg lavede et linkkat­a­log med et script fra Hub­Dir.

Jeg har tidligere skrevet et indlæg om hvor­dan jeg fik mit eget linkkat­a­log, som du kan læse, hvis du selv overve­jer at få dit eget linkkat­a­log. Jeg lavede også en sta­tus for hvor­dan det gik den første måned, hvor linkkat­a­lo­get nåde at mod­tage mere end 300 god­k­endte links.

I dette indlæg vil jeg kigge tilbage på hvor­dan linkkat­a­lo­get har klaret sig, efter at Google har fjer­net en del danske linkkat­a­loger.

Hvor mange links er blevet tilmeldt siden sidst

Efter den første måned var der som sagt allerede 300 god­k­endte links, og på nuværende tid­spunkt er der 737 god­k­endte links. Så der kom­mer stadig en del tilmeldinger, dog ikke så mange som i starten, hvor der kom rigtig mange tilmeldinger fra indlæg på Amino, som jeg sjældent bruger mere.

Der er i alt blevet tilmeldt 1028 links, hvo­raf 291 blevet afvist, som oftest pga. kopierede beskriv­elser. Det er dog hele 11,2 % af de besø­gende, som tilmelder et link, der bliv­er god­k­endt, og det synes jeg er ganske fint.

Tilmeldinger af godkendte links det første halve år:

Hvor mange besøg har linkkataloget haft

Antallet af besø­gende afspe­jler meget godt antallet af tilmeldte links, og linkkat­a­lo­get har sidet start haft 7149 besø­gende. Der var flest i starten pga. indlæggene på Amino, men linkkat­a­lo­get har haft sta­bil trafik lige siden.

Jeg er lidt over­ras­ket over, at kat­a­lo­get har over­levet Googles ned­slagt­ning af danske linkkat­a­loger. Eller ret­tere sagt er jeg mere over­ras­ket over, at et linkkat­a­log som wubi.dk er blevet dein­dex­eret, da jeg ved at Mikael sørg­erede for en høj kvalitet.

Udvikling af antal besøg siden linkkatalogets start

Hvor mange besøg kommer fra Google

Som du kan se på over­sigten for trafikkilder, så er det fra Google de fleste besøg kom­mer. Næsten 3800 besøg er det blevet til fra Google, og det er uden særlig meget linkbuild­ing. Det er ikke bestemte søge­ord, som giv­er mange besøg, men mange forskel­lige long tail søgninger, som find­es i de mange linkbeskriv­elser.

Det er også værd at bemærke at over 1000 besøg kom­mer fra direk­te trafik. Mange vender tilbage for at oprette nye links, men der er fak­tisk 75 % nye besø­gende fra den direk­te trafik.

Stigende trafik fra Googles organiske søgninger

Vil linkkataloget overleve

Det er svært at spå om, og det kom­mer helt an på Google. Mange danske linkkat­a­loger er allerede blevet fjer­net, men af en eller anden grund har mit fået lov at blive. Jeg har ikke lavet noget hokus pokus seo, men sitet har fået naturlige links fra folk, som ønsker at få deres link fremhævet. Det kom­bineret med Hub­Dir scriptet ser Google ud til at kunne lide, og hvis der ikke sker drastiske ændringer, så tror jeg at besøgstal­lene vil stige stødt i år.

Hvor­dan tror du det går med de danske linkkat­a­loger i 2011?

GD Star Rat­ing
load­ing…

Status efter første måned med mit nye linkkatalog

Status efter første måned med henvisninger.dk

Du har måske tidligere læst mit indlæg, om hvor­dan jeg fik mit linkkat­a­log. Det er lavet på et script fra Hub­Dir, og jeg har der­for ikke selv skulle kode noget som helst. Det eneste jeg har skulle fort­age mig, var at oprette kat­e­gori, titler og beskriv­elser, og så var jeg stort set kørende. Nu er der så gået en måneds tid, og der­for mente jeg, at det var tid til en sta­tus.

Hvor mange links er blevet tilmeldt

Jeg var selv spændt på, hvor mange tilmeldte links et helt nyt linkkat­a­log ville få. Det er dog endt med 300 god­k­endte links efter den første måned, hvilket jeg er meget til­freds med. Grun­den til de mange tilmeldinger skyldes især, at jeg har pro­moveret det på Amino, som vrim­ler med folk på jagt efter et gratis link.

Der er selvføl­gelig også blevet afvist en del links, da jeg kræver en unik beskriv­else på min­i­mum 400 tegn. Jeg vil tro, at jeg har afvist omkring 10% af de ind­k­om­mende tilmeld­ninger, men jeg havde dog troet at tal­let ville være højere. Men der er alt­så stadig en del, som laver linkbuild­ing, der rent fak­tisk kan skade der egen hjemme­side i form af dubli­cate con­tent prob­le­mer. Om det er for­di de er dovne eller uvi­dende, ved jeg ikke.

Hvor mange besøgende har siden haft

Antal besøgende den første måned på henvisninger.dk

Som du kan se blev det til næsten 1100 besø­gende hvo­raf de 746 var unikke besø­gende. Det er mere end jeg for­vente, og det skyldes de mange besøg fra iværk­sæt­ter­fo­rum­met Amino.

Siden var hur­tig til at blive indek­seret af Google, og 213 af de besø­gende er kom­met fra organ­iske søgninger i Google.  Antallet af besøg fra søge­mask­in­erne er stødt sti­gende, så det er jeg til­freds med, da det er her­fra, den primære trafik fre­mover skal komme fra.

Forventninger til fremtiden

Da mit linkkat­a­log mest er et pro­jekt, som jeg laver for sjov, så har jeg ikke de store for­vent­ninger. Jeg vil løbende god­k­ende links og lave linkbuild­ing til siden, men ellers for den lov til at passe sig selv.

Jeg reg­n­er med at besøgstal­let vil stige i takt med, at siden får bedre plac­eringer i Google. Så de tilmeldte links skal nok få både linkvær­di og besø­gende, og udgifterne til siden, kan jeg allerede nu se, bliv­er dækket af mine Adsense indtægter.

Der har været meget snak om, at linkkat­a­loger vil miste deres vær­di i Google, men for mig at se, kom­met det an på kvaliteten af siden. Jeg kunne godt tænke mig at høre andres hold­ning til denne pås­tand, så smid gerne en kom­men­tar med din mening, især hvis du selv har et link kat­a­log.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Sådan fik jeg mit eget linkkatalog med HubDir

Henvisninger - Gratis link til danske hjemmesider

Jeg ville ikke være den eneste, som ikke havde et linkkat­a­log, så der­for har jeg også startet mit eget danske linkkat­a­log.

Da jeg ikke selv kan finde ud af at kode et linkkat­a­log, har jeg benyt­tet mig at et script, som Rune Risom var så ven­lig at lade mig teste Hub­Dir, inden at det skulle lanceres. Det var super let at installere og oprette linkkat­a­lo­get, så jeg var hur­tig i gang.

En af de ting, som var mest tid­skrævende for mig, var at oprette de over 300 kat­e­gori­er i linkkat­a­lo­get. Måden jeg val­gte at gøre dette på, var at finde det linkkat­a­log som havde den bed­ste struk­tur, og det mente jeg at danskelinks.dk havde. Der­for opbyggede jeg mit link kat­a­log efter samme struk­tur med mine egne beskriv­elser, men blev kon­takt at Claus, som står bag danskelinks.dk.

Claus for­t­alte at han havde brugt 5 år på at opbygge den struk­tur ud fra de mange tilmeld­ing, og han der­for ikke kunne acceptere jeg mere eller min­dre kopierede det. Han for­t­alte desu­den at jeg ikke var den eneste, som havde gjort det, men tog fak­tisk det hele meget pænt.

Jeg respek­terede selvføl­gelig Claus´s mening og det arbe­jde, som han havde lagt bag. Der­for val­gte jeg den løs­ning, som han også havde tilbudt de andre, nem­lig at beholde struk­turen mod at linke til danskelinks.dk. Der­for find­er du på for­si­den af mit linkkat­a­log et tydligt link til Claus tilgengæld. Så husk at lave din egen struk­tur, hvis du også vil have dit eget linkkat­a­log.

Alle links som bliv­er tilmeldt gen­nemgår jeg manuelt og tjekker for eventuelle dubli­cate con­tent prob­le­mer. Hvis jeg ikke find­er den tilmeldte tekst unik nok, så afvis­er jeg den med det samme, for at skabe et linkkat­a­log af god kvalitet (mass­er af UNIK ind­hold). Jeg linkbuilder selv løbende til selve linkkat­a­lo­get, så sitet og folks links får mere vær­di i Google´s søgere­sul­tater. På den måde skulle jeg gerne få et godt linkkat­a­log med tiden, og du må selvføl­gelig hjælpe mig ved at linke til min side med denne url: http://www.henvisninger.dk/submit og ankertekst: Til­føj link

Det er ca. hal­van­den uge siden, at jeg lancerede linkkat­a­lo­get, og sitet har haft 653 besøg og der er 177 god­k­endte links, hvilket jeg er helt til­freds med. Tal­lene daler nok i takt med nyhe­den, men med løbende arbe­jde på linkkat­a­lo­get, skal det nok blive velbesøgt med tiden.

Jeg håber at du til­fø­jer dine egne links, og at du evt. kan bruge mine erfaringer, hvis du selv overve­jer at lave dit eget linkkat­a­log 🙂

Til­føj link eller køb selv Hub­dir og start dig eget linkkat­a­log.

GD Star Rat­ing
load­ing…