Vind bogen — Don’t make me think

Link konkurrence - Don't make me think

Som du sikkert ved, så var­er det ikke længe før at jeg fly­t­ter til Thai­land, og der­for er vi beg­y­n­dt at sælge ud af ALLE vores ting.

I den forbindelse faldt jeg over bogen “Don’t make me think”, som jeg har haft stor glæde af selv. Jeg har fak­tisk læst den igen, så sent som for et par uger siden, hvor jeg havde den med i som­mer­hus.

Det er en super god bog og i stedet for at sælge den for en lat­terlig lav pris, så vil jeg hellere lave en link konkur­rence, så en af mine læsere eller en per­son i mit netværk kan få glæde af den 🙂

Kort om bogen “don’t make me think”:

Don’t make me think af Steve Krug er et must read, hvis du har en hjemme­side eller web­shop. Bogen lær­er dig alt om bruger­ven­lighed, og hvor­dan du undgår, at få folk til at tænke og for­lade siden. Den er letlæselig og inde­hold­er mange billed­er med prak­tiske eksem­pler.

Læs mere om “Don’t make me think” her

Link konkurrence

Betingelser for at deltage:

  1. Link fra din hjemme­side, blog eller web­shop til min blog: https://denniskjaergaard.com (du bestem­mer selv ankertek­sten)
  2. Skriv en kom­men­tar til dette indlæg og fortæl hvor du link­er fra

 

Konkur­ren­cen slut­ter fredag d. 30 sep­tem­ber kl. 12.00, hvor der bliv­er udtrukket en til­fældig vin­der i blandt delt­agerne, som opfylder betingelserne.

Vin­deren bliv­er offentlig­gjort på min blog kort efter konkur­ren­cen er afs­lut­tet

Følg mig på Twit­ter, så du kan se, hvornår der er udtrukket en vin­der.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Podcast: Interview om hvorfor jeg har valgt at flytte til Thailand

Få gode råd fra andre der har valgt at flytte til thailand

Jeg blev for en måned­stid siden inter­viewet af Mikael Rieck, der gerne vil høre mere om mine plan­er med at fly­tte til Koh Chang i Thai­land, som jeg har skrevet en del om her på min blog.

Jeg val­gte at med­virke i håb om, at jeg kunne inspir­erer bare én per­son til at gøre noget lig­nende selv, så jeg håber at du vil lytte til pod­castet, hvis du selv har overve­jet at fly­tte til udlan­det og udleve dine drømme.

Her kan du høre podcastet

Leve livet og drøm­men i Thai­land

Pod­castet endte med at være en halv time, hvor vi kom­mer omkring mange af de spørgsmål, der har været i forbindelse med at tage beslut­nin­gen om at fly­tte til udlan­det og skulle und­være de trygge ram­mer og fam­i­lien i Dan­mark.

Tak for støtten

Til de som allerede har hørt det, vil jeg gerne sige tak, for­di i gad at bruge en halv time på at høre om mig og mine drømme. Jeg håber i har fået et bedre indtryk af hvem jeg er, da jeg jo desværre ikke kan møde jer alle ansigt til ansigt.

Jeg vil også gerne takke alle jer som har kom­menteret mine indlæg om Thai­land og selve pod­castet. I har kun givet mig pos­i­tiv feed­back, og jeg værd­sæt­ter oprigtigt jeres opbakn­ing. God kar­ma vil ramme jer alle når i mindst ven­ter det!

Mikael og jeg har allerede overve­jet en opføl­gn­ing, når jeg er faldet til i Thai­land. Men den må vi vente med til næste år, når han kom­mer og besøger mig 😉

Jeg val­gte at med­virke i håb om, at jeg kunne inspir­erer bare én per­son til at gøre noget lig­nende selv, så jeg håber at du vil lytte til pod­castet, hvis du selv har overve­jet at fly­tte til udlan­det og udleve dine drømme.
GD Star Rat­ing
load­ing…

Derfor flytter jeg til Thailand

Thailand

Nu er der kun lidt over 9 måned­er til, at jeg og min kæreste fly­t­ter til Koh Chang i Thai­land. Når jeg fortæller andre om min beslut­ning, spørg­er de mig ofte om, hvor­for jeg fly­t­ter, og hvad jeg vil lave i Thai­land. Så her vil jeg forsøge at ind­vie dig i, hvor­for vi tog beslut­nin­gen om at for­lade en tryg tilværelse i Dan­mark til fordel for en helt anderledes livsstil i Thai­land.

Jeg er efter­føl­gende blevet inter­viewet af Mikael Rieck. Det blev til et pod­cast, hvor du kan høre his­to­rien, hvor­for jeg har val­gt at skifte livsstil, og hvor­dan det har kun­net lade sig gøre.

Her find­er du pod­castet

Sådan startede det hele

Da jeg fandt sam­men min kæreste, havde hun allerede rejst en del rundt i ver­den. Thai­land var hun særlig bege­jstret for, og hun var sikker på at jeg også vil være vild med Thai­land. Så da vi skulle på vores første rejse sam­men, blev det til 3 ugers run­drejse i Thai­land.

Vi rejse rundt som back­pack­ers og tog en dag af gan­gen. På de 3 uger så vi nogle fan­tastiske sted­er og specielt Koh Chang, syntes vi rigtig godt om. Her følte vi os nærmest hjemme, og vi ønskede, at vi bare kunne blive der i stedet for at tage hjem.

Allerede efter dette første besøg i Thai­land, blev jeg forels­ket i lan­det. Det kan være svært at beskrive følelsen, men i Thai­land følte jeg mig virke­lig hjemme. Jeg elskede det varme kli­ma, den afs­lappede livsstil og ikke mindst thaierne, som er meget imødek­om­mende og smilende, hvilket vi desværre ikke er så kendt for her­hjemme.

Kunne drømmen blive til virkelighed

Vi beg­y­n­dte at snakke om, at vi begge kunne tænke os at fly­tte til Thai­land på ubestemt tid. Det føltes som en uop­nåelig drøm i starten, men til forskel for andre så beg­y­n­dte vi at under­søge mulighed­erne for, at det kunne lade sig gøre.

Vi reg­nede lidt på, hvor mange penge vi havde brug for om måne­den for at kunne leve dernede på den måde, som vi gerne ville. Det var nærmest skræm­mende lidt, for 10.000 kr. om måne­den kunne vi begge uden prob­le­mer leve den livsstil, som vi ønskede i Thai­land.

Udfor­drin­gen var nu, hvor­dan vi skulle tjene 10.000 kr. om måne­den på en par­adis ø i thai­land. Jeg mente at den bed­ste løs­ning måtte være online indtægt, som ville give mig mulighed for at arbe­jde fra hele ver­den, så længe der er adgang til inter­net. Så nu kender du grun­den til, hvor­for jeg arbe­jder så mål­ret­tet med affil­i­ate mar­ket­ing 😉

Lagde en plan og fik bekræftet drømmen

Vores beslut­ning om at fly­tte til Thai­land tog vi i slut­nin­gen af 2009, og vi sat­te en tid­sho­risont på 2 år til vi ville fly­tte. Det ville nem­lig tage os et par år at betale alt vores gæld af og skabe en onlineindtægt, som vi kunne være sikre på at leve af dernede. Nu virkede det utrolig nemt at få drøm­men til at gå i opfyldelse, da vi præ­cis vid­ste, hvad det krævede at udleve drøm­men, og hvornår vi kunne for­vente at udleve den. Alt var på plads, og nu vid­ste vi, at vi kunne fly­tte til Thai­land i jan­u­ar 2012.

Der kan nå at ske mange ting på et par år, og man får hele tiden nye ideer. Der­for rejste vi igen på ferie til Koh Chang i maj 2010 for at føle efter, om vi stadig havde lyst til at fly­tte derned, og ikke mindst om vi kunne forestille os at have en hverdag der. Det kunne vi sagtens, og vi blev blot bekræftet i, at vi stadig ville fly­tte derned, så snart det kunne lade sig gøre.

Hvad skal jeg lave i Thailand

Hele ideen med at fly­tte derned er at leve en anderledes livsstil, end den man typisk har her­hjemme. Jeg skal selvføl­gelig stadig passe mine hjemmesider, så vi har noget at leve af, men jeg ønsker kun at gøre det et begrænset antal timer om ugen. Der­for byg­ger jeg allerede nu mine affil­i­ate sider op på en måde, så de er lette at passe.

Som du måske ved, så har jeg også ansat en fil­ip­pin­sk tek­st­for­fat­ter, som skriv­er og udgiv­er alle de artik­ler, som jeg har brug for til linkbuild­ing. Jeg har også ansat en per­son­lig assis­tent på fuldtid, som jeg lang­som oplær­er i mange af de opgaver, som jeg selv arbe­jder med. Stille og roligt overtager hun alt­så de fleste af mine pligter, så jeg selv kan bruge min tid på ting, som jeg har lyst til at lave.

Her er nogle af de ting, som jeg skal “få tiden til at gå med” på Koh Chang Thai­land:

  • Slappe af i min hængekø­je
  • Beg­y­n­de at dykke
  • Nyde var­men, stran­dene og havet
  • Spise god mad på restau­ran­ter hver dag
  • Udforske reg­n­skoven
  • Rejse rundt og opleve andre sted­er Asien
  • Lære at tale thai

Har du selv en drøm eller udlever du den allerede?

Til dig som ikke har en drøm: Hvis du ikke har en drøm, så lever du efter min mening dit liv i blinde, for du er nød til at vide, hvor du vil hen for at komme der­hen. Vågn op og kom i gang med dit liv, for du kan miste det, når du mindst ven­ter det.

Til dig der tror du har en drøm: Måske er din drøm bare den samme som alle andres, for­di du er blevet præget af at høre om andres drømme og ideer. Prøv i stedet for at kigge ind ad og mærk efter, hvad det er du selv drøm­mer om inder­st inde. Hvis alt var muligt, hvor­dan ville du så leve dit liv? Jeg tror kun, at du vil blive lykke­lig, hvis du udlever dine egne drømme og ikke andres. Du vil ende med en tom følelse, når du har brugt mange års hårdt arbe­jde på at opnå “din” drøm og find­er ud af, at det slet ikke var det, som du drømte om.

Til dig som har en drøm: Må jeg høre om den? Jeg synes det er utrolig inspir­erende og motiv­erende at høre om andres drømme, og hvad de gør for at få dem til at gå i opfyldelse. Hvis du har en per­son­lig drøm, så ved jeg også, at du nok skal få dine drømme opfyldt. Så længe at du selv gør, hvad du kan få at få det til at ske, så er det bare et spørgsmål om tid!

Til dig som udlever din drøm: Respekt! .….gode his­to­ri­er og råd mod­tages gerne 🙂

GD Star Rat­ing
load­ing…

Jeg flytter til Thailand

Thailand

Drømme skal udleves

Hvis du kender mig, så ved du at jeg elsker Thai­land, og at jeg har plan­er om at fly­tte der­til sam­men med min kæreste. Det er en gam­mel drøm om at bo på en lækker tro­pisk ø og nyde livet, som skal udleves. For et års tid siden beslut­tede vi der­for, at drøm­men skal gøres til virke­lighed i jan­u­ar 2012.

Drømmen kræver penge

For at det kan lade sig gøre, kræver det penge at fly­tte til Thai­land, som vi kan leve af. Det er grun­den til, at dagligt arbe­jder på mine online pro­jek­ter. De fleste af de sider, som jeg dri­ver, er lavet med hen­blik på at opbygge en sta­bil løbende indtægt.Det bety­der også at de ikke giv­er penge her og nu, men efter et par års arbe­jde har jeg dog nået en online indtægt, som jeg kan leve af. Det giv­er et kanon over­skud, når alt min ener­gi går til mine egne pro­jek­ter, og hvis jeg kan leve af det i Dan­mark, så bliv­er det ikke et prob­lem i Thai­land.

Pen­gene er ikke vigtig for mig, de er bare en nød­vendighed for at kunne udleve min drøm. Når vi fly­t­ter til Thai­land, ønsker vi ikke at “arbe­jde”, men kun at lave de ting, som vi har lyst til. Jeg vil dog stadig bruge 2–3 timer om dagen på mine online pro­jek­ter, og der­for opbyg­ger jeg kun ting nu, som er lette at out­source, hvis de bliv­er for tid­skrævende, eller jeg mis­ter lysten til at arbe­jde på dem.  Jeg går meget op i kun at lave det, som jeg har lyst til, og dermed bliv­er udfor­drin­gen at kunne tjene nok på de ting. Det tager tid, men det føles kanon, når det endelig kan lade sig gøre.

Koh Chang ThailandKoh Chang Thailand

Min kæreste og jeg har 2 gange holdt ferie på Koh Chang i Thai­land, og vi elsker begge denne ø. Den er ikke for over­tur­ris­tet, og den er ikke for øde. Der find­es lidt af det hele på øen, som er fuldt med reg­n­skov og hvide sand­strande. Folk er utrolig imødek­om­mende, flinke og hjælp­somme, og vi føler os hjemme, når vi er der, der­for bliv­er det Koh Chang, som vi fly­t­ter til.

Vi har ingen plan­er om at bo på Koh Chang resten af vores liv. Når vi har boet der 1 år eller 2, så tror jeg at vi har fun­det nye sted­er i ver­den, hvor vi kunne tænke os at bo. Måske kom­mer vi til at have en fast base i Thai­land, men hele tiden rejse rundt i ver­den, og se alle de sted­er, som vi end­nu ikke har set. Vi ved det ikke end­nu, mulighed­erne er mange, og man får hele tiden nye drømme. At fly­tte til Thai­land har længe været min ulti­ma­tive drøm, og der­for sørg­er jeg selv for, at den kom­mer til at gå i opfyldelse 🙂

Hvis selv har udlevet en lignede drøm eller selv har overve­jet at flyt til Thai­land, så må du gerne dele dine erfaringer og gode råd.

Jeg har efter­føl­gende skrevet et indlæg om hvor­for jeg fly­t­ter til Thai­land.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Det skal jeg lave i 2010

Webshop

Online salg af pokaler, medaljer og andre sportspræmier med gravering

2010 bliv­er året, hvor jeg går fuldtid online. Der bliv­er en masse nye pro­jek­ter som skal laves, og vores web­shop med sport­spræmi­er skal skifte til ny shopløs­ning. Det endelig valg af shopløs­ning er end­nu ikke truf­fet, og vi har været meget i tvivl om det skulle være den nye scan­net webshop2 eller Magen­to. Vi vil helt klart få flere mulighed­er og mere fri­hed med Magen­to, men vi hælder fak­tisk til at fort­sætte som kunde hos Scan­net, da det er en sta­bil og bekym­rings­fri løs­ning, som opfylder vores behov.

Affiliate Marketing

I år håber jeg at lære en masse om Affiliate Marketing

I år vil jeg også forsøge mig med affil­i­ate mar­ket­ing. Jeg har ikke selv arbe­jdet med det end­nu, men jeg har læst en del om emnet de sid­ste par år. Så der­for vil jeg lave en række af nich­esites, som skal plac­eres i under­map­per på mine eksis­terende domæn­er, så de nyder godt af den cred­i­bil­i­ty, som domæn­erne allerede har i Google. Det bliv­er nyt og spæn­dende for mig, og jeg kan slet ikke vente med at komme i gang.

Blive struktureret

Jeg beg­y­n­der at have mange bolde i luften, så inden jeg taber dem, som jeg har set mange andre gøre før, så væl­ger jeg at få sat alt i sys­tem. Jeg har efter­hån­den en del forskel­lige arbe­jd­sop­gaver på de forskel­lige pro­jek­ter, og ved at blive mere struk­tur­eret vil jeg spare en masse tid, som jeg kan bruge på den næste “to do”. Kalen­deren skal jeg også arbe­jde mere med, for som jeg lærte af Carten Mikkelsen (med­s­tifter af Cult) er den et værk­tøj til suc­ces, hvis du bruger den rigtig, og det har jeg så tænkt mig at gøre.

Blogge

Min blog om online salg og markedsføring

Jeg opret­tede denne blog sid­ste år, men det bliv­er først i år, at jeg kom­mer i gang med at blogge aktivt. Mine indlæg vil tage udgangspunkt i de pro­jek­ter, som jeg arbe­jder med til dagligt. Det kan være alt fra min brug af Google Ana­lyt­ics, hvor­dan jeg laver linkbuild­ing til mine sites, kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing på vores web­shop eller kreative forslag til online markeds­føring. Jeg skal ikke sælge dig noget, min blog fun­ger­er som min online pro­fil, hvor jeg har mulighed for at kom­mu­nikere mine meninger, tanker og hold­ninger. Jeg håber at du kan bruge bare nogle af mine indlæg til noget, og hvis du synes om det jeg skriv­er eller er dybt uenig, så hør­er jeg hellere end gerne din mening i kom­mentarene. Jeg lyt­ter, læs­er og lær­er selv hver eneste dag.

Nyde livet en måned i Thailand

Planen med det hele er at kunne bo i Thailand

Hvis du kender mig, så ved du at jeg elsker Thai­land. Ja fak­tisk så meget at min kæreste og jeg har plan­lagt at fly­tte til Koh Chang i jan­u­ar 2012. Indtil da må vi nøjes med ferier af en måneds varighed, når der er tid og råd til det. Vi har ikke været i Thai­land siden okto­ber 2008, så da jeg fylder 30 år i maj, har jeg plan­lagt at “fly­gte” til Thai­land. Bil­let­terne blev købt for en uge siden til 4000 kr. tur/retur direk­te Kbh-Bangkok. Jeg kan slet ikke få armene ned og kan ikke vente med at komme afst­ed til Ko Chang Thai­land, hvor hver dag føles som en dag i par­adis. Så count me offline i maj 🙂
<iframe src=“http://tracking1.euroads.dk/system/showadv.php?sid=1&cpid=1839&adid=325849&acid=2089&eatrackid=2379″ width=250 height=120 marginwidth=0 marginheight=0 ALLOWTRANSPARENCY=true frameborder=0 scrolling=no bordercolor=#000000 hspace=0 vspace=0></iframe>
GD Star Rat­ing
load­ing…

Nu er 24% af verdens befolkning online

Hvis du arbe­jder med e‑handel, så vil du sikkert glæde dig over at høre, at der nu er 1,6 mil­li­ad­er men­nesker med adgang til inter­net­tet. Den 31. decem­ber 2000 var det tal kun 360 mil­lion­er.

I Asien find­er vi hele 42,2% af de online brugere, og det er end­da kun 18,5% af befolknin­gen. Europa står for 24,2% af de online brugere, men her er hele 50,1% repræsen­teret.

I Afri­ka er blot 6,7% af befolknin­gen online, det svar­er til 65 mil­lion­er men­nesker, som kun udgør 3,9% af ver­dens online brugere.

Kilde: internetworldstats.com

GD Star Rat­ing
load­ing…