Sådan fik jeg mit eget linkkatalog med HubDir

Jeg ville ikke være den eneste, som ikke havde et linkkat­a­log, så der­for har jeg også startet mit eget danske linkkat­a­log.

Da jeg ikke selv kan finde ud af at kode et linkkat­a­log, har jeg benyt­tet mig at et script, som Rune Risom var så ven­lig at lade mig teste Hub­Dir, inden at det skulle lanceres. Det var super let at installere og oprette linkkat­a­lo­get, så jeg var hur­tig i gang.

En af de ting, som var mest tid­skrævende for mig, var at oprette de over 300 kat­e­gori­er i linkkat­a­lo­get. Måden jeg val­gte at gøre dette på, var at finde det linkkat­a­log som havde den bed­ste struk­tur, og det mente jeg at danskelinks.dk havde. Der­for opbyggede jeg mit link kat­a­log efter samme struk­tur med mine egne beskriv­elser, men blev kon­takt at Claus, som står bag danskelinks.dk.

Claus for­t­alte at han havde brugt 5 år på at opbygge den struk­tur ud fra de mange tilmeld­ing, og han der­for ikke kunne acceptere jeg mere eller min­dre kopierede det. Han for­t­alte desu­den at jeg ikke var den eneste, som havde gjort det, men tog fak­tisk det hele meget pænt.

Jeg respek­terede selvføl­gelig Claus´s mening og det arbe­jde, som han havde lagt bag. Der­for val­gte jeg den løs­ning, som han også havde tilbudt de andre, nem­lig at beholde struk­turen mod at linke til danskelinks.dk. Der­for find­er du på for­si­den af mit linkkat­a­log et tydligt link til Claus tilgengæld. Så husk at lave din egen struk­tur, hvis du også vil have dit eget linkkat­a­log.

Alle links som bliv­er tilmeldt gen­nemgår jeg manuelt og tjekker for eventuelle dubli­cate con­tent prob­le­mer. Hvis jeg ikke find­er den tilmeldte tekst unik nok, så afvis­er jeg den med det samme, for at skabe et linkkat­a­log af god kvalitet (mass­er af UNIK ind­hold). Jeg linkbuilder selv løbende til selve linkkat­a­lo­get, så sitet og folks links får mere vær­di i Google´s søgere­sul­tater. På den måde skulle jeg gerne få et godt linkkat­a­log med tiden, og du må selvføl­gelig hjælpe mig ved at linke til min side med denne url: http://www.henvisninger.dk/submit og ankertekst: Til­føj link

Det er ca. hal­van­den uge siden, at jeg lancerede linkkat­a­lo­get, og sitet har haft 653 besøg og der er 177 god­k­endte links, hvilket jeg er helt til­freds med. Tal­lene daler nok i takt med nyhe­den, men med løbende arbe­jde på linkkat­a­lo­get, skal det nok blive velbesøgt med tiden.

Jeg håber at du til­fø­jer dine egne links, og at du evt. kan bruge mine erfaringer, hvis du selv overve­jer at lave dit eget linkkat­a­log 🙂

Til­føj link eller køb selv Hub­dir og start dig eget linkkat­a­log.

GD Star Rat­ing
load­ing…
Sådan fik jeg mit eget linkkat­a­log med Hub­Dir, 5.0 out of 5 based on 2 rat­ings

22 kommentarer til “Sådan fik jeg mit eget linkkatalog med HubDir”

 1. Hej Den­nis,

  Hub­dir lign­er umid­del­bart et rigtig fedt script. (Set ude­fra).

  Du skriv­er, at du har 177 god­k­endte links. Vil du dele, hvor mange du har måt­tet sige nej tak til?
  Min erfar­ing fra at have et lille linkkat­a­log er nem­lig, at det nogle gange er op mod halvde­len, man må sige nej tak til, for­di folk blot gen­bruger en eller anden stump tekst fra deres egen hjemme­side.

 2. Hej Frank

  Jeg vil gerne dele tal­lene med jer. Der har fak­tisk kun været ganske få afvis­ninger, jeg tror der har været omkring 15–20 afvis­ninger. Det lave tal tror jeg skyldes, at de fleste tilmeldinger er kom­met fra amino, hvor du jo selv har været med til at lære brugerne, at tek­sterne skal være unikke for at have mest vær­di. Desu­den har jeg også fået en del tilmeldinger fra folk i mit netværk, som løbende laver linkbuild­ing, og der­for ved hvor­dan det gøres kor­rekt.

  Hvis jeg smider en link på sol debat, så kom­mer kvaliteten nok også til at se anderledes ud 🙂 Så det er nok et spørgsmål om hvor trafikken kom­mer fra? Jeg går ud fra at din primære trafikkilde er google? 😉

 3. Hej Den­nis

  Fint linkkat­a­log! — Jeg har da også selv til­fø­jet mit link 😉

  Men hvad får du egentlig ud af et linkkat­a­log? Det kan da ikke være mange kro­ner det kaster af sig via Adsense?

 4. Hej John

  Det giv­er da kassen med Adsense 😉

  Jeg har startet det for sjovt som alt andet, og der­for forsøger jeg at lave penge på det. Men ved at have linkkat­a­lo­get, kan jeg følge lidt med i hvad der bliv­er linkbuildet til og hvor­dan. Det er inter­es­sant viden, som jeg selv kan bruge i mine egne pro­jek­ter.

  Jeg forsøger at lave et linkkat­a­log af god kvalitet, så jeg kan bruge det til min egen linkbuild­ing. Jeg har jo den fordel at kan fremhæve alle mine egne links, og så kaster det jo også lidt lom­mepenge af sig under­ve­js 🙂

  En af grun­dene til at jeg har startet det, er også ideen om at andre skaber ind­hold på ens site, det gider jeg ikke rigtig at lave selv. Så det her er bare en af flere måder at få auto­gener­eret ind­hold på, som jeg tester for tiden. Du har sikkert læst om Top­ic Storm, som jeg tester på et andet site.

  Tak for at du tilmeldte dit link 🙂

 5. Super guide, som kan hjælpe andre i samme sit­u­a­tion…
  Jeg men­er dog stadigvæk, at du skal forsøge at gøre dit kat­a­log unikt på en eller anden smart måde, så det evt ik mis­ter vær­di­en løbende, som Google beg­y­n­der at se ned på linkkat­a­loger.

  Artik­ler, blogs, gæste­blog­gere eller andet kunne være en mulighed…

 6. Hej Den­nis

  Syntes det er et rigtigt flot site du har lavet og jeg har også selv prøvet.
  Men er ikke dygtig nok og har måtte droppe det.
  Jeg har lige opload­et det jeg har lavet indtil videre, men det er faldet total sam­men.
  Hvad skal du evt have for at lave sådan et site for mig, udover dette har jeg mass­er af ideer til hvor­dan man udover disse link kan tjene rigtig gode penge, som vi måske kunne udvikle sam­men

 7. Hej Jim­mi

  Jeg kan heller ikke selv lave sådan et site. Mit linkkat­a­log er lavet på et script af Rune, som jeg beskriv­er. Den kan snart købes på Hubdir.com, så du har slet ikke brug for min hjælp 🙂

  Jeg er altid åben for et nyt samar­be­jde, så send mig en mail, hvis du har nogle gode forslag 🙂

 8. Hej igen,

  Jeg skal være ganske ærlig og sige, at jeg end ikke har opsat Ana­lyt­ics på mit kat­a­log. Og jeg tvivler meget stærkt på, at der kom­mer ret mange fra Google, for jeg har ikke brugt mange min­ut­ter på at tænke SEO på det kat­a­log. :o)
  Jeg tror egentligt, at mine kilder til tilmeldinger primært er Amino og de her mange lis­ter over linkkat­a­loger, der find­es derude.

 9. Bør netop du ikke tænke SEO med ind i et linkkat­a­log Frank 😉 Det gør jeg, så mine egne og brugernes links kan få mere vær­di og sitet flere besø­gende. Jeg god­k­ender alle links manuelt og laver linkbuild­ing til selve kat­a­lo­get.

  Der­for er mit kat­a­log ikke bare et i mæng­den 😉

 10. Så har jeg til­fø­jet mine links!
  Det kunne være rigtig inter­es­sant at høre hvor meget du tjen­er på dine adsense reklamer på siden på et tid­spunkt!

 11. Hej Mikael

  Tak for dine tilmeldinger, jeg har netop god­k­endt dem 🙂

  Mht. hvor meget jeg tjen­er på adsense, så er det meget lidt for denne side. Det er jo en helt ny side, og der­for er der ikke mange besø­gende end­nu. Jeg har heller ikke lavet siden for at tjene penge på adsense, det find­es der mere effik­tive måder at gøre på. F.eks. TKA

 12. Vi har også overve­jet at lavet et linkkat­a­log, men vil ikke kaste penge efter det. Er der et sted man kan finde et gratis kat­a­log the­ma til word­press?

 13. Hej Camil­la

  Ja der find­es nogle gratis plu­g­ins, som du kan bruge til at lave et linkkat­a­log. Jeg har dog ikke selv lavet mit i word­press men på et Hub­Dir script, som er lavet af en bek­endt.

  Hvis du har tiden til det, så kan du sagtens lave det i word­press selv. Jeg skal selv i gang med at lave en artikel­data­base i den nærmeste fremtid, det kunne du også selv overve­je i stedet for et linkkat­a­log.

 14. Så er HubDir.com offi­cielt lanceret. Skulle andre have lyst, så kan man købe en licens til at dri­ve et kat­a­log som Den­nis’.

 15. Det er Rune der skal have ros for designet 🙂

  Mht. ankertekst vil jeg gerne have det ret­tet til at være titlen, da det giv­er mest vær­di dem, som tilmelder deres sider.
  Jeg kan ikke selv finde ud af at gøre det, men reg­n­er med at få det ret­tet snarest 🙂

 16. Så fik jeg også testet Runes script, har gjort mere eller min­dre det samme som dig, blot til­fø­jet lidt ekstra kat­e­gori­er fjer­net lidt osv. Men mere eller min­dre en kopi, und­skyld. Hvis det et stort prob­lem så giv­er jeg også gerne dig et link 😉

  Mit største prob­lem er sådan set at blive optaget på linkataloger.dk hvilket jeg tror er noget af det vigtig­ste til at få mange tilmeldinger her i starten.

  En adwords kam­pagne på “til­føj link” giv­er ikke meget det er helt sikkert.

  Nu er jeg bare i gang med at skaffe indgående links, hvilket næsten er det hårdeste arbe­jde.

  vi kan jo håbe på at når google ser den samme link struk­tur som på danskelinks.dk, på alle mulige andre kat­a­loger, at så ser google dette som måden defac­to at cat­e­goris­ere web­sites på 🙂

 17. Hej Linkdir.dk ???

  Tillykke med dit nye kat­a­log, men med hen­syn til linkkat­e­gori­er, så bør du nok lige høre dankselinks.dk om det er ok, eller han gerne vil have et link.

  Det er jo Rune som har linkkataloger.dk, så du kan jo høre ham om han kan god­k­ende din tilmeld­ing.

  Adwords kunne jeg ikke selv finde på at benytte til mit linkkat­a­log, sørg i stedet for at skaffe links og især fra lis­ter over sted­er at tilmelde links.

  Det du nævn­er med at google skulle se denne linkstruk­tur for måden at kat­e­goris­ere hjemmesider på, tror jeg ikke hold­er en meter 🙂

 18. Tillykke med det nye link kat­a­log, hvis det er du opret­ter flere må du meget gerne skrive en mail til mig om det.
  Jeg har lavet en liste med seo ven­lige link kat­a­loger her.http://www.webiq.dk/SeoVenligeLinkKataloger.aspx

  @Linkdir.dk, prob­lemet med linkkataloger.dk er at de giv­er mere arbe­jde end god­k­endte links.!
  Så per­son­ligt synes jeg ikke det er nogen fordel tvær­ti­mod.!

  Jeg har skrevet noget in det her.
  http://www.linkdatabase.dk/blog/post/Linkbuilding-pa-den-rigtige-made-del-3-%28double-content%29.aspx

 19. Fedt du har fået dit eget link kat­a­log. Håber jeg bliv­er god­k­endt 🙂

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.