Antivirus Gratis — Hvor kan man download gratis antivirus?

Spyware - Sådan undgår du spyware og malware

Antivirus — Det er vigtig at have installeret antivirus på sin pc, men mange antivirus­pro­gram­mer er dyre at anskaffe. Der­for har jeg fun­det en antivirus som er gratis og alter­na­tivt kan benyttes.

Her kan du download gratis antivirus

Jeg har tidligere skrevet om det kan betale sig at købe antivirus-pro­gram­mer. Det kom­mer an på hvor­dan du bruger inter­net­tet. Hvis du down­loader ulovlig film og musik fra inter­net­tet, så vil jeg råde dig til at anskaffe et antivirus­pro­gram, som du betaler for. Riskoen for at du får virus på din com­put­er er meget større, når du down­load fil­er, som alle og enhver kan have skjult skadelig soft­ware i.

Hvis du der­i­mod bruger net­tet til mail, face­book og shop­pen, så vil du i mange til­fælde kunne klare dig med en gratis antivirus. Rigtig mange beskyt­ter over­hovedet ikke deres pc, og dem vil jeg bestemt anbe­fale i det mind­ste at installere en gratis antivirus.

Tror du din pc har virus fordi den er langsom?

langsom pc hurtigere computer

Hvis din com­put­er er blevet lang­som, som skyldes det højst sandsyneligt ikke at den har fået virus. Du kan dog tjekke pro­gram over­sigten, og se om der er uønskede pro­gram­mer som kør­er og bruger alt hukom­melsen på din pc.

En lang­som pc skyldes som regel af den har fejl. Der­for bør du jævn­ligt rense din pc og holde den opdateret. Det er vigtigt at du opdatere alle dine pro­gram­mer og browsere løbende. De lukker hullerne for de tidligere sikker­heds­bris­ter og får dem til at arbe­jde hur­tigere.

Rens selv din pc — GRATIS GUIDE

Få min GRATIS PC GUIDE med 9 gode råd om hvor­dan du selv kan gøre din pc hur­tigere

 

Jeg har skrevet en lille sim­pel guide med 9 råd om, hvor­dan du selv kan gøre din pc hur­tigere. Den er gratis at hente og inde­hold­er tek­ster, billed­er og video­er, som guide dig til en hur­tigere com­put­er uden at bruge en kro­ne.

 

 

GD Star Rat­ing
load­ing…
Antivirus Gratis — Hvor kan man down­load gratis antivirus?, 5.0 out of 5 based on 1 rat­ing

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.