Gratis e‑bog: “Affiliate marketing for nybegyndere”

Gratis e-bog "Affiliate marketing for nybegyndere

Klik her for at læse hvad andre synes om min gratis e‑bog “affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”

 

Få min gratis e‑bog om affiliate markedsføring

Da jeg selv start­ede med affil­i­ate mar­ket­ing, kunne jeg godt have brugt en dan­sk e‑bog om emnet. Men den fattes desværre ikke på daværende tid­spunkt. Der­for har jeg skrevet min egen beg­y­n­der guide til affil­i­ate mark­t­ing, da jeg selv har fået en del erfar­ing fra mit daglige arbe­jde med affil­i­ate mar­ket­ing.

Hvis du i forve­jen arbe­jder med affil­i­ate mar­ket­ing, så er denne e‑bog nok ikke noget for dig, da den sikkert ikke vil lære dig noget nyt. Men hvis du ikke kender til affil­i­ate mar­ket­ing end­nu, men synes at emnet er spæn­dende, så vil denne e‑bog  give dig en bedre forståelse af, hvad affil­i­ate mar­ket­ing han­dler om, og hvor­dan du selv kom­mer i gang.

 

Klik her for at hente min gratis e‑bog “Affiliate marketing for nybegyndere”

 

God læselyst!

 

Forord og indholdsfortegnelse

 

Forord

Hvad kan du for­vente af denne e‑bog

Denne e‑bog har jeg val­gt at skrive og udgive gratis for at give nogle gode råd til dig, som overve­jer at kaste dig ud i affil­i­ate mar­ket­ing.

Da jeg selv skulle i gang, syntes jeg at det var svært at finde rundt i de mange affil­i­ate pro­duk­ter, som der lovede mig at tjene mange penge. Jeg havde dog blot brug for nogle speci­fikke råd om, hvor­dan jeg skulle komme i gang med at bygge mine sites.

De råd brugte jeg en masse tid at finde svar på, ved at læse med på mange danske og uden­landske blogs om affil­i­ate mar­ket­ing. Det kan du også selv vælge at gøre, eller du kan læse denne gratis guide om affil­i­ate mar­ket­ing og få en ide om, hvad det virke­lig han­dler om, og hvor­dan du bør gribe det an fra start.

I e‑bogen vil jeg fortælle dig om nogle af de tanker, som du bør gøre dig, hvis du kunne tænke dig at arbe­jde med affil­i­ate mar­ket­ing. Jeg vil også give dig nogle gode råd om hvor­dan du gratis kan lave dine affil­i­ate sites og ikke mindst tjene penge på dem.

Jeg håber at e‑bogen vil hjælpe dig bedst mulig i gang med dine egne affil­i­ate pro­jek­ter, og jeg vil blive utrolig glad, hvis du vil fortælle andre, at de også kan få denne e‑bog gratis på min blog https://denniskjaergaard.com

 

Sådan arbe­jder jeg selv med affil­i­ate mar­ket­ing

Affil­i­ate mar­ket­ing han­dler om at hen­vise til andres pro­duk­ter og mod­tage kom­mis­sion ved salg. Det kan man gøre på mange forskel­lige måder, men selv gør jeg det ved at mål­rette udval­gte søge­ord, som jeg får til tops i Google ved hjælp af søge­mask­i­neop­ti­mer­ing.

Jeg har der­for sites om forskel­lige emne, som mod­tager gratis besø­gende fra Google. Når de besø­gende lan­der på mit site, så find­er de en artikel, der han­dler om det, som de søgte.

Rundt på sites er der plac­eret Google Adsense, som er tek­stlinks der er relateret til artiklen. Når de besø­gende klikker på dem, så mod­tager jeg typisk mellem 1–10 kr. pr. klik. De besø­gende behøves der­for ikke at købe noget, men jeg bliv­er der­i­mod betalt, hvis bare de klikker på mine Google Adsense.

På mine sites er der også plac­eret affil­i­ate kam­pag­n­er i form af tek­stlinks og ban­nere, som hen­vis­er til web­shop og sites, som sæl­ger noget, der er relateret til det den pågældende artikel han­dler om.

For affil­i­ate kam­pag­n­erne mod­tager jeg kun betal­ing for, når de besø­gende gen­nem­før­er et køb. Hvis meget man mod­tager afhænger af den pågældende kam­pagne, men det er typisk 5–40% af pro­duk­tets pris.

Der find­es dog også affil­i­ate kam­pag­n­er, hvor du bliv­er betalt pr. klik, tilmeld­ing eller lig­nende.

 

Nu ved du lidt om, hvad affil­i­ate mar­ket­ing han­dler om, og hvad du kan for­vente af denne e‑bog.

God fornø­jelse

Den­nis Kjær­gaard
Gratis e-bog "Affiliate marketing for nybegyndere


 

Indholdsfortegnelse

Start sites om emn­er som inter­ess­er dig

Vær­di til dine besø­gende = links til dit site

Sites om kedelige emn­er bliv­er kedelige at arbe­jde på i læng­den

Viden om emnet giv­er mulighed for eget pro­dukt

Tænk langsigtet

Se dine sites som nys­tart­ede virk­somhed­er

Omsæt­nin­gen kom­mer ikke af sig selv

Hjemme­side

Markeds­føring

Sæt mål og fokuser på at det går fre­mad

Moti­va­tion får dig i mål

Lav et koncept/dit eget sys­tem

Sim­ple kon­cepter giv­er fordele

Gør det let at starte nye sites

Gør det let at out­source arbe­jdet

Gør det let at over­skue opgav­erne i hverda­gen

Når du har fun­det dit kon­cept kom­mer pen­gene

Du skal kravle før du kan gå

Køb dig ikke fat­tig i lovprisende pro­duk­ter

Råd­giv dig hos andre

Brug ikke flere penge end du tjen­er

Start flere sites det første år

Hvor mange sites bør man lave

Hvilke søge­ord skal jeg gå efter

Google kan blive din bed­ste ven og fjende

Bliv ven­ner med Google

Bliv ikke uven­ner med Google

Den artige dreng i klassen kan også få skylden

Forskel­lige typer affil­i­ate sites

Pris­sam­men­lign­ing

Casper Schnei­dere­it – TV-pakker.dk

Blogs

Anette Mad­sen – Babybusiness.dk

Fordele og ulem­per ved affil­i­ate for MIG på mine blogs

Fordele og ulem­per for ANNONCØRER på blogs

Pro­duk­tan­meldelser

Lars – Bogblogger.dk

Fordele ved bogan­meldelser

Ulem­per ved bogan­meldelser

Brug Word­Press til dine sites

Fordele ved word­press

100% Gratis

25 mil­lion­er andre bruger det

Et CMS alle kan finde ud af at bruge

Plu­g­ins kom­mer dig til und­sæt­ning

Lav dit eget design eller hent et gratis tema

Nemt og bil­ligt at out­source opgaver

Sådan væl­ger du domæne

Hvilken endelse skal du vælge

Danske sites

Engelske sites

Andre uden­landske sites

Valg af domæ­ne­navn

Host­ing af dine hjemmesider

Dan­sk host­ing

Unoeuro.dk

Gigahost.dk

Uden­land­sk host­ing

Godaddy.com

Hostgator.com

Start med Adsense og vent med affil­i­ate

Google Adsense

Affil­i­ate kam­pag­n­er

Tilmeld­ing af affil­i­ate netværk

Valg af affil­i­ate netværk

Danske affil­i­ate netværk

Uden­landske affil­i­ate netværk

Udvæl­gelse af kam­pag­n­er

Find rel­e­vante kam­pag­n­er

Se efter hvor­dan de pro­former

Besøg andres sites

Plac­er­ing af kam­pag­n­erne

Ban­nere

Tesk­tlinks

Egen grafik

Action speaks loud­er then words

Sådan kom jeg selv i gang med affil­i­ate mar­ket­ing

Gratis e-bog "Affiliate marketing for nybegyndere

GD Star Rat­ing
load­ing…
Gratis e‑bog: “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”, 4.8 out of 5 based on 15 rat­ings