Affiliate DM 2012

Hvis du ikke allerede har set det, så er Affil­i­ate DM 2012 allerede skudt i gang. Hvis du selv arbe­jder med affil­i­ate mar­ket­ing, så bør du følge med i denne konkur­rence.

Hvad går Affiliate DM 2012 ud på?

Kort og godt så han­dler det om først at have 50.000 kr. i over­skud. Det skal være nye domæner/sites, som der måtte startes at bygge på fra d. 1. sep­tem­ber. Det er i år tilladt at out­source arbe­jdet, så længe udgifterne trækkes fra.

Der er i skrivende stund 42 tilmeldte på hjemmes­i­den affiliatedm.dk, men jeg er ret sikker på lis­ten vokser yderligere i løbet af ugen. Fel­tet består af både nyb­eg­y­n­dere og folk med meget erfar­ing inden­for affil­i­ate mar­ket­ing. Konkur­ren­cen bliv­er hård i år, og jeg tror at vi kom­mer til at se nogle super vel­fun­gerende affil­i­ate sites.

 

Derfor deltager jeg ikke selv

Inden konkur­ren­cens start blev jeg inviteret til at delt­age af Half­dan Timm, og det ville også være oplagt at gøre. Jeg val­gte dog at takke nej, da jeg har et andet stort pro­jekt, som jeg skal til at bruge mange timer på. Jeg har ligeledes et andet projekt/affiliate site på vej, som jeg for første gang skal lave i samar­be­jde med en anden dygtig per­son fra mit netværk. Deru­dover skal jeg passe mine eksis­terende affil­i­ate sites og opti­mere vores web­shop Billigepokaler.dk, som lige er gået ind i højsæ­so­nen for sport­spræmi­er.

Med de ting på to-do lis­ten og øns­ket om at leve en sim­pel livsstil uden for meget arbe­jde her på Koh Chang, så val­gte jeg alt­så der­for at takke nej til at delt­age. Men jeg glæder mig til at følge alle de andre og blive inspir­eret af deres forskel­lige til­gange til affil­i­ate mar­ket­ing.

 

Derfor bør du følge med selvom du ikke deltager

Hvis du selv har inter­esse for affil­i­ate mar­ket­ing, så vil jeg anbe­fale dig at følge med i konkur­ren­cen og de erfaringer, som delt­gerne løbende del­er ud af. Her vil du sikkert kunne lære meget og få ny inspi­ra­tion til dine egne sider.

Med affil­i­ate mar­ket­ing er der ikke bare én hokus pokus ting, som virk­er! Der er mange forskel­lige til­gange, som fun­gere for folk. Måske får du øjnene op for metoder eller alter­na­tive måder at gøre tin­gene på. Det kunne også være at du spot­ter en kam­pagne, som fun­ger­er godt for andre og lige pass­er til dit eget affil­i­ate site. Eller måske får du ideer til nye nich­er med stort poten­tiale — Hvad ved jeg? Følg selv med og få guld­ko­rn om affil­i­ate mar­ket­ing!

 

Jeg har valgt at sponsere Affiliate DM 2012

Præmie/pokal - Affiliate DM 2012

Enhver vin­der fort­jen­er en pokal, som frem­tidig bevis på sin sejr! Så da jeg er med­s­tifter af en web­shop, som netop sæl­ger pokaler, så vil jeg naturligvis gerne spon­sere en stor og flot pokal fra Billigepokaler.dk.

Jeg håber at det kan give lidt ekstra moti­va­tion sam­men med de øvrige spon­so­rat­ter.

Held og lykke til alle jer som delt­ager, og god fornø­jelse til alle jer, der føl­ger med på sidelin­jen for at lære mere om affil­i­ate mar­ket­ing.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…
Affil­i­ate DM 2012, 5.0 out of 5 based on 6 rat­ings
Gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing
Lær hvor­dan du tjen­er penge på net­tet med min gratis e‑bog “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”, og få løbende gode tips og tricks til at opti­mere dine sites.

5 kommentarer til “Affiliate <span class="caps">DM</span> 2012”

 1. Fedt spon­so­rat! Jeg ser selv frem til at lære en masse af at delt­age i konkur­ren­cen — og tror at mange kan lære meget af både at følge med og være med.

 2. Hey Den­nis,

  Mange tak for­di du tog dig tid til at omtale pro­jek­tet her! Jeg er ked af, jeg ramte lidt skævt i forhold til dine andre pro­jek­ter, da det også kunne have været sindsygt sjovt at have haft dig med — men jeg satser på, du er klar på at tage chance næste år engang når 2k13-ver­sio­nen melder sig! 😉

  Og super fedt med pokalen også! Jeg kan godt se, jeg virke­ligt skal have investeret noget tid i pro­jek­tet med alle de præmi­er, der er på højkant. En stor pokal ville ikke være ringe til mit nye kon­tor med Føns..

 3. Hej Den­nis
  Tror du ikke at det ville klæde pokalen bedst hvis der kom til at stå dit-indbo.dk på den? 😀

  Fedt du støt­ter op om konkur­ren­cen.

  Dbh
  Lars

 4. Fedt spon­so­rart Den­nis. Sad fak­tisk og tænk­te over, at en pokal ville være passende til denne konkur­rence! Det ærg­er mig, at du ikke har tid til, at delt­age da jeg ser meget op til dig, og har lært meget fra dig. På den anden side er der bare en konkur­rent min­dre på vej mod min pokal 😉

 5. @Mikkel
  Tak — held og lykke med at vin­de den. Der er helt sikkert meget at lære ved at følge/være med!

  @Halfdan
  Det var så lidt. Måske er jeg med næste år, hvis jeg har tid til at lægge det arbe­jde i som det kræves for at vin­de. Jeg håber at du vin­der pokalen og håneretten på kon­toret 😉

  @Lars
  Hvis du giv­er den gas, så kan det sagtens blive til­fældet. Ser frem til at sende pokalen til dig 😉

  @Kim
  Ja enhver konkur­rence skal da have en pokal til vin­deren. Jeg ville rigtig gerne have delt­aget og været en del af face­book grup­pen, men der er mange gode affil­i­ates med i år, så dem skal du nok lære en del af. Hvis jeg havde været med, så kunne du også sagtens vin­de over mig ved at være pro­duk­tiv, jeg er nem­lig selv lidt doven mht. det kedelige skrivear­be­jde 😉 Held og lykke med sejren Kim!

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.