Affiliate og Adsense status efter 6 måneder

Markant stigning i indtjening

Som det fremgår af grafen, så har jeg haft stødt frem­gang i indt­jenin­gen de første 6 måned­er. Juli var dog utrolig stille, men i August kom folk hjem fra ferien, og alt blev nor­malt igen. Fak­tisk endte August med en blive min klart bed­ste måned, og det skyldes et par gode affil­i­ate kam­pag­n­er, som jeg vil forsøge at arbe­jde videre med.

Mine Adsense sider udvikler sig lang­somt og sikkert i den rigtige ret­ning, så alt går efter pla­nen. Jeg har fun­det ud af, hvad der virk­er, men jeg har desværre ikke brugt så meget tid på siderne, som jeg kunne ønske. Det har jeg val­gt at gøre noget ved, da jeg nu kan se, at sider giv­er penge. Jeg beslut­tede der­for, at jeg ville ansætte en tek­st­for­fat­ter på fuldtid, som kan skrive mine engelske artik­ler, lave links og udgive artik­lerne igen­nem Postrun­ner på The Key­word Acad­e­my.

Fuldtids tekstforfatter fra filippinerne

Da jeg havde beslut­tet mig for at ansat­te en fuldtids tek­st­for­fat­ter, søgte jeg råd hos folk på Twit­ter, som allerede havde erfar­ing med out­sourc­ing af artik­ler. Mikael Rieck og Lars Ettrup var super flinke, og de hjalp mig godt på vej med gode råd og erfaringer, som de selv have gjort sig i forbindelse med out­sourc­ing.

Efter­føl­gende skrev Mikael et indlæg til andre, som kunne få glæde af hans råd. Så hvis du selv overve­jer at hyre en fuldtids free­lance tek­st­for­fat­ter fra fil­ip­pin­erne, så vil jeg anbe­fale dig at læse Mikaels råd om out­sourc­ing.

Jeg fandt en fuldtids tekstforfatter på onlinejobs.ph

Der gik ikke mange dage før jeg havde fun­det den rette til job­bet. Jeg har val­gt at betale 400$ i måne­den, selvom man sagtens kan finde en til 250–300$ i måne­den. Da jeg tilbød en god løn, så kunne jeg også stille lidt højere krav til ansøgerne. Kris som jeg endte med at ansat­te er en super dygtig  kvin­de på 33, som er uddan­net i statskund­skab på uni­ver­sitet. Hun har arbe­jdet i 10 år som engel­sklær­er, og hun skriv­er der­for per­fekt engel­sk. Det sen­este år har hun arbe­jdet som tek­st­for­fat­ter, og hun har der­for allerede erfar­ing med at skrive og uploade artik­ler.

På trods af at hun kun har arbe­jdet for mig i en uge, kan jeg allerede nu sige, at jeg er fuldt ud til­freds med hende. Hun skriv­er gode fejl­fri tek­ster og lev­er­er det antal artik­ler, som jeg kræver pr. dag. Jeg både håber og tror, at vi får et rigtig godt samar­be­jde på sigt, og jeg glæder mig til at se, hvor­dan mine Adsense sider kom­mer til at udvikle sig med tiden.

The Keyword Academy - Prøv det gratis den første måned

Keyword Academy er genial

De Adsense sider, som er bygget op efter The Key­word Acad­e­mys forskrifter, udvikler sig i den rigtige ret­ning. De får bedre plac­eringer i Google, og dermed flere besø­gende. Siderne er sim­ple at opbygge, nemme at vedlige­holde og kan let out­sources til en free­lancer. Der­for har jeg ansat Kris, så hun kan arbe­jde fuldtid på siderne og speede processen op.

Postrun­ner, som er det sys­tem man udgiv­er sine artik­ler på de andre medlem­mers sider, er det mest geniale efter min mening. Sys­tem gør det utroligt nemt at lave effek­tiv linkbuild­ing, og jeg spar­er rigtig meget tid i forhold til andre linkbuild­ing metoder, som jeg tidligere har anvendt.

Er det bare lutter lagkage

Det er tæt på, men der hvor kæden knækker for mange, er tiden det tager at skrive artik­ler. Det kræver en dis­ci­plin at skrive mange artik­ler hver eneste dag, og det er ikke mange, som synes at det er sjovt efter de første par måned­er.

Jeg vid­ste allerede fra start af, at jeg ikke gad at sid­de og skrive artik­ler hver eneste dag, og der­for start­ede jeg op med at købe mellem 20–50 artik­ler af gan­gen fra er par forskel­lige faste free­lancere fra Elance. Her betalte jeg 3$ pr. artikel (400 ord), og det var en god og bil­lig måde at starte ud på. Jeg kunne bestille artik­ler, når jeg skulle bruge dem og få dem til en fast lav pris.

Nu hvor jeg kan se at frem­gangsmå­den virk­er, har jeg val­gt at speede processen op, og det kan jeg kun gøre ved at udgive flere artik­ler og dermed links. Der­for har jeg arbe­jde nok til at en free­lancer kan arbe­jde på fuld tid for mig, og jeg har der­for val­gt at investere 400$ om måne­den i Kris.

Prøv TKA gratis i en måned

Jeg vil oprigtigt anbe­fale The Key­word Acad­e­my, uanset om du bruger mit affil­i­ate link eller ej, for jeg har selv fået rigtig meget ud af mit medlem­skab. Jeg er oftest kun medlem af diverse ser­vices i et par måned­er, men Key­word Acad­e­my skiller sig ud fra alt, som jeg tidligere har været medlem af. Den første måned er gratis, så du kan altid prøve det af, og væl­ger du at fort­sætte, som jeg har gjort, så er prisen 33$ i måne­den.

Hvis du ønsker at arbe­jde langsigtet med Adsense/affiliate, så bør du overve­je at blive medlem af The Key­word Acad­e­my . Hvis du vil tjene hur­tige penge med det samme, så bør du ikke blive medlem.

Som alt andet så kræver det hårdt arbejde.….eller out­sourc­ing  😉

GD Star Rat­ing
load­ing…
Affil­i­ate og Adsense sta­tus efter 6 måned­er, 5.0 out of 5 based on 1 rat­ing
Gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing
Lær hvor­dan du tjen­er penge på net­tet med min gratis e‑bog “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”, og få løbende gode tips og tricks til at opti­mere dine sites.

15 kommentarer til “Affiliate og Adsense status efter 6 måneder”

 1. Hej Den­nis,

  Hvor mange artik­ler lev­er­er Kris om dagen? Og hvor mange ord er de i snit på?

  Mvh
  Tom­my

 2. Hej Den­nis

  Kunne det tænkes at du vil komme med nogle tal? Som eksem­pelvis hvor mange affil­i­ate sider du har og hvor meget de ind­bringer i gen­nem­snit? Det kunne være inter­es­sant at høre.

 3. @Tommy Hun skriv­er 15 artik­ler (ca. 5000 ord) om dagen, men hun laver også 2 links og tags til hver artikel + hun udgiv­er dem via Postrun­ner.

  @Mikael Jeg har mange sider, men arbe­jder kun aktivt på 4–5 stykker for­tiden. Jeg vil ikke dele hvor meget jeg tjen­er på mine sider, men det er alt­så heller ikke svim­lende beløb end­nu. Siderne ind­bringer dog mere end for­ven­tet, og de udvikler sig jo i den helt rigtige ret­ning 🙂

 4. Hej Den­nis.
  Spæn­dende indlæg, og fed his­to­rie 🙂
  Jeg synes jo umid­del­bart det lyder ret meget lige til, og overve­jer stærkt at starte ud med TKA.
  Jeg dri­ver selv lidt blogs i DK, men vil gerne videre med det..
  Jeg kan bare ikke helt finde ud af om det er det værd? Er du over­be­vist om at Chris vil blive tjent hjem? 🙂

  Du er også velkom­men til at sende en mail eventuelt.

  — Casper.

 5. Hej Casper

  Tak og ja TKA er lige til.…men det er som sagt ikke et hokus pokus pro­gram, som går dig hur­tig rig.
  Se det i stedet som en slags skole, hvor du lær­er at tjene penge på denne type sites…Step by step
  Postrun­ner er kanon til linkbuild­ing, så den kan være alle pen­gene værd alene, hvis man i forve­jen har engelske sider, som man laver linkbuild­ing til.

  Mht. Kris så er jeg selvføl­gelig over­be­vist om, at hen­des løn vil blive tjent hjem, ellers ville det jo være dumt at ansætte hende 🙂
  Jeg vil dog ikke anbe­fale dig at ansætte en fil­ip­pin­er før du selv har arbe­jdet med TKA et stykke tid. Du er nødt til selv at få noget erfar­ing, inden at du kan lære en anden op til at udføre arbe­jdet.

  Du er altid velkom­men med spørgsmål, hvis du går i krig med det 🙂

 6. Hej Den­nis,
  Ja, jeg hop­per nok ud i det 🙂 Jeg kan dog ikke lige gen­nem­skue om det kræver nogen teknisk ind­sigt? Eller om det hele kan gøres via deres sys­tem? Nu tænker jeg mere på at sætte blogs op osv.

  Har du lyst til at dele hvilke blogs du har? 🙂 Vil bare gerne se et eksem­pel. Eller evt. link til en, der kunne være en typisk Adsense blog 🙂

  Mvh.
  Casper.

 7. Alt det kræver er en Word­Press blog, og dem kan du installere med 1 klik på flere web­hoteller. Det kræver ikke noget teknisk at dig, og der er læringsvideo­er om alt du skal gøre.

  Når du har set video­erne er du meget klogere, og som sagt koster det kun 1$ at blive medlem, og så har du fuld adgang til det hele i en måned.

  Jeg kan desværre ikke dele hvilke blogs jeg selv har, da det vil afs­løre min søge­ord. Men her er en typisk Adsense blog: http://postdelicious.com/

 8. Du har en spæn­dende blog her, som jeg har læst en del på. Jeg synes, at det er inspir­erende at læse om din indt­jen­ing…:-) Jeg er nyb­eg­y­n­der på net­tet, men har også oplevet, at jeg allerede nu i peri­o­den fra d. 1. okto­ber til 24. okto­ber har tjent mere end 150 % mere end jeg gjorde hele sep­tem­ber på affil­i­ate og Adsence.

  Jeg overve­jer også at gå ud på det brede engelske marked, men da jeg sam­tidigt har en stor fam­i­lie, arbe­jde og omgangskreds at passe er tiden noget begrænset.

  Jeg har også tilmeldt min side http://www.sanseintegration.blogspot.com til dit artikelkat­a­log.

  Glæder mig til at læse 1 års rap­porten om Adsence og Affil­i­ate… 🙂

 9. Hej Mette

  Super at du find­er bloggen inter­es­sant 🙂 Jeg synes selv at den kon­stante stign­ing i omsæt­ning er utrolig motiv­erende. Det er småpenge i starten, men med tiden bliv­er det til en del, hvis man kon­stant arbe­jder videre på sine sider.

  Hold mig endelig opdateret med dine frem­skridt, det er altid spæn­dende at følge andres pro­jek­ter og metoder.
  Held og lykke med dine pro­jek­ter 🙂

  /Dennis

 10. Hej Den­nis.

  Jeg har fuldt din blog i et stykke tid og synes, at dit Adsense / Affil­i­ate pro­jekt er spæn­dende læs­ning.

  Du blog­ger meget om out­sourc­ing af artikel­skrivn­ing og overve­jer selv af bevæge mig ind i det felt med et dot com domæne. Kan du måske løfte sløret for et af de domæn­er, hvor­på du bruger din Fil­lip­inske skribent — bare så man kan få et indtryk af kvaliteten, samt hvor­dan du bruger din medar­be­jder i prak­sis?

 11. Hej Fred­erik

  Super at du læs­er med og bidrager med spørgsmål 🙂

  Hvis du vil have et indtryk af kvaliteten, så send mig lige en mail, så sender jeg dig et link retur til nogle artik­ler, som er skrevet af Kris.

  Mht. hvor­dan jeg bruger Kris, så foregår det således:
  1: Jeg uploader daglige arbe­jd­sop­gaver til Drop­box. Det er typisk at hun skal skrive 15 artik­ler om et givent søge­ord, som inde­hold­er 2 links med angivende ankertek­ster.
  2: Når Kris starter sin dag, hen­ter hun dagens opgave fra Drop­box. Hun skriv­er artik­lerne og uploader dem til Postrun­ner (The Key­word Acad­e­my).
  3: Derefter ind­sæt­ter hun links til mine sites med de ankertek­ster, som jeg har angivet.
  4: Hun udgiv­er artik­lerne på de mere end 1500 sites, der efter­hån­den find­es i Postrun­ners sys­tem.
  5: Når dagens opgaver er afs­lut­tet, sender hun mig en mail med føl­gende. Hvad hun har lavet i dag, hvilke prob­le­mer hun evt. har haft, og om der er noget, som jeg kan hjælpe hende med.

  Sådan behøves det jo ikke nød­vendigvis at foregå for dig. Hele menin­gen med out­sourc­ing er for mig at slippe for de opgaver, som man ikke selv kan, vil eller gider lave 🙂

 12. Hej Den­nis

  Kanon fed his­to­rie du fortæller her, hvem drøm­mer ikke om en par­adis ø i Østen?

  Når du dit mål med at kunne hente de 10.000 hjem hver måned inden i fly­t­ter?

 13. Jeg overve­jer virke­lig kraftigt at investere i et medlem­skab til The Key­word Acad­e­my. Har dog bare lige et hur­tigt spørgsmål; er der både fokus på affil­i­ate og AdSense eller er det kun en af delene?

 14. Hej Nico­lai

  De fokusere på Adsense, men du find­er mass­er af gode råd om affil­i­ate i deres forum. Det er gratis at være medlem den første måned, så du kan altid prøve det af og framelde dig igen, hvis du ikke kan bruge det.

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.