3 måneders status på affiliate og adsense projekt

Jeg har nu været i gang med mit adsense og affil­i­ate pro­jekt i 3 måned­er, så det må være tid til en sta­tus.

Efter jeg lavede den sid­ste sta­tus d. 10 april og frem til d. 1 maj, var jeg meget pro­duk­tivt. Jeg har arbe­jdet en del på at være pro­duk­tiv, når jeg sid­der ved com­put­eren, og det beg­y­n­dte at blive en vane for mig.

D. 3 Maj tog jeg 3 uger på ferie i Thai­land med kæresten, så her blev der ikke lavet noget som helst 🙂 Ferien gik dog lidt ud over pro­duk­tiviteten, men her efter en uge, er jeg ved at være kørende igen.

Elance: Gode og billige freelancere

Når jeg køber mine artik­ler via Elance, betaler jeg pr. artikel, og min pris har siden start været 3$. For den pris får jeg nogle gode rel­e­vante artik­ler, der kan dog være en artikel hist og her, som er blevet skrevet for hur­tigt, men hvis jeg gør dem opmærk­som på prob­lemet, skriv­er de en ny uden prob­le­mer. Jeg kunne sikkert godt få artik­ler af samme kvalitet til 2$, men jeg er ganske til­freds med de free­lancere, som jeg har. Omvendt kunne jeg også få virke­lig gode artik­ler, hvis jeg var vil­lig til at betale mere. Der er ingen grænser for, hvad du kan få lavet via Elance. Et godt råd er dog at lave en god kravspeci­fika­tion, for du får lev­eret, hvad du bed­er om og ikke mere.

TKA: Her lærer jeg en masse nyt

Min liste over aktive domæn­er tæller nu 20 sites. Det har ikke været noget prob­lem at skabe nye sites, men at få trafik til dem er udfor­drin­gen. Her er The Key­word Acad­e­my helt sikkert kom­met mig til und­sæt­ning, for uden det jeg har lært via TKA, havde jeg arbe­jdet i blinde. Jeg har lært en masse fra træn­ingsvideo­erne og deres forum, og jeg vil der­for senere lave et indlæg kun om TKA. Jeg kan kun anbe­fale dig at blive medlem, hvis du arbe­jder med det samme som mig. TKA lær­er dig nøjagtig hvor­dan du skal gøre det, og giv­er dig værk­tø­jerne til at gøre det, dette gælder også kvalitets linkbuild­ing. Det er ikke alle mine sites, som er lavet efter TKA´s forskrifter, da jeg har det bed­ste med at sprede risikoen. Der­for prøver jeg mange forskel­lige ting af på mine sites, hvilket nok skal give nogle spæn­dende resul­tater på sigt.

Topic Storm: WordPress plugin med muligheder

Siden sidst har jeg købt et plu­g­in, der er værd at omtale. Det er plu­g­in, som automa­tisk laver ind­hold til en af mine sider. Jeg er overvældet over de besøgstal­let, især taget i betragt­ning af at sites kun er en måned gam­mel, og der blot er lavet et par links til indek­ser­ing. Dette site fun­gere blot som et test­site, og det ser bestemt ud til, at det må kunne bruges til et eller andet. Det er fir­maet Clever Plu­g­ins, som har lavet det, og indtil videre er besøgstal­lene imponerende. Her er besøgstal­lene for den første måned:

Antal besøg den første måned: 7158 unikke besøgende
Antal besøg den første måned: 7158 unikke besø­gende

Omsætning: Fuldt ud tilfreds

Det går efter for­vent­ning nem­lig opad 🙂 Det gælder både antal af web­sites, besøgstal, adsense og affil­i­ate, så alt går efter pla­nen. Jeg har lavet et ske­ma med Google Adsense, Adser­vice og Com­mis­sion Junc­tion, for at vise udviklin­gen i de 3 vigtig­ste omsæt­ningskilder. Udover disse er jeg tilmeldt en række andre affil­i­ate pro­gramer, som end­nu ikke er værd at reg­ne med.

Denne udvikling er jeg fuldt ud til­freds med. Jeg har ikke lavet noget på mit pro­jekt siden jeg tog på ferie d. 3 maj, så jeg er over­be­vist om, at omsæt­nin­gen nok skal blive for­nuftig efter et års tid. Jeg for­ven­ter dog en lille nedgang i juni, nu hvor jeg ikke har lavet noget i en måneds tid, men det moti­vere bare end­nu mere til at komme i gang igen.

Thailand: 3 uger offline med kæresten

Vi havde en super tur til Thai­land, og det var en vel­trængt ferie for os begge, da vi ikke har været på ferie, siden vi var i Thai­land for 1½ år siden. Vi beslut­tede os sid­ste år for at fly­tte til Koh Chang i 2012, og på denne tur blev vi over­be­vist om, at det stadig er her vi vil leve i en årrække.

Jeg blev også lidt ældre på turen, men kan du forestille dig et bedre sted at holde 30 års fød­sels­dag 🙂

Dennis i Thailand

GD Star Rat­ing
load­ing…
Gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing
Lær hvor­dan du tjen­er penge på net­tet med min gratis e‑bog “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”, og få løbende gode tips og tricks til at opti­mere dine sites.

18 kommentarer til “3 måneders status på affiliate og adsense projekt”

 1. Hej Mikael

  Ja det går heldigvis den rigtige vej, men det han­dler jo i bund og grund også bare om at få skabt noget ind­hold, men dine 1.000.000 ord kan jeg ikke være med på endnu.….godt gået 😉

 2. Hej Den­nis,

  Det ser jo lovende ud. Er din indt­jen­ing opgjort i kro­ner, dol­lar, pund, euro eller?

  Ha’ en fan­tastisk dag…

 3. @Andreas Det er opgjort i kro­ner, men jeg vil gerne til­fø­je, at man ikke bør fokusere på indt­jenin­gen i starten. Det er et for stort tidsspild at sid­de og tjekke om der er gået et par kro­ner ind.

  @Mikael Det er hov­ed­saglig engelske affiliate/adsense sider. Jeg har dog også lavet en par danske, hvor jeg selv skriv­er ind­hold­et. Jeg gør det for at teste og sam­men­ligne med mine engelske sider.

 4. Hej Den­nis,

  Spæn­dende indlæg fra en i branchen. Selvom om det ikke er flere mil­lion­er det drejer sig om, så bliv­er man bidt af det :-)… det nærmest som en sport.

  Med ven­lig hilsen
  Casper Schnei­dere­it

 5. Hej Casper

  Jeg har også ful­gt dig lidt fra sidelin­jen, og kan se at vi laver affil­i­ate på 2 forskel­lige måder, men vi elsker vist begge denne sport alligev­el 🙂

  Håber vi støder hov­ed­erne sam­men en dag, så vi kan dele erfaringer og links 😉

 6. Ja, nu har jeg heller ikke mange hem­me­lighed­er i forbindelse med Affil­i­ate Mar­ket­ing :-). Ved at lægge min indt­jen­ing ud hver time, giv­er det mig en del opmærk­somhed som jeg kan bruge til at sælge SEO timer. Hvis jeg kan fremvise en indt­jen­ing på 1000 DKK for en dag (som nu), via mine web­sites, så kan jeg i hvert fald også skabe mere salg i en web­shop.

  Jeg glæder mig til at følge dine pro­jek­ter.

  Med ven­lig hilsen
  Casper Schnei­dere­it

 7. Hej Casper

  Men hvor længe gider du mon af sælge kon­sulent timer 😉

  Jeg glæder mig også til at følge dine pro­jek­ter, og jeg ser frem til det kom­mende gæsteindlæg her på bloggen.

 8. @Dennis

  Men bety­der det, at du kun har tjent lige knap og nap 500 kr. selvom du har haft 7k besø­gende på en måned?

 9. @Andreas

  Ja men det er også kun fra de sider, som jeg lang­somt og tro­værdigt opbyg­ger mål­ret­tet mod google.

  Den side med de 7000 besø­gende er kun en test­side for Top­ic­storm, så den har kørt uden reklamer. Ind­hold­et på den side er auto­gener­eret, så jeg ville bare risikere at få lukket min Adsense kon­to.

  Jeg har dog til­fø­jet nogle affil­i­ate reklamer fornylig, så må vi se om de kaster lidt af sig 🙂

 10. Hej Den­nis,

  Det er inter­es­sant at følge dit aff/adsense pro­jekt i real­time. Gode indlæg formi­dlet på en enkel måde.

  /Mikkel

 11. Hej Mikkel

  Jeg er glad for at du find­er det inter­es­sant 🙂 Hvis du vil have mere real­time, så kan du evt. følge med på twit­ter, hvis du ellers benyt­ter det. Du kan følge mig på @dennisvinkler

 12. Vil overve­je Twit­ter.

  Btw Koh Chang er et super­valg. Det kan I virke­lig se frem til, men det ved du jo godt.

 13. Twit­ter er super, hvis man vil netværke og have ny viden.

  Jeg elsker Koh Chang og har været der 2 gange nu. Næste gang bliv­er i jan­u­ar 2012, men så bliv­er jeg også boende der 🙂

 14. Jeg fik en eller anden måde imponeret efter at have læst alt dette, for­di det har nogle kvalitet arbe­jde og ind­sigt. Kon­klu­sion­er, du har fore­taget på egen hånd, så thats meget værdi­fuldt for læserne som mig.

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.