11 opgaver der vil forbedre dine online marketing evner

Vil du gerne blive bedre til at markeds­føre din hjemme­side, så har jeg lavet denne liste med 11 opgaver, som kan gøre dig til en bedre online mar­keter.

Lis­ten består af 11 forskel­lige opgaver, som jeg selv tidligere har udført og lært meget af. Der­for er der sikkert også nogle af jer, som kunne have gavn af lis­ten og blive bedre til online mar­ket­ing.

 

Opgaver der kan gøre dig bedre til at markedsføre din hjemmeside:

 

1. råd til at blive en bedre online marketer

Opret og administrere en Google AdWords kampagne

Google AdWords er fan­tastisk til at skaffe salg og kon­ver­t­er­ing, hvis ellers du bruger det rigtigt. I bund og grund han­dler det om at byde på de søge­ord, som skaf­fer flest kon­ver­t­eringer med den bed­ste ROI.

Lær at lave og administrere CPC kampagner

Få noget erfar­ing med nogle sim­ple kam­pag­n­er allerede nu, og med tiden lær­er du at mestre Google AdWords. Du vil også finde ud af hvor meget du betaler for en kon­ver­t­er­ing på de forskel­lige søgeord/kampagner, og så er det ellers bare med at byde løs, så længe din ROI er for­nuftig.
 
2. råd til at blive en bedre online marketer

Optag en video og rediger den

Video­er bliv­er anvendt oftere end nogensinde før, og det giv­er dig nogle unikke mulighed­er for at fremvise dine pro­duk­ter, lave en præsen­ta­tion, give dine brugere en videogu­ide eller hvad du ellers kan finde på.

Lær at anvende video marketing

Optag en masse rå-film og leg lidt med et sim­pelt redi­ger­ing­spro­gram, så du lær­er at lave sim­ple men præsentable film. Derefter kan du gå i gang med at lave flotte video­er til din hjemme­side, markeds­føring, nyheds­brev, YouTube og alle de andre sted­er, hvor du kan ser­vere video­er med inter­es­sant ind­hold for din mål­gruppe.
 
3. råd til at blive en bedre online marketer

Kontakt en af de “store” i branchen

De er slet ikke så farlige de der “store kanon­er”, som har suc­ces i din branche. Ofte er de fak­tisk utrolig hjælp­somme men­nesker, hvis du pænt spørg­er til råds. Udnyt det hvis du føler at deres viden kan gøre en forskel for dig. Svarene kan måske ofte lyde sim­ple og over­fladisk, men det skyldes som regel at de und­lad­er at fortælle dig alt det som er irrel­e­vant for dig at vide.

Lær at kunne tage kontakt til ALLE

Tid er kost­bar, så sørg for at gøre det så nemt for per­so­n­en at svare, når du kon­tak­ter ham. Fortæl hvem du er og hvor­for du kon­tak­ter per­so­n­en. Får du svar så husk at sige tak og indse, at det nu er dit ans­var at tage action på de råd du fik, ellers har du jo blot spildt per­so­n­ens tid.
 
4. råd til at blive en bedre online marketer

Lav en split-test

På et eller andet tid­spunkt vil du indse at du bliv­er nød til at teste for at finde den bed­ste løs­ning. Kom der­for allerede i gang nu med at lave nogle sim­ple splittest, så du ved hvor­dan du skal gribe det an, når du får brug for at anvende det.

Lær at få flest mulige konverteringer ud af sin trafik

Når du har mange besø­gende, hvor­for så ikke få mest ud af dem. Det får du nemmest ved at splitteste alt mellem him­mel og jord på din hjemme­side. Derefter vil du sort på hvidt kunne se hvad der kon­vert­er bedst.
 
5. råd til at blive en bedre online marketer

Lav en simpel infografik

Forsøg at lave en sim­pel info­grafik udfra nogle data. Det kan være dine egne eller nogle du find­er på net­tet. Hvis du kan lære at lave nogle flotte og inter­es­sante info­grafik­er, så kan det være en god måde at skaffe trafik og links til din hjemme­side.

Lær at skabe interessant indhold til besøgende på din hjemmeside

Det er ikke nemt lave info­grafik­er, som rent fak­tisk skaf­fer links til din hjemme­side. Der­for bør du måske starte med at lave nogle som bare er opl­y­sende for dine brugere. Det kan også være en god ind­hold vari­ant til især tekst-tunge blogs.
 
6. råd til at blive en bedre online marketer

Kontakt en journalist

Jeg har selv oplevet hvor­dan presseom­tale kan mange-doble trafikken på ens site. Det kan skaffe nye kun­der, nye samar­be­jdspart­ner, mere omtale og mere til for en beske­den ind­sats. Find din egen sjove, anderledes, inter­es­sante eller nyhed­sopvækkende his­to­rie og forsøg at få en jour­nal­ist til at skrive en artikel om den. Husk du ikke skal sælge her — Du skal levere en god his­to­rie eller nyhed!

Lær at skaffe presseomtale

Når du har en del erfar­ing med pressemed­delelser og fået nogle kon­tak­ter til diverse jour­nal­is­ter, så vil du kunne skaffe store mængder trafik og efter­tragt­ede links fra diverse medi­er.
 
7. råd til at blive en bedre online marketer

Hold et foredrag/oplæg for en større gruppe

Mange har det svært med at tale foran en stor for­sam­ling. Det havde jeg også selv indtil jeg blev tvunget til det som sal­gsled­er for en del år siden. Den­gang måtte jeg træde ud af min com­fort zone og under­vis­er sæl­gerne — og det gjorde slet ikke ondt!

Lær at kunne formidle sit budskab til alle

Kom selv i gang med at rykke den com­fort zone (hvis du har den), så du er for­beredt den dag, hvor TV2 ringer og spørg­er om du vil stille op til et inter­view, eller du bliv­er bedt om at holde fore­drag et sted, hvor du kan nå din mål­gruppe.
 
8. råd til at blive en bedre online marketer

Opbyg en email liste og udsend et nyhedsbrev

Email mar­ket­ing kom­mer du ikke ude­nom hvis du beskæftiger dig med online mar­ket­ing. Selv beg­y­n­dte jeg tidligt at ind­sam­le emails uden rigtig at sende noget. Men det kom­mer mig til gode i dag, da jeg har flere tusinde emails, som jeg kan sende mit bud­skab til — og det kon­ver­t­erin­gen af denne trafik er helt i top!

Lær at lave email marketing

Beg­y­nd allerede nu at ind­sam­le emails og husk at en stan­dard tilmeld nyheds­brev boks ikke er nok. Du skal i det mind­ste fork­lare dem hvad læseren får ud af at tilmelde sig dit nyheds­brev. Det som har vir­ket bedst for mig er at give folk noget gratis — I mit til­fælde min gratis e‑bog: Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere.
 
9. råd til at blive en bedre online marketer

Lav en sjov grafik der bliver delt mere end 10 gange

Hvis du ikke er god til det grafiske, så behøves det ikke at være noget avanceret. Det kan blot være en billede, hvor du har ind­sat en sjov tekst. Dit første forsøg bliv­er højst sandsyneligt ikke delt mange gange, men jo flere du laver, jo klogere bliv­er du på, hvad din mål­gruppe synes er sjovt og deleværdigt. Var evt. kreativ med skrift­typer, i stedet for at bruge en stan­dard skrift­type, som over­hovedet ikke skille sig ud.

Lær at skabe visuel opmærksomhed

Evnen til at lave sjove billed­er kan komme dig til gode senere ‚når du vil være “like-hunter” på de sociale medi­er eller skabe opmærk­somhed på dine pro­duk­ter eller hjemme­side.
 
10. råd til at blive en bedre online marketer

Forhandle dig til en bedre pris næste gang du køber noget

Mange som beskæftiger sig med online mar­ket­ing er gode til at sælge — ikke forhan­dle. Der­for bør du forsøge at forhan­dle prisen ned næste gang du køber noget. Du vil opleve at der ikke sker noget ved at prøve, og at du med tiden bliv­er så dygtig til det, at det ofte lykkes dig at få tin­gene bil­ligere.

Lær at kunne forhandle med partnere/leverandør/kunder

Din evne til at forhan­dle vil styrke dig, når du skal forhan­dle med leverandør, kun­der, samar­be­jdspart­nere osv. Hvis du ikke har evnen til at forhan­dle, så er det de andre, som kom­mer til at bestemme, hvor­dan klaveret spiller.
 
11. råd til at blive en bedre online marketer

Start en kontroversiel debat på de sociale medier

For det første så elsker dine fol­low­ers på sociale medi­er, når du er ærlig og siger din mening. Især hvis du tør sige noget alle tænker, men ingen andre tør sige. Forsøg at starte en kon­tro­ver­siel debat, så du lær­er at debat­tere offentligt samt håndtere kritik/opbakning.

Lær at håndtere spontane reaktioner professionelt

Det er en god måde at træne disse ting, og du vil senere kunne bruge det til at skaffe opmærk­somhed på dit site/produkt med kon­tro­ver­sielle overskrifter/udtalelser osv. og sam­tidig være klar til at håndtere reak­tion­erne pro­fes­sionelt.

 

Har du problemer med din online markedsføring

Hvis du har prob­le­mer med din online markeds­føring, så skriv en kom­men­tar neden­for og del dem med os. Måske kan jeg eller en anden hjælpe dig.

 

 

GD Star Rat­ing
load­ing…
11 opgaver der vil forbedre dine online mar­ket­ing evn­er, 5.0 out of 5 based on 2 rat­ings

3 kommentarer til “11 opgaver der vil forbedre dine online marketing evner”

 1. Hej alle,

  Til de to første punk­ter vil jeg gerne kaste mig ud og sige, at hvis der er noget jeg kan hjælpe med skal du være fri til at kon­tak­te mig eller læse min danske AdWords bog (opdateret engel­sk ver­sion find­es også).

  Så er du i hvert fald kom­met i gang med #1 og #2 og har ingen und­skyld­ninger for ikke at komme i gang med resten!

  Mvh. Andreas

 2. For at kon­vert­ere den online trafik på de sociale medi­er til betal­ende kun­der i for­ret­nin­gen, har shopbox.com lavet online soft­ware der gør det muligt at dele sine tilbud med sine fans på face­book, via nyheds­brev og på sin hjemme­side.
  Det tager kun fem min­ut­ter, så det er ikke noget man spilder sine dyre­bare tid på — men det trækker kun­der i for­ret­nin­gen.

 3. Hej Den­nis. Er helt enig. Burde som e‑handlende være bedre til alle de punk­ter som du har anført.ovenstående. Måske man skulle gøre som du skriv­er og gøre det hele min­i­mum en gang 🙂

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.