Dennis Kjærgaard

Velkom­men til min per­son­lige blog — Her kan du læse indlæg om mit arbe­jde med affil­i­ate mar­ket­ing, hvor jeg skaf­fer salg til en række virk­somhed­er.

Du kan også læse om mit arbe­jde med web­shop­pen Billigepokaler.dk, som jeg har stiftet i samar­be­jde med min far. Siden 2007 har vi sol­gt pokaler og medal­jer på net­tet til tusin­de­vis af til­fredse kun­der.

Sidst men ikke mindst har jeg et ani­ma­tions­fir­ma i Chi­ang Mai, Thai­land, hvor jeg også er bosat. I Ani­ma­tion MU pro­duc­er­er vi korte ani­ma­tionsvideo­er på dan­sk, som fork­lar­er en virk­somheds pro­dukt eller ser­vice. Grun­det vores plac­er­ing i Thai­land, og et tæt samar­be­jde med danske part­nere, kan vi tilbyde vores kun­der denne slags video for langt under halv pris i forhold til vores danske konkur­renter.

Vi pro­duc­er­er også ani­ma­tionsvideo­er til det svenske og norske marked.

Mine sen­este indlæg om online mar­ket­ing og mit liv i Thai­land

Fuck Twit­ter!

Okay så slemt men­er jeg det heller ikke, men hvis vi går blot et par år tilbage, så var Twit­ter mit fore­trukne sociale medie i mit arbe­jde med online mar­ket­ing.…

Hus­jagt på Koh Chang

Vi har nu boet i vores hus i et halvt års tid, og vi har været rigtig glade for det. Da det har været reg­n­tid, har det været dejligt at…

Affiliate marketing blog

Her på min affil­i­ate blog kan du læse om mine affil­i­ate pro­jek­ter og finde inspi­ra­tion til dine egne. Jeg har også skrevet en e‑bog (Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere), som hjælper folk i gang med affil­i­ate markeds­føring.

Klik her for at hente e‑bogen GRATIS!

Jeg arbe­jder selv med Word­Press, så du find­er også mange indlæg med Tips til Word­Press. Bl.a. har jeg lavet en liste med Word­Press Plu­g­ins, hvor du måske kan finde nye plu­g­ins, som du ikke kende i forve­jen.

På min blog skriv­er jeg hver måned nye indlæg. Hvis det ikke er nok for dig, så vil jeg anbe­fale dig at følge mig på Google, som jeg bruger meget med stor til­fred­shed. At holde mig i kon­takt med mit online netværk er Google+ per­fekt til, lige­som det også udvider mit netværk til per­son­er, som jeg ellers aldrig ville have mødt.

GD Star Rat­ing
load­ing…
Den­nis Kjær­gaard, 5.0 out of 5 based on 2 rat­ings